Coronavirus (COVID-19) updates Dräger Academy

Het Coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op ons allen. Zo ook op de trainingen en opleidingen die de Dräger Academy verzorgd. Middels deze speciale pagina houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken m.b.t. de dienstverlening van de (Nederlandse) Dräger Academy.

 

 

Update 10 juni 2020 – Update dispensatieregeling SOG-diploma’s

Op 4 juni 2020 heeft de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) besloten om de dispenatieregeling voor SOG-diploma’s te beperken tot diplomahouders van wie het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt. Meer informatie en de actuele regeling treft u op de website van de SSVV.


Update 11 mei 2020 – Dienstverlening Dräger Academy vanaf 25 mei 2020

Nadat in week 20 en 21 de dienstverlening van de Dräger Academy beperkt is opgestart, wordt deze vanaf 25 mei as. verder geïntensiveerd. Concreet houdt dit in dat vanaf 25 mei 2020 steeds meer klassikale trainingen doorgang zullen hebben, en wij ook weer starten met het verzorgen van herhalingsopleidingen ‘Onderhoud onafhankelijke adembescherming’. Uiterlijk woensdag 13 mei as. wordt op deze webpagina een overzicht gepubliceerd van de opleidingen en trainingen welke desondanks geen doorgang zullen hebben in de periode tot aan de zomervakantie.

(Aanvulling 13 mei 2020)
In de periode vanaf 25 mei 2020 tot aan de zomervakantie hebben de volgende opleidingen en trainingen sowieso geen doorgang:
– 28 mei 2020 – Masterclass Veilig Vluchten te Zoetermeer
– 28 en 29 mei 2020 – Basisopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen te Hoogvliet
– 28 en 29 mei 2020 – 2-daagse Basisopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox conform S.O.G.-kwalificatie i.c.m. e-learning te Zoetermeer (i.v.m. advies SSVV geen examens tot in ieder geval 1 juni as.)
– 29 mei 2020 – 1-daagse Herhalingsopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox S.O.G.-kwalificatie te Zoetermeer (ook i.v.m. advies SSVV geen examens tot in ieder geval 1 juni as.)
– 11 juni 2020 – Masterclass Beademing op de OK te Zoetermeer

Staat u ingeschreven voor een opleiding die geen doorgang heeft, of heeft u deelnemers ingeschreven voor één van deze trainingen? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op voor het plannen van een alternatieve datum.

Uiteraard worden al onze trainingen verzorgd onder strikte organisatorische en hygiënische maatregelen. Zo worden onze leslokalen nog intensiever schoongemaakt, en hanteren wij tijdelijk een andere ontvangstprocedure. Daarnaast werken wij met een beperkte groepsgrootte van maximaal 6 deelnemers per opleiding of training. Onze leslokalen zijn zo ingericht dat trainer en deelnemers steeds gemakkelijk 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Alle deelnemers ontvangen in de week voorafgaande aan hun opleiding of training een uitgebreide instructie e-mail m.b.t. alle genomen maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’.

Voor een klein aantal geplande opleidingen en trainingen geldt dat hiervoor nu meer deelnemers zijn ingeschreven dan het huidige maximum van 6. Met deze ‘overtallige’ deelnemers wordt in de loop van deze week contact opgenomen om een ander trainingsmoment in te plannen. Onze excuus voor het eventuele ongemak dat hierdoor ontstaat.

Tevens nemen wij op korte termijn contact op met al onze klanten welke een besloten training op locatie hebben geboekt in de periode tot een de zomervakantie. Per geval zullen wij in gezamenlijk overleg bepalen of de training of opleiding al dan niet doorgang kan hebben.


Update 22 april 2020 – Beperkt (veiligheidsgerelateerde) klassikale trainingen tot en met 20 mei 2020

Als gevolg van de verlenging van door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen ter indamming van het COVID-19/Coronavirus verzorgt de Dräger Academy tot en met 10 mei 2020 geen (veiligheidsgerelateerde) klassikale opleidingen en trainingen.

In de periode van 11 mei t/m 20 mei 2020 wordt de dienstverlening van de Dräger Academy beperkt opgestart. Hierbij richten wij ons primair op trainingen voor personen werkzaam in een cruciale beroepsgroep, en personen die worden ingezet voor het continueren van vitale processen. Uiteraard gelden tijdens deze trainingen strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden, en werken wij met een beperkte groepsgrootte van maximaal 6 personen.

De volgende opleidingen hebben geen doorgang:
– 7 mei 2020 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 te Zoetermeer
– 12 mei 2020 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 2(B) te Best
– 13 & 14 mei 2020 – Basisopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen S.O.G.-kwalificatie te Hoogvliet (i.v.m. advies SSVV geen examens tot in ieder geval 1 juni as.)
– 15 mei 2020 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 4 te Best

Staat u ingeschreven voor een opleiding die geen doorgang heeft, of heeft u deelnemers ingeschreven voor één van deze trainingen? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op voor het plannen van een alternatieve datum.

Op alle Dräger certificaten welke vervallen in de crisisperiode is een dispensatieregeling van toepassing. Meer informatie hierover treft u in deze brief.

De volgende opleidingen hebben wel doorgang, echter onder strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden en met een groepsgrootte van maximaal 6 personen:
– 12, 13, 14 & 29 mei 2020 – Basisopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 te Zoetermeer, echter met maximaal 6 i.p.v. de oorspronkelijke 10 deelnemers
– 12 mei 2020 – Herhalingsopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox, echter te Zoetermeer i.p.v. Hoogvliet
– 19 mei 2020 – Basisopleiding Onderhoud vluchttoestellen Saver CF/PP niveau 4 te Zoetermeer

Staat u ingeschreven voor een opleiding die wel doorgang heeft, of heeft u deelnemers ingeschreven voor één van deze trainingen? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op om u nader te informeren m.b.t. de organisatorische en hygiënische voorwaarden.

Na het lange Hemelvaartsweekeind hopen wij de dienstverlening van de Dräger Academy verder te kunnen intensiveren. In de loop van week 20 verwachten wij meer informatie te kunnen geven over het al dan niet doorgaan van de opleidingen en trainingen welke gepland staan vanaf maandag 25 mei 2020.

Bovenstaande heeft geen betrekking op onze medische opleidingen en trainingen. Zoals aangegeven in onze update van 30 maart jl. verzorgt de Dräger Academy tot 1 juni as. geen reguliere medische opleidingen en trainingen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze update van 30 maart jl.


Update 7 april 2020 – Dispensatieregeling MGK diploma’s

Op diploma’s Middelbaar Gasmeetkundige Zeecontainers (MGK) welke verlopen na 12 maart jl. is een dispensatieregeling van toepassing. Meer informatie over deze dispensatieregeling treft u op de website van PBNA.


Update 6 april 2020 – Informatie over het gebruik van Dräger medische apparatuur

Met de uitbraak van het Coronavirus in verschillende delen van de wereld zien wij het als onze taak om ziekenhuizen te ondersteunen bij deze wereldwijde uitdaging. Wij doen we dit door zorgprofessionals wereldwijd te ondersteunen met informatie over producten en de toepassing ervan, zodat zij patiënten die besmet zijn met het Coronavirus zo goed mogelijk kunnen behandelen. Hierbij richten we ons op patiënten die mechanisch beademt moeten worden. Via een speciale webpagina delen wij de meest actuele informatie en adviezen over het gebruik, de reiniging en voorbereiding van medische apparatuur en medische accessoires en disposables. Klik op deze link om de speciale webpagina te bezoeken.


Update 1 april 2020 – Geen (veiligheidsgerelateerde) klassikale trainingen tot en met 28 april 2020

Als gevolg van de verlenging van door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen ter indamming van het COVID-19/Coronavirus verzorgt de Dräger Academy tot en met 28 april 2020 geen (veiligheidsgerelateerde) klassikale opleidingen en trainingen. Staat u ingeschreven voor een opleiding welke plaats vindt in de periode tot en met 28 april aanstaande, of heeft u deelnemers ingeschreven voor een training welke in deze periode plaats zou vinden? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op.

Op alle Dräger certificaten welke vervallen in de periode van 16 maart tot en 28 april aanstaande is een dispensatieregeling van toepassing. Meer informatie hierover treft u in deze (geüpdatete) brief.

Voor personen werkzaam in een cruciale beroepsgroep, of die vanwege dringende noodzaak ingezet moeten worden voor het continueren van vitale processen is het onder strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden eventueel wel mogelijk om een urgent benodigde (basis)opleiding te verzorgen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze update van 25 maart jl.

Bovenstaande heeft geen betrekking op onze medische opleidingen en trainingen. Zoals aangegeven in onze update van 30 maart jl. verzorgt de Dräger Academy tot 1 juni as. geen reguliere medische opleidingen en trainingen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze update van 30 maart jl.

