Coronavirus (COVID-19) updates Dräger Academy

Het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op ons allen. Zo ook op de trainingen en opleidingen die de Dräger Academy verzorgd. Middels deze speciale pagina houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken m.b.t. de dienstverlening van de (Nederlandse) Dräger Academy.

 

 

Update 23 februari 2022 – Versoepeling maatregelen per 25 februari 2022

Per vrijdag 25 februari 2022 voert de Dräger Academy enkele versoepelingen door in het pakket met maatregelen dat wij hanteren om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Vanaf dan hoeft er op onze leslocaties te Zoetermeer en Hoogvliet geen mondkapje meer gedragen te worden. Ook vervalt de regel dat deelnemers niet aan een opleiding mogen deelnemen wanneer zij in de 7 dagen voorafgaande aan de opleiding in contact zijn geweest met een besmette persoon.

Alle overige maatregelen blijven vooralsnog onverkort van kracht. Deelnemers welke zelf symptomen van het coronavirus hebben mogen dus niet aan onze opleidingen deelnemen. Ook verzoeken wij eenieder met klem nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Hiertoe blijven wij voorlopig met kleinere groepen dan ‘normaal’ werken.

Alle deelnemers aan opleidingen op onze locaties te Zoetermeer en Hoogvliet ontvangen in de week voorafgaande aan hun opleiding een uitgebreide instructie e-mail met daarin een overzicht van alle actuele maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’.


Update 12 november 2021 – Aanvullende maatregelen

In onderstaande update van 3 november jl. is uitgebreid beschreven welke hygiënische en organisatorische maatregelen de Dräger Academy hanteert om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In aanvulling hierop hanteren wij per direct een tweetal extra maatregelen.

Zoals aangegeven mag er alleen aan opleidingen worden deelgenomen wanneer men geen symptomen van het coronavirus heeft. De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij een coronabesmetting zijn verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Krijgt een deelnemer tijdens de opleiding gezondheidsklachten, dan sturen wij hem of haar direct naar huis. Ook deelnemers die in de 7 dagen voorafgaande aan de opleiding in contact zijn geweest met een persoon welke besmet is met het coronavirus mogen niet aan de opleiding deelnemen.

Naast het gebruik van een mondkapje wanneer men staat of loopt, aan praktijkonderwijs deelneemt of een practicumopdracht uitvoert vragen wij deelnemers tijdens het werken met apparatuur en gereedschappen nitrile handschoenen te dragen. Deze handschoenen worden door Dräger verstrekt. Na het uittrekken van de handschoenen dient u de deelnemers hun handen te wassen.


Update 3 november 2021 – Aanpassing maatregelen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus per 4 november 2021

Als gevolg van het landelijk toenemende aantal besmettingen met het coronavirus en de door de Nederlandse overheid in de persconferentie van dinsdagavond 2 november afgekondigde extra maatregelen gaan ook tijdens de door de Dräger Academy verzorgde opleidingen extra maatregelen gelden.

Per donderdag 4 november as. verzoeken wij de deelnemers aan onze opleidingen zich aan de volgende basisregels te houden:

1. Deelnemers welke symptomen van het coronavirus hebben mogen niet aan onze opleidingen deelnemen. Blijf in geval van klachten thuis en laat u testen. U kunt zich telefonisch (079 – 3444 750) op per e-mail (opleidingen@draeger.com) afmelden voor de opleiding. De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij een besmetting met het coronavirus zijn:
• verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, een loopneus, niezen en keelpijn);
• hoesten;
• benauwdheid;
• verhoging of koorts;
• plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Krijgt een deelnemer tijdens de opleiding gezondheidsklachten, dan sturen wij hem of haar direct naar huis.

2. Gebruik van mondkapjes
Wij vragen deelnemers in onze binnenruimtes een mondkapje te dragen wanneer men staat of loopt, aan praktijkonderwijs deelneemt of een practicumopdracht uitvoert. Deelnemers dienen zelf een mondkapje mee te nemen naar de training. Zodra de deelnemers op hun eigen plek zitten mag het mondkapje worden afgezet.

3. Overige gedragsregels
• Houd steeds ten minste 1,5 meter afstand tot alle overige deelnemers en de trainer.
• Schud geen handen.
• Hoest en nies in uw elleboog.
• Was goed en regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval na hoesten of niezen in de handen of het snuiten van de neus, voor en na iedere pauze en voor en na ieder toiletbezoek.
Deelnemers welke zich niet aan bovenstaande regels houden kunnen door de trainer naar huis gestuurd worden.

4. Ontvangst op leslocatie Zoetermeer
Per donderdag 4 november as. vindt de ontvangst van de deelnemers aan opleidingen op onze locatie te Zoetermeer aan de achterzijde van het pand plaats. Deze ingang is vanaf 15 minuten voor aanvang van de training geopend.

Naast bovengenoemde regels hanteren wij nog steeds een uitgebreid pakket aan organisatorische en hygiënische maatregelen om een eventuele besmetting met het coronavirus tijdens onze opleidingen te voorkomen. Alle deelnemers aan opleidingen op onze locaties te Zoetermeer en Hoogvliet ontvangen in de week voorafgaande aan hun opleiding een uitgebreide instructie e-mail m.b.t. alle genomen maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’.

Actuele informatie met betrekking tot de organisatorische en hygiënische maatregelen welke gelden wanneer wij trainingen op klantlocaties verzorgen treft u hier (klik hier voor de bijbehorende checklist).

