Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI-OAI), volledig klassikale opleiding

Sinds mei 2015 is de Nederlandse Norm met eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties – de NEN 2654:2015 – van kracht. Het Bouwbesluit 2012 verplicht u de normering te volgen voor het behouden van de gebruikersvergunning. Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder ervoor zorgt dat dit beheer, de controle en het onderhoud op de juiste wijze plaatsvindt. Eén van de voorwaarden waaraan voor het afgeven van het Certificaat Brandmeldinstallatie bij zowel oplevering als instandhouding (hercertificering) moet worden voldaan, is de aanwezigheid van ten minste één gecertificeerd Beheerder Brandmeldinstallatie. Het voldoen aan de criteria van beheerder wordt aangetoond met het diploma ‘Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie’ (BBMI-OAI) van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Tijdens de jaarlijkse inspectie wordt geverifieerd of aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

 

Deze opleiding is ook te volgen wanneer u geen Dräger brandmeldinstallatie heeft!
De opleiding Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie is te volgen door een ieder die als beheerder actief gaat zijn, ongeacht of dat een Dräger brandmeldinstallatie betreft, of een brandmeldinstallatie van een ander merk. De opleiding focust specifiek op de taken en verantwoordelijkheden van de beheerder. Het precieze bedienen van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie maakt geen onderdeel uit van deze opleiding. Mocht u opgeleid willen worden met betrekking tot het bedienen van een Dräger brandmeldinstallatie, dan adviseren wij u onze Instructie brandmeldinstallatie te volgen.

 

Volg deze opleiding als e-learning
Naast een volledig klassikale opleiding, biedt de Dräger Academy ook een voordelig blended learning opleidingspakket BBMI-OAI aan, bestaande uit een online training m.b.v. e-learning, een praktijksessie van 5 uur en een NIBHV-examen.

 

De opleiding Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI-OAI) is vanuit het verleden ook bekend onder de naam Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI), Opgeleid Persoon (OP) en Deskundig Persoon (DP).

Doelstelling

Het primaire doel van deze opleiding is dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke eis. Daarnaast stelt de opgedane kennis de cursist in staat om op een verantwoorde wijze om te gaan met de meest voorkomende situaties t.a.v. het beheer en gebruik van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die verantwoordelijk zijn of gaan worden voor het beheer van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Opleidingsinhoud

 • Het doel van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
 • Wanneer zijn een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie vereist?
 • Aan welke eisen moet een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie voldoen?
 • Opbouw en werking van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, inclusief de daarbij behorende elementen als (hand)brandmelders, slow-whoop, nevenindicatoren etc.
 • Taken en verantwoordelijkheden van de beheerder
 • Maandelijkse, 4-maandelijkse en jaarlijkse controles door de beheerder
 • Preventief onderhoud en kleine reparaties door de beheerder
 • Afhandelen van alarm- en storingsmeldingen
 • Het bijhouden van het logboek
 • Afstemming tussen beheerder en onderhoudsdeskundige
 • Wijzigingen in (het gebruik van) een gebouw
 • Uitschakelen van (delen van) de brandmeldinstallatie

Opleidingsduur

1½ dag, niet aaneengesloten

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer
In overleg is het tevens mogelijk de opleiding op uw eigen locatie te verzorgen.

Toelatingseisen

Geen. Enige technische kennis en affiniteit met de eigen BHV organisatie is een pre.

Aantal deelnemers

Minimum 8 deelnemer(s)
Maximum 12 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met het erkende NIBHV-examen. Na het examen met goed gevolg te hebben afgerond ontvangt de deelnemer het NIBHV-diploma BMI-OAI.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 425,00 excl. BTW en incl. NIBHV examenkosten
Het is ook mogelijk om herexamen te doen bij Dräger. Neem hiervoor contact met ons op.

Examenkosten

€