Tot slot; de Nederlandse regering heeft aangegeven op dinsdag 21 april 2020 meer duidelijkheid te geven m.b.t. de maatregelen welke gelden na 28 april aanstaande. In aansluiting hierop verwacht de Dräger Academy in de loop van woensdag 22 april aanstaande meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening vanaf 29 april 2020.


Update 30 maart 2020 – Geen reguliere medische trainingen tot 1 juni 2020

De Dräger Academy verzorgt tot 1 juni as. geen reguliere medische opleidingen en trainingen. Dit betreft zowel de technische trainingen voor medische technici, als trainingen voor gebruikers van onze medische apparatuur. Staat u ingeschreven voor een medische training welke plaats vindt in de periode tot 1 juni aanstaande, of heeft u deelnemers ingeschreven voor een opleiding welke in deze periode plaats zou vinden? Dan wordt u zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd door de administratie van de Dräger Academy.

Bovenstaande geldt met nadruk niet voor de veiligheidsgerelateerde opleidingen en trainingen welke de Dräger Academy verzorgd. Voor de veiligheidsgerelateerde opleidingen en trainingen verwacht de Dräger Academy in de loop van woensdag 1 april as. meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening vanaf 6 april 2020.

Tot slot is het voor personen werkzaam in een cruciale beroepsgroep, of die vanwege dringende noodzaak ingezet moeten worden voor het continueren van vitale processen onder strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden eventueel wel mogelijk om een urgent benodigde training te verzorgen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze update van 25 maart jl.


Update 26 maart 2020 – Hoe verder vanaf 6 april 2020?

Inmiddels heeft de Nederlandse overheid aangegeven volgende week dinsdag, 31 maart 2020, een beslissing te nemen m.b.t. ‘hoe het verder gaat’ met de maatregelen die tot 6 april as. gelden. In aansluiting hierop verwacht de Dräger Academy in de loop van woensdag 1 april as. meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening vanaf 6 april 2020.


Update 25 maart 2020 – Opleidingen voor cruciale beroepen en vitale processen

Zoals eerder gecommuniceerd verzorgt de Dräger Academy tot en met 4 april 2020 geen klassikale opleidingen en trainingen. Cruciale beroepsgroepen en vitale processen die van overheidswege zijn bepaald vormen hierop een uitzondering.

Voor personen werkzaam in een cruciale beroepsgroep, of die vanwege dringende noodzaak ingezet moeten worden voor het continueren van vitale processen is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een (basis)opleiding. Onder strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden zal in overleg worden bepaald of het mogelijk is om de gevraagde (basis)opleiding daadwerkelijk te verzorgen. De Dräger Academy behoudt zich echter het recht voor om een opleiding te weigeren of te annuleren tot op de dag van uitvoering. Schroom niet om voor meer informatie of het verkennen van de mogelijkheden contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 079-3444 750, of per e-mail via opleidingen@draeger.com.

Het verzorgen van herhalingsopleidingen is op dit moment niet mogelijk, ook niet voor cruciale beroepsgroepen of personen welke werkzaam zijn in een vitaal proces. Graag verwijzen wij u in dit kader naar onze dispensatieregeling, waarover u meer informatie treft in onze update van 17 maart jl.


Update 24 maart 2020 – Advies SOG-examens uitstellen + dispensatieregeling SOG-diploma’s

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die de Nederlandse overheid op 23 maart jl. heeft afgekondigd, is door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) het advies gegeven alle SOG-examens voorlopig zoveel als mogelijk uit te stellen. Voor SOG-diploma’s welke verlopen na 12 maart 2020 geldt een dispensatieregeling. U kunt deze dispensatieregeling raadplegen op de website van de SSVV.


Update 17 maart 2020 – Dispensatieregeling Dräger certificaten

In aansluiting op de door de overheid afgekondigde maatregelen ter indamming van het COVID-19/Coronavirus verzorgt de Dräger Academy geen klassikale opleidingen en trainingen tot en met 4 april 2020. Voor sommige van onze klanten levert dit problemen op met de geldigheidsduur van de certificaten. Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft het management van de Dräger Academy hierop maatregelen genomen. Meer informatie hierover treft u in deze brief.


Update 16 maart 2020 – Geen klassikale trainingen tot en met 4 april 2020

Als gevolg van de door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen ter indamming van het COVID-19/Coronavirus verzorgt de Dräger Academy tot en met 4 april 2020 geen klassikale opleidingen en trainingen. Staat u ingeschreven voor een opleiding welke plaats vindt in de periode tot en met 4 april aanstaande, of heeft u deelnemers ingeschreven voor een training welke in deze periode plaats zou vinden? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op.