Heeft u vragen? Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons tijdens kantoortijden bereiken via telefoonnummer 079 – 3444 750 of per e-mail via opleidingen@draeger.com.


Update 16 september 2021 – Verruiming aantal deelnemers per 27 september 2021

Per 25 september as. versoepelt de Nederlandse overheid de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Hierdoor kan de Dräger Academy met ingang van maandag 27 september as. weer meer deelnemers ontvangen in de leslokalen op onze locaties te Zoetermeer en Hoogvliet.

Op verschillende opleidingen zijn extra opleidingsplekken beschikbaar gekomen. Staat u al ingeschreven voor een opleiding, maar wilt u eigenlijk liever eerder deelnemen? Neem dan telefonisch (079 – 3444 750) of per e-mail (opleidingen@draeger.com) contact met ons op. Samen bekijken wij dan de mogelijkheden om uw inschrijving te verplaatsen naar een eerdere datum.

Blijf thuis bij klachten
Basisregel blijft dat er alleen aan onze opleidingen mag worden deelgenomen wanneer men geen symptomen van het coronavirus heeft. De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij een coronabesmetting zijn verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, een loopneus, niezen en keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Gedragsregels
De Dräger Academy hanteert tijdens haar opleidingen de volgende gedragsregels:
• Houd steeds gepaste afstand tot alle overige deelnemers en de trainer.
• Schud geen handen.
• Hoest en nies in uw elleboog.
• Was goed en regelmatig uw handen met water en zeep:
– voor en na iedere (lunch)pauze;
– voor en na ieder toiletbezoek;
– na hoesten of niezen in de handen;
– na het snuiten van de neus. Gebruik hiervoor papieren zakdoeken en gooi deze daarna weg.

Naast bovengenoemde gedragsregels hanteren wij nog steeds een uitgebreid pakket aan organisatorische en hygiënische maatregelen om een eventuele besmetting met het coronavirus tijdens onze opleidingen te voorkomen. Alle deelnemers aan opleidingen op onze locaties te Zoetermeer en Hoogvliet ontvangen in de week voorafgaande aan hun opleiding een uitgebreide instructie e-mail m.b.t. alle genomen maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’.

Heeft u vragen? Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons tijdens kantoortijden bereiken via telefoonnummer 079 – 3444 750 of per e-mail via opleidingen@draeger.com.


Update 24 juni 2021 – Aanpassing maatregelen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus per 28 juni 2021

Per maandag 28 juni aanstaande verzoeken wij de deelnemers aan onze opleidingen en trainingen zich aan de volgende basisregels te houden:

1. Deelnemers welke symptomen van het coronavirus hebben mogen niet aan onze opleidingen en trainingen deelnemen. Blijf in geval van klachten thuis en laat u testen. U kunt zich telefonisch (079 – 3444 750) op per e-mail (opleidingen@draeger.com) afmelden voor de opleiding of training. De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij een besmetting met het coronavirus zijn:
• verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, een loopneus, niezen en keelpijn);
• hoesten;
• benauwdheid;
• verhoging of koorts;
• plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Ook deelnemers waarvan één van zijn of haar huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten heeft mogen niet aan een opleiding of training deelnemen.

2. Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand van uw medecursisten en onze docent. Wees hoffelijk en geduldig naar elkaar.

3. Houdt u aan de overige gedragsregels:
• schud geen handen;
• draag tijdens het gebruik van gereedschappen, apparatuur, onderdelen etc. steeds nitrile handschoenen (deze worden door Dräger ter beschikking gesteld);
• hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
• gebruik papieren zakdakjes voor het snuiten van de neus (en gooi deze daarna weg);
• was vaak uw handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval na het uittrekken van de handschoenen, na het snuiten van de neus, voor en na iedere pauze en voor en na ieder toiletbezoek.

In onze binnenruimtes hoeft geen mondkapje meer gedragen te worden, met uitzondering van de momenten waarop het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden tot uw medecursisten en/of onze docent. Tevens staat het u vrij een mondkapje te dragen wanneer u dat zelf prettig vindt. U dient zelf een mondkapje mee te nemen naar de opleiding of training.

Alle deelnemers aan opleidingen of trainingen op onze locaties te Zoetermeer en Hoogvliet ontvangen in de week voorafgaande aan hun opleiding of training een uitgebreide instructie e-mail m.b.t. alle genomen maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’.

Actuele informatie met betrekking tot de organisatorische en hygiënische maatregelen welke gelden wanneer wij trainingen op klantlocaties verzorgen treft u hier (klik hier voor de bijbehorende checklist).

Heeft u vragen? Schroom dan vooral niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons tijdens kantoortijden bereiken via telefoonnummer 079 – 3444 750 of per e-mail via opleidingen@draeger.com.


Update 26 maart 2021 – Dispensatieregeling SOG-diploma’s

De dispensatieregeling voor SOG-diploma’s is aangepast. Diplomahouders van wie het diploma in de periode van 15 december 2020 tot en met 20 april 2021 verloopt en die vanwege de actuele situatie rond het coronavirus geen examen kunnen of willen doen, krijgen vooralsnog dispensatie tot 1 juli 2021. U kunt de volledige dispensatieregeling voor SOG-diploma’s raadplegen op de website van de SSVV.


Update 24 februari 2021 – Dienstverlening Dräger Academy vanaf 3 maart 2021

Met ingang van woensdag 3 maart as. zet de Dräger Academy haar dienstverlening voort met inachtneming van strikte organisatorische en hygiënische maatregelen. Concreet houdt dit in dat vanaf 3 maart as. geen opleidingen meer zullen komen te vervallen.

Alle deelnemers ontvangen in de week voorafgaande aan hun opleiding of training een uitgebreide instructie per e-mail met betrekking tot alle genomen maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’. Meer informatie hierover kunt u ook teruglezen in de updates van 29 september en 13 oktober 2020.


Update 3 februari 2021 – Dienstverlening Dräger Academy tot en met 2 maart 2021

De Dräger Academy blijft tot en met 2 maart aanstaande beperkt trainingen en opleidingen verzorgen. De Dräger Academy ondersteunt met haar trainingen en opleidingen voornamelijk personen welke werkzaam zijn in curiale beroepsgroepen en vitale processen. Ook in de huidige situatie blijven wij deze personen waar nodig en veilig mogelijk trainen en opleiden in het gebruik en onderhoud van onze producten. Anderzijds zijn er ook trainingen en opleidingen welke op dit moment niet per se doorgang hoeven hebben. Concreet heeft dit het volgende tot gevolg:

• Reeds geplande examens in de periode tot en met 2 maart 2021 hebben doorgang.
• Herhalingsopleidingen op basis van open inschrijving vervallen tot en met 2 maart 2021.
• Basisopleidingen onderhoud/gebruik van adembescherming en gasdetectie en trainingen m.b.t. het onderhoud van medische apparatuur hebben deels doorgang.

Onderaan dit bericht treft u een overzicht van alle vervallen opleidingen.

Uiteraard gelden tijdens de opleidingen welke wel doorgang hebben strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden en werken wij met een beperkte groepsgrootte van maximaal 6 personen. Alle deelnemers ontvangen in de week voorafgaande aan de opleiding een uitgebreide instructie per e-mail m.b.t. alle genomen maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’. Meer informatie hierover kunt u ook teruglezen in de updates van 29 september en 13 oktober 2020.

Dispensatie
Voor Dräger certificaten welke vervallen in de periode van 15 december 2020 tot en met 2 maart 2021 is een dispensatieregeling van toepassing. Meer informatie hierover treft u in deze brief. Voor meer informatie over de dispensatieregeling voor SOG-diploma’s raadpleegt u de website van de SSVV. Ten slotte is er ook een dispensatieregeling van toepassing op diploma’s Middelbaar Gasmeetkundige Zeecontainers (MGK), waarover u hier meer informatie treft.

Hoe nu verder?
Staat u ingeschreven voor een training of opleiding die geen doorgang heeft, of heeft u deelnemers ingeschreven voor één van deze trainingen? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op.

Tevens nemen wij op korte termijn contact op met al onze klanten welke een besloten training op locatie hebben geboekt in de periode tot en met 2 maart 2021. Per geval zullen wij in gezamenlijk overleg bepalen of de training of opleiding al dan niet doorgang kan/moet te hebben.

Tot slot; de Nederlandse regering heeft aangegeven op 23 februari aanstaande meer duidelijkheid te geven m.b.t. de maatregelen welke gelden na 2 maart aanstaande. In aansluiting hierop verwacht de Dräger Academy in de loop van woensdag 24 februari aanstaande meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening na 2 maart 2021.

Overzicht van alle opleidingen welke geen doorgang hebben in de periode van 3 februari tot en met 2 maart 2021:

Week 6
8 februari 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 te Best
12 februari 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 2(B) te Best

Week 8
25 februari 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 te Zoetermeer

Week 9
1 maart 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 4 te Zoetermeer


Update 19 januari 2021 – Dispensatieregeling MGK diploma’s

Op diploma’s Middelbaar Gasmeetkundige Zeecontainers (MGK) welke verlopen tussen 1 januari en 31 maart 2021 is een dispensatieregeling van toepassing. Meer informatie over deze dispensatieregeling treft u op de website van PBNA.


Update 12 januari 2021 – Dienstverlening Dräger Academy tot en met 9 februari 2021

De Dräger Academy blijft tot en met 9 februari aanstaande beperkt trainingen en opleidingen verzorgen. Zoals ook aangegeven in onze update van 15 december jl. ondersteunt de Dräger Academy met haar trainingen en opleidingen personen welke werkzaam zijn in curiale beroepsgroepen en vitale processen. Ook in de huidige situatie blijven wij deze personen waar mogelijk trainen en opleiden in het gebruik en onderhoud van onze producten. Anderzijds zijn er ook trainingen en opleidingen welke op dit moment niet per se doorgang hoeven hebben. Concreet heeft dit het volgende tot gevolg:

• Reeds geplande Dräger examens in de periode tot en met 9 februari 2021 hebben doorgang.
• Herhalingsopleidingen op basis van open inschrijving vervallen tot en met 9 februari 2021.
• Basisopleidingen onderhoud/gebruik van adembescherming en gasdetectie hebben deels doorgang.

Onderaan dit bericht treft u een overzicht van alle vervallen opleidingen.

Uiteraard gelden tijdens de opleidingen welke wel doorgang hebben strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden en werken wij met een beperkte groepsgrootte van maximaal 6 personen. Alle deelnemers ontvangen in de week voorafgaande aan de opleiding een uitgebreide instructie per e-mail m.b.t. alle genomen maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’.

