Masterclass Beademing op de OK

Al jaren worden patiënten aan uw zorg en deskundigheid toevertrouwd tijdens een operatieve ingreep. Een vak met grote verantwoordelijkheid en uitdaging, want de anesthesieapparatuur waarmee u bent opgeleid, is in razend tempo verder ontwikