COVID-19/Coronavirus updates Dräger Academy

Het COVID-19/Coronavirus heeft een grote impact op ons allen. Zo ook op de trainingen en opleidingen die de Dräger Academy verzorgd. Middels deze speciale pagina houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken m.b.t. de dienstverlening van de (Nederlandse) Dräger Academy.

 

 

Update 6 april 2020 – Informatie over het gebruik van Dräger medische apparatuur

Met de uitbraak van het Coronavirus in verschillende delen van de wereld zien wij het als onze taak om ziekenhuizen te ondersteunen bij deze wereldwijde uitdaging. Wij doen we dit door zorgprofessionals wereldwijd te ondersteunen met informatie over producten en de toepassing ervan, zodat zij patiënten die besmet zijn met het Coronavirus zo goed mogelijk kunnen behandelen. Hierbij richten we ons op patiënten die mechanisch beademt moeten worden. Via een speciale webpagina delen wij de meest actuele informatie en adviezen over het gebruik, de reiniging en voorbereiding van medische apparatuur en medische accessoires en disposables. Klik op deze link om de speciale webpagina te bezoeken.


Update 1 april 2020 – Geen (veiligheidsgerelateerde) klassikale trainingen tot en met 28 april 2020

Als gevolg van de verlening van door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen ter indamming van het COVID-19/Coronavirus verzorgt de Dräger Academy tot en met 28 april 2020 geen (veiligheidsgerelateerde) klassikale opleidingen en trainingen. Staat u ingeschreven voor een opleiding welke plaats vindt in de periode tot en met 28 april aanstaande, of heeft u deelnemers ingeschreven voor een training welke in deze periode plaats zou vinden? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op.

Op alle Dräger certificaten welke vervallen in de periode van 16 maart tot en 28 april aanstaande is een dispensatieregeling van toepassing. Meer informatie hierover treft u in deze (geüpdatete) brief.

Voor personen werkzaam in een cruciale beroepsgroep, of die vanwege dringende noodzaak ingezet moeten worden voor het continueren van vitale processen is het onder strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden eventueel wel mogelijk om een urgent benodigde (basis)opleiding te verzorgen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze update van 25 maart jl.

Bovenstaande heeft geen betrekking op onze medische opleidingen en trainingen. Zoals aangegeven in onze update van 30 maart jl. verzorgt de Dräger Academy tot 1 juni as. geen reguliere medische opleidingen en trainingen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze update van 30 maart jl.

Tot slot; de Nederlandse regering heeft aangegeven op dinsdag 21 april 2020 meer duidelijkheid te geven m.b.t. de maatregelen welke gelden na 28 april aanstaande. In aansluiting hierop verwacht de Dräger Academy in de loop van woensdag 22 april aanstaande meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening vanaf 29 april 2020.


Update 30 maart 2020 – Geen reguliere medische trainingen tot 1 juni 2020

De Dräger Academy verzorgt tot 1 juni as. geen reguliere medische opleidingen en trainingen. Dit betreft zowel de technische trainingen voor medische technici, als trainingen voor gebruikers van onze medische apparatuur. Staat u ingeschreven voor een medische training welke plaats vindt in de periode tot 1 juni aanstaande, of heeft u deelnemers ingeschreven voor een opleiding welke in deze periode plaats zou vinden? Dan wordt u zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd door de administratie van de Dräger Academy.

Bovenstaande geldt met nadruk niet voor de veiligheidsgerelateerde opleidingen en trainingen welke de Dräger Academy verzorgd. Voor de veiligheidsgerelateerde opleidingen en trainingen verwacht de Dräger Academy in de loop van woensdag 1 april as. meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening vanaf 6 april 2020.

Tot slot is het voor personen werkzaam in een cruciale beroepsgroep, of die vanwege dringende noodzaak ingezet moeten worden voor het continueren van vitale processen onder strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden eventueel wel mogelijk om een urgent benodigde training te verzorgen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar onze update van 25 maart jl.


Update 26 maart 2020 – Hoe verder vanaf 6 april 2020?

Inmiddels heeft de Nederlandse overheid aangegeven volgende week dinsdag, 31 maart 2020, een beslissing te nemen m.b.t. ‘hoe het verder gaat’ met de maatregelen die tot 6 april as. gelden. In aansluiting hierop verwacht de Dräger Academy in de loop van woensdag 1 april as. meer informatie te kunnen geven over de omvang van haar dienstverlening vanaf 6 april 2020.


Update 25 maart 2020 – Opleidingen voor cruciale beroepen en vitale processen

Zoals eerder gecommuniceerd verzorgt de Dräger Academy tot en met 4 april 2020 geen klassikale opleidingen en trainingen. Cruciale beroepsgroepen en vitale processen die van overheidswege zijn bepaald vormen hierop een uitzondering.

Voor personen werkzaam in een cruciale beroepsgroep, of die vanwege dringende noodzaak ingezet moeten worden voor het continueren van vitale processen is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een (basis)opleiding. Onder strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden zal in overleg worden bepaald of het mogelijk is om de gevraagde (basis)opleiding daadwerkelijk te verzorgen. De Dräger Academy behoudt zich echter het recht voor om een opleiding te weigeren of te annuleren tot op de dag van uitvoering. Schroom niet om voor meer informatie of het verkennen van de mogelijkheden contact met ons op te nemen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 079-3444 750, of per e-mail via opleidingen@draeger.com.

Het verzorgen van herhalingsopleidingen is op dit moment niet mogelijk, ook niet voor cruciale beroepsgroepen of personen welke werkzaam zijn in een vitaal proces. Graag verwijzen wij u in dit kader naar onze dispensatieregeling, waarover u meer informatie treft in onze update van 17 maart jl.


Update 24 maart 2020 – Advies SOG-examens uitstellen + dispensatieregeling SOG-diploma’s

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die de Nederlandse overheid op 23 maart jl. heeft afgekondigd, is door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) het advies gegeven alle SOG-examens voorlopig zoveel als mogelijk uit te stellen. Voor SOG-diploma’s welke verlopen na 12 maart 2020 geldt een dispensatieregeling. U kunt deze dispensatieregeling raadplegen op de website van de SSVV.


Update 17 maart 2020 – Dispensatieregeling Dräger certificaten

In aansluiting op de door de overheid afgekondigde maatregelen ter indamming van het COVID-19/Coronavirus verzorgt de Dräger Academy geen klassikale opleidingen en trainingen tot en met 4 april 2020. Voor sommige van onze klanten levert dit problemen op met de geldigheidsduur van de certificaten. Vanwege de bijzondere omstandigheden heeft het management van de Dräger Academy hierop maatregelen genomen. Meer informatie hierover treft u in deze brief.


Update 16 maart 2020 – Geen klassikale trainingen tot en met 4 april 2020

Als gevolg van de door de Nederlandse overheid afgekondigde maatregelen ter indamming van het COVID-19/Coronavirus verzorgt de Dräger Academy tot en met 4 april 2020 geen klassikale opleidingen en trainingen. Staat u ingeschreven voor een opleiding welke plaats vindt in de periode tot en met 4 april aanstaande, of heeft u deelnemers ingeschreven voor een training welke in deze periode plaats zou vinden? Dan neemt de administratie van de Dräger Academy zo spoedig mogelijk contact met u op.