Dispensatie
Voor Dräger certificaten welke vervallen in de periode van 15 december 2020 tot en met 9 februari 2021 is een dispensatieregeling van toepassing. Meer informatie hierover treft u in deze brief. Voor meer informatie over de dispensatieregeling voor SOG-diploma’s raadpleegt u de website van de SSVV.

Hoe nu verder?
Staat u ingeschreven voor een training of opleiding die geen doorgang heeft, of heeft u deelnemers ingeschreven voor één van deze trainingen? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op.

Tevens nemen wij op korte termijn contact op met al onze klanten welke een besloten training op locatie hebben geboekt in de periode tot en met 9 februari 2021. Per geval zullen wij in gezamenlijk overleg bepalen of de training of opleiding al dan niet doorgang kan/dient te hebben.

Tot slot; de Nederlandse regering heeft aangegeven op 2 februari aanstaande meer duidelijkheid te geven m.b.t. de maatregelen welke gelden na 9 februari aanstaande. In aansluiting hierop verwacht de Dräger Academy in de loop van woensdag 3 februari aanstaande meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening na 9 februari 2021.

Overzicht van alle opleidingen welke geen doorgang hebben in de periode van 13 januari tot en met 9 februari 2021:

Week 2
15 januari 2021 – Herhalingsopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox te Hoogvliet

Week 3
18 januari 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 4 te Zoetermeer
18 januari 2021 – Training Basisbegrippen Beademing te Zoetermeer
19 januari 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 te Zoetermeer
20 januari 2021 – Herhalingsopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen te Zoetermeer
21 januari 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 te Zoetermeer

Week 5
1 februari 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 2(B) te Zoetermeer

Week 6
8 februari 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 te Best


Update 15 december 2020 – Dienstverlening Dräger Academy tot en met 19 januari 2021

Tot en met 19 januari 2021 verzorgt de Dräger Academy beperkt trainingen en opleidingen. De Dräger Academy ondersteunt met haar trainingen en opleidingen personen welke werkzaam zijn in curiale beroepsgroepen en vitale processen. Ook in de huidige situatie blijven wij deze personen waar mogelijk trainen en opleiden in het gebruik en onderhoud van onze producten. Anderzijds zijn er ook trainingen en opleidingen welke op dit moment niet per se doorgang hoeven hebben. Concreet heeft dit het volgende tot gevolg:

Reeds geplande Dräger examens in de periode tot en met 19 januari 2021 hebben doorgang.
Alle herhalingsopleidingen op basis van open inschrijving vervallen tot en met 19 januari 2021. Onderaan dit bericht treft u een overzicht van alle vervallen opleidingen. Voor Dräger certificaten welke vervallen in de periode van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 is een dispensatieregeling van toepassing (klik hier voor de dispensatiebrief).
Basisopleidingen onderhoud/gebruik van adembescherming en gasdetectie hebben deels wel doorgang. Onderaan dit bericht treft u een overzicht van (basis)opleidingen welke vervallen.

Uiteraard gelden tijdens de basisopleidingen welke wel doorgang hebben strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden en werken wij met een beperkte groepsgrootte van maximaal 6 personen. Alle deelnemers ontvangen in de week voorafgaande aan de basisopleiding een uitgebreide instructie per e-mail m.b.t. alle genomen maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’.

Staat u ingeschreven voor een training of opleiding die geen doorgang heeft, of heeft u deelnemers ingeschreven voor één van deze trainingen? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op.

Tevens nemen wij op korte termijn contact op met al onze klanten welke een besloten training op locatie hebben geboekt in de periode tot en met 19 januari 2021. Per geval zullen wij in gezamenlijk overleg bepalen of de training of opleiding al dan niet doorgang kan hebben.

Tot slot; de Nederlandse regering heeft aangegeven op dinsdag 12 januari 2021 meer duidelijkheid te geven m.b.t. de maatregelen welke gelden na 19 januari aanstaande. In aansluiting hierop verwacht de Dräger Academy in de loop van woensdag 13 januari aanstaande meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening na 19 januari 2021.

Overzicht van alle opleidingen welke geen doorgang hebben tot en met 19 januari 2021:

Week 51
15 december 2020 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 te Zoetermeer
15, 16 en 21 december 2020 – Basisopleiding Onderhoud duiktoestellen LAR 5010/LAR 5024 te Zoetermeer
17 december 2020 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 4 te Zoetermeer

Week 1
5 en 6 januari 2021 – 2-daagse Basisopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox conform S.O.G.-kwalificatie i.c.m. e-learning te Zoetermeer
8 januari 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 te Zoetermeer

Week 2
12 januari 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 4 te Zoetermeer
15 januari 2021 – Herhalingsopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox te Hoogvliet

Week 3
18 januari 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 4 te Zoetermeer
18 januari 2021 – Training Basisbegrippen Beademing te Zoetermeer
19 januari 2021 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 te Zoetermeer


Update 15 december 2020 – Dispensatieregeling SOG-diploma’s

Voor SOG-diploma’s welke verlopen tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 geldt een dispensatieregeling. U kunt deze dispensatieregeling raadplegen op de website van de SSVV.


Update 14 december 2020 – Opleidingen op basis van open inschrijving in week 51 geannuleerd

Vooruitlopende op de persconferentie van maandagavond 14 december 19:00 uur heeft de Dräger Academy besloten de volgende trainingen in week 51 te annuleren:
– Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 van 15 december 2020 te Zoetermeer
– Basisopleiding Onderhoud duiktoestellen LAR 5010/LAR 5024 van 15, 16 en 21 december 2020 te Zoetermeer
– Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 4 van 17 december 2020 te Zoetermeer

De administratie van de Dräger neemt zo spoedig mogelijk contact op met de deelnemers welke ingeschreven staan voor één van de bovengenoemde opleidingen.

Alle overige trainingen en examens hebben vooralsnog wel doorgang. In aansluiting op de persconferentie verwacht de Dräger Academy in de loop van dinsdag 15 december as. meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening in de aankomende periode.


Update 15 oktober 2020 – Mondkapjesplicht geldt ook tijdens besloten trainingen op locatie

Onder voorwaarden verzorgt de Dräger Academy nog steeds besloten trainingen op andere locaties dan de eigen Dräger locaties te Zoetermeer en Hoogvliet. Ook de deelnemers aan deze trainingen dienen een niet medisch mondkapje te dragen zodra zij staan, lopen, aan praktijkonderwijs deelnemen of een practicumopdracht uitvoeren. De laatste informatie over de van toepassing zijnde voorwaarden treft u hier. De genoemde checklist kunt u hier downloaden.


Update 13 oktober 2020 – Klassikale trainingen op basis van open inschrijving blijven doorgang hebben, invoering mondkapjesplicht

Binnen de Dräger Academy wordt al langere tijd succesvol met een pakket organisatorische en hygiënische maatregelen gewerkt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo hanteren wij groepsgroottes waarbij de 1,5 meter afstand zonder problemen gehandhaafd kan worden, en welke tevens (veel) kleiner zijn dan 30 personen per ruimte. Onze leslokalen worden nog intensiever schoongemaakt, en er geldt een aangepaste ontvangstprocedure. De lunch wordt niet in ons bedrijfsrestaurant, maar in het leslokaal aan de eigen tafel genuttigd. Hieraan wordt nu een plicht tot het dragen van een niet medisch mondkapje wanneer men staat of loopt toegevoegd. Onze geplande klassikale opleidingen en trainingen op onze locaties te Zoetermeer en Hoogvliet blijven derhalve doorgang hebben, ook na 13 oktober 2020. Voor een enkele opleiding kan gelden dat de leslocatie wordt gewijzigd. Indien dit het geval is, dan wordt u hier zo spoedig mogelijk door ons over geïnformeerd.

Wij verzoeken onze cursisten met klem zich te allen tijde aan de volgende basisregels te houden:

1. Deelnemers welke symptomen van het coronavirus hebben mogen niet aan onze opleidingen en trainingen deelnemen. Blijf in geval van klachten thuis en laat u testen. U kunt zich telefonisch (079 – 3444 750) op per e-mail (opleidingen@draeger.com) afmelden voor de opleiding of training. De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij een besmetting met het coronavirus zijn:
• verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, een loopneus, niezen en keelpijn);
• hoesten;
• benauwdheid;
• verhoging of koorts;
• plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Ook deelnemers waarvan één van zijn of haar huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten heeft mogen niet aan een opleiding of training deelnemen.

2. Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand van uw medecursisten en onze docent. Wees hoffelijk en geduldig naar elkaar.

3. Draag in onze binnenruimtes een niet medisch mondkapje wanneer u staat of loopt, aan praktijkonderwijs deelneemt of een practicumopdracht uitvoert. Cursisten dienen zelf een mondkapje mee te nemen naar de opleiding of training. Zodra u op uw eigen plek zit mag het mondkapje worden afgezet.

4.Houdt u aan de overige gedragsregels:
• schud geen handen;
• draag tijdens het gebruik van gereedschappen, apparatuur, onderdelen etc. steeds nitrile handschoenen (deze worden door Dräger ter beschikking gesteld);
• hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
• gebruik papieren zakdakjes voor het snuiten van de neus (en gooi deze daarna weg);
• was vaak uw handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval na het uittrekken van de handschoenen, na het snuiten van de neus, voor en na iedere pauze en voor en na ieder toiletbezoek.

Alle deelnemers ontvangen in de week voorafgaande aan hun opleiding of training een uitgebreide instructie e-mail m.b.t. alle genomen maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’.

Heeft u nog vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons tijdens kantoortijden bereiken via telefoonnummer 079 – 3444 750 of per e-mail via opleidingen@draeger.com.


Update 29 september 2020 – Opleidingen en trainingen blijven doorgang hebben onder stikte organisatorische en hygiënische maatregelen

Tijdens de persconferentie van maandagavond 28 september jl. heeft de Nederlandse overheid aangescherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De Dräger Academy heeft haar opleidingen en trainingen al langere tijd zo ingericht dat deze ook aan de nieuwe, aangescherpte maatregelen voldoen. Zo hanteren wij groepsgroottes waarbij de 1,5 meter gehandhaafd kan worden en welke tevens veel kleiner zijn dan 30 personen per ruimte. Alle geplande opleidingen en trainingen hebben derhalve doorgang, ook na 29 september 2020. Voor een enkele opleiding kan gelden dat de leslocatie wordt gewijzigd. Indien dit het geval is, dan wordt u hier zo spoedig mogelijk door ons over geïnformeerd.

Deelnemers welke symptomen van het coronavirus hebben mogen niet aan onze opleidingen en trainingen deelnemen. Blijf in geval van klachten thuis en laat u testen. U kunt zich telefonisch (079 – 3444 750) op per e-mail (opleidingen@draeger.com) afmelden voor de opleiding of training. De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij een besmetting met het coronavirus zijn:
• verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, een loopneus, niezen en keelpijn);
• hoesten;
• benauwdheid;
• verhoging of koorts;
• plotseling verlies van reuk en/of smaak.
Ook deelnemers waarvan één van zijn of haar huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten heeft mogen niet aan een opleiding of training deelnemen.

Tijdens onze trainingen hanteren wij strikte organisatorische en hygiënische maatregelen. Zo geldt er een aangepaste ontvangstprocedure en worden onze leslokalen nog intensiever schoongemaakt. De lunch wordt niet in ons bedrijfsrestaurant, maar in het leslokaal aan de eigen tafel genuttigd. Daarnaast eisen wij van onze deelnemers dat zij:
• steeds minimaal 1,5 meter afstand te houden van hun medecursisten en onze docent;
• geen handen schudden;
• tijdens het gebruik van gereedschappen, apparatuur, onderdelen etc. steeds nitrile handschoenen dragen (deze worden door Dräger ter beschikking gesteld);
• hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog;
• papieren zakdakjes gebruiken voor het snuiten van de neus (en deze daarna weg te gooien);
• vaak hun handen met water en zeep. Doe dit in ieder geval na het uittrekken van de handschoenen, na het snuiten van de neus, voor en na iedere pauze en voor en na ieder toiletbezoek.
Alle deelnemers ontvangen in de week voorafgaande aan hun opleiding of training een uitgebreide instructie e-mail m.b.t. alle genomen maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’.

Heeft u nog vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons tijdens kantoortijden bereiken via telefoonnummer 079 – 3444 750 of per e-mail via opleidingen@draeger.com.


Update 13 augustus 2020 – Hervatting van klassikale trainingen na de zomervakantie

Vanaf eind augustus hervat de Dräger Academy de klassikale trainingen weer op haar eigen locaties te Zoetermeer en Hoogvliet. Uiteraard worden al onze trainingen verzorgd onder strikte organisatorische en hygiënische maatregelen. Zo worden onze leslokalen nog intensiever schoongemaakt, en hanteren wij tijdelijk een andere ontvangstprocedure. Daarnaast werken wij met een beperkte groepsgrootte van maximaal 6 deelnemers per opleiding of training. Bovendien zijn onze leslokalen zo ingericht dat trainer en deelnemers steeds gemakkelijk 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Benieuwd hoe dat er ‘in het echt’ uitziet op onze locatie te Zoetermeer? Bekijk dan deze video. Overigens ontvangen alle deelnemers in de week voorafgaande aan hun opleiding of training ook een uitgebreide instructie e-mail m.b.t. alle genomen maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’.


Update 24 juli 2020 – Besloten trainingen op locatie

Onder voorwaarden verzorgt de Dräger Academy ook weer besloten trainingen op andere locaties dan de eigen Dräger locaties te Zoetermeer en Hoogvliet. Meer informatie over de van toepassing zijnde voorwaarden treft u hier. De genoemde checklist kunt u hier downloaden.


Update 10 juni 2020 – Update dispensatieregeling SOG-diploma’s

Op 4 juni 2020 heeft de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) besloten om de dispenatieregeling voor SOG-diploma’s te beperken tot diplomahouders van wie het diploma tussen 13 maart en 1 juli 2020 verloopt. Meer informatie en de actuele regeling treft u op de website van de SSVV.


Update 11 mei 2020 – Dienstverlening Dräger Academy vanaf 25 mei 2020

Nadat in week 20 en 21 de dienstverlening van de Dräger Academy beperkt is opgestart, wordt deze vanaf 25 mei as. verder geïntensiveerd. Concreet houdt dit in dat vanaf 25 mei 2020 steeds meer klassikale trainingen doorgang zullen hebben, en wij ook weer starten met het verzorgen van herhalingsopleidingen ‘Onderhoud onafhankelijke adembescherming’. Uiterlijk woensdag 13 mei as. wordt op deze webpagina een overzicht gepubliceerd van de opleidingen en trainingen welke desondanks geen doorgang zullen hebben in de periode tot aan de zomervakantie.

(Aanvulling 13 mei 2020)
In de periode vanaf 25 mei 2020 tot aan de zomervakantie hebben de volgende opleidingen en trainingen sowieso geen doorgang:
– 28 mei 2020 – Masterclass Veilig Vluchten te Zoetermeer
– 28 en 29 mei 2020 – Basisopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen te Hoogvliet
– 28 en 29 mei 2020 – 2-daagse Basisopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox conform S.O.G.-kwalificatie i.c.m. e-learning te Zoetermeer (i.v.m. advies SSVV geen examens tot in ieder geval 1 juni as.)
– 29 mei 2020 – 1-daagse Herhalingsopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox S.O.G.-kwalificatie te Zoetermeer (ook i.v.m. advies SSVV geen examens tot in ieder geval 1 juni as.)
– 11 juni 2020 – Masterclass Beademing op de OK te Zoetermeer

Staat u ingeschreven voor een opleiding die geen doorgang heeft, of heeft u deelnemers ingeschreven voor één van deze trainingen? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op voor het plannen van een alternatieve datum.

Uiteraard worden al onze trainingen verzorgd onder strikte organisatorische en hygiënische maatregelen. Zo worden onze leslokalen nog intensiever schoongemaakt, en hanteren wij tijdelijk een andere ontvangstprocedure. Daarnaast werken wij met een beperkte groepsgrootte van maximaal 6 deelnemers per opleiding of training. Onze leslokalen zijn zo ingericht dat trainer en deelnemers steeds gemakkelijk 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Alle deelnemers ontvangen in de week voorafgaande aan hun opleiding of training een uitgebreide instructie e-mail m.b.t. alle genomen maatregelen en bijbehorende ‘spelregels’.

Voor een klein aantal geplande opleidingen en trainingen geldt dat hiervoor nu meer deelnemers zijn ingeschreven dan het huidige maximum van 6. Met deze ‘overtallige’ deelnemers wordt in de loop van deze week contact opgenomen om een ander trainingsmoment in te plannen. Onze excuus voor het eventuele ongemak dat hierdoor ontstaat.

Tevens nemen wij op korte termijn contact op met al onze klanten welke een besloten training op locatie hebben geboekt in de periode tot een de zomervakantie. Per geval zullen wij in gezamenlijk overleg bepalen of de training of opleiding al dan niet doorgang kan hebben.


Update 22 april 2020 – Beperkt (veiligheidsgerelateerde) klassikale trainingen tot en met 20 mei 2020

Als gevolg van de verlenging van door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen ter indamming van het COVID-19/coronavirus verzorgt de Dräger Academy tot en met 10 mei 2020 geen (veiligheidsgerelateerde) klassikale opleidingen en trainingen.

In de periode van 11 mei t/m 20 mei 2020 wordt de dienstverlening van de Dräger Academy beperkt opgestart. Hierbij richten wij ons primair op trainingen voor personen werkzaam in een cruciale beroepsgroep, en personen die worden ingezet voor het continueren van vitale processen. Uiteraard gelden tijdens deze trainingen strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden, en werken wij met een beperkte groepsgrootte van maximaal 6 personen.

De volgende opleidingen hebben geen doorgang:
– 7 mei 2020 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 te Zoetermeer
– 12 mei 2020 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 2(B) te Best
– 13 & 14 mei 2020 – Basisopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen S.O.G.-kwalificatie te Hoogvliet (i.v.m. advies SSVV geen examens tot in ieder geval 1 juni as.)
– 15 mei 2020 – Herhalingsopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 4 te Best

Staat u ingeschreven voor een opleiding die geen doorgang heeft, of heeft u deelnemers ingeschreven voor één van deze trainingen? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op voor het plannen van een alternatieve datum.

Op alle Dräger certificaten welke vervallen in de crisisperiode is een dispensatieregeling van toepassing. Meer informatie hierover treft u in deze brief.

De volgende opleidingen hebben wel doorgang, echter onder strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden en met een groepsgrootte van maximaal 6 personen:
– 12, 13, 14 & 29 mei 2020 – Basisopleiding Onderhoud onafhankelijke adembescherming niveau 3 te Zoetermeer, echter met maximaal 6 i.p.v. de oorspronkelijke 10 deelnemers
– 12 mei 2020 – Herhalingsopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox, echter te Zoetermeer i.p.v. Hoogvliet
– 19 mei 2020 – Basisopleiding Onderhoud vluchttoestellen Saver CF/PP niveau 4 te Zoetermeer

Staat u ingeschreven voor een opleiding die wel doorgang heeft, of heeft u deelnemers ingeschreven voor één van deze trainingen? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op om u nader te informeren m.b.t. de organisatorische en hygiënische voorwaarden.

Na het lange Hemelvaartsweekeind hopen wij de dienstverlening van de Dräger Academy verder te kunnen intensiveren. In de loop van week 20 verwachten wij meer informatie te kunnen geven over het al dan niet doorgaan van de opleidingen en trainingen welke gepland staan vanaf maandag 25 mei 2020.

Bovenstaande heeft geen betrekking op onze medische opleidingen en trainingen. Zoals aangegeven in onze update van 30 maart jl. verzorgt de Dräger Academy tot 1 juni as. geen reguliere medische opleidingen en trainingen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze update van 30 maart jl.


Update 7 april 2020 – Dispensatieregeling MGK diploma’s

Op diploma’s Middelbaar Gasmeetkundige Zeecontainers (MGK) welke verlopen na 12 maart jl. is een dispensatieregeling van toepassing. Meer informatie over deze dispensatieregeling treft u op de website van PBNA.


Update 6 april 2020 – Informatie over het gebruik van Dräger medische apparatuur

Met de uitbraak van het coronavirus in verschillende delen van de wereld zien wij het als onze taak om ziekenhuizen te ondersteunen bij deze wereldwijde uitdaging. Wij doen we dit door zorgprofessionals wereldwijd te ondersteunen met informatie over producten en de toepassing ervan, zodat zij patiënten die besmet zijn met het coronavirus zo goed mogelijk kunnen behandelen. Hierbij richten we ons op patiënten die mechanisch beademt moeten worden. Via een speciale webpagina delen wij de meest actuele informatie en adviezen over het gebruik, de reiniging en voorbereiding van medische apparatuur en medische accessoires en disposables. Klik op deze link om de speciale webpagina te bezoeken.


Update 1 april 2020 – Geen (veiligheidsgerelateerde) klassikale trainingen tot en met 28 april 2020

Als gevolg van de verlenging van door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen ter indamming van het COVID-19/coronavirus verzorgt de Dräger Academy tot en met 28 april 2020 geen (veiligheidsgerelateerde) klassikale opleidingen en trainingen. Staat u ingeschreven voor een opleiding welke plaats vindt in de periode tot en met 28 april aanstaande, of heeft u deelnemers ingeschreven voor een training welke in deze periode plaats zou vinden? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op.

Op alle Dräger certificaten welke vervallen in de periode van 16 maart tot en 28 april aanstaande is een dispensatieregeling van toepassing. Meer informatie hierover treft u in deze (geüpdatete) brief.

Voor personen werkzaam in een cruciale beroepsgroep, of die vanwege dringende noodzaak ingezet moeten worden voor het continueren van vitale processen is het onder strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden eventueel wel mogelijk om een urgent benodigde (basis)opleiding te verzorgen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze update van 25 maart jl.

Bovenstaande heeft geen betrekking op onze medische opleidingen en trainingen. Zoals aangegeven in onze update van 30 maart jl. verzorgt de Dräger Academy tot 1 juni as. geen reguliere medische opleidingen en trainingen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze update van 30 maart jl.

Tot slot; de Nederlandse regering heeft aangegeven op dinsdag 21 april 2020 meer duidelijkheid te geven m.b.t. de maatregelen welke gelden na 28 april aanstaande. In aansluiting hierop verwacht de Dräger Academy in de loop van woensdag 22 april aanstaande meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening vanaf 29 april 2020.


Update 30 maart 2020 – Geen reguliere medische trainingen tot 1 juni 2020

De Dräger Academy verzorgt tot 1 juni as. geen reguliere medische opleidingen en trainingen. Dit betreft zowel de technische trainingen voor medische technici, als trainingen voor gebruikers van onze medische apparatuur. Staat u ingeschreven voor een medische training welke plaats vindt in de periode tot 1 juni aanstaande, of heeft u deelnemers ingeschreven voor een opleiding welke in deze periode plaats zou vinden? Dan wordt u zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd door de administratie van de Dräger Academy.

Bovenstaande geldt met nadruk niet voor de veiligheidsgerelateerde opleidingen en trainingen welke de Dräger Academy verzorgd. Voor de veiligheidsgerelateerde opleidingen en trainingen verwacht de Dräger Academy in de loop van woensdag 1 april as. meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening vanaf 6 april 2020.

Tot slot is het voor personen werkzaam in een cruciale beroepsgroep, of die vanwege dringende noodzaak ingezet moeten worden voor het continueren van vitale processen onder strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden eventueel wel mogelijk om een urgent benodigde training te verzorgen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze update van 25 maart jl.


Update 26 maart 2020 – Hoe verder vanaf 6 april 2020?

Inmiddels heeft de Nederlandse overheid aangegeven volgende week dinsdag, 31 maart 2020, een beslissing te nemen m.b.t. ‘hoe het verder gaat’ met de maatregelen die tot 6 april as. gelden. In aansluiting hierop verwacht de Dräger Academy in de loop van woensdag 1 april as. meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening vanaf 6 april 2020.


Update 25 maart 2020 – Opleidingen voor cruciale beroepen en vitale processen

Zoals eerder gecommuniceerd verzorgt de Dräger Academy tot en met 4 april 2020 geen klassikale opleidingen en trainingen. Cruciale beroepsgroepen en vitale processen die van overheidswege zijn bepaald vormen hierop een uitzondering.

Voor personen werkzaam in een cruciale beroepsgroep, of die vanwege dringende noodzaak ingezet moeten worden voor het continueren van vitale processen is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een (basis)opleiding. Onder strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden zal in overleg worden bepaald of het mogelijk is om de gevraagde (basis)opleiding daadwerkelijk te verzorgen. De Dräger Academy behoudt zich echter het recht voor om een opleiding te weigeren of te annuleren tot op de dag van uitvoering. Schroom niet om voor meer informatie of het verkennen van de mogelijkheden contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 079-3444 750, of per e-mail via opleidingen@draeger.com.

Het verzorgen van herhalingsopleidingen is op dit moment niet mogelijk, ook niet voor cruciale beroepsgroepen of personen welke werkzaam zijn in een vitaal proces. Graag verwijzen wij u in dit kader naar onze dispensatieregeling, waarover u meer informatie treft in onze update van 17 maart jl.


Update 24 maart 2020 – Advies SOG-examens uitstellen + dispensatieregeling SOG-diploma’s

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die de Nederlandse overheid op 23 maart jl. heeft afgekondigd, is door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) het advies gegeven alle SOG-examens voorlopig zoveel als mogelijk uit te stellen. Voor SOG-diploma’s welke verlopen na 12 maart 2020 geldt een dispensatieregeling. U kunt deze dispensatieregeling raadplegen op de website van de SSVV.


Update 17 maart 2020 – Dispensatieregeling Dräger certificaten

In aansluiting op de door de overheid afgekondigde maatregelen ter indamming van het COVID-19/coronavirus verzorgt de Dräger Academy geen klassikale opleidingen en trainingen tot en met 4 april 2020. Voor sommige van onze klanten levert dit problemen op met de geldigheidsduur van de certificaten. Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft het management van de Dräger Academy hierop maatregelen genomen. Meer informatie hierover treft u in deze brief.


Update 16 maart 2020 – Geen klassikale trainingen tot en met 4 april 2020

Als gevolg van de door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen ter indamming van het COVID-19/coronavirus verzorgt de Dräger Academy tot en met 4 april 2020 geen klassikale opleidingen en trainingen. Staat u ingeschreven voor een opleiding welke plaats vindt in de periode tot en met 4 april aanstaande, of heeft u deelnemers ingeschreven voor een training welke in deze periode plaats zou vinden? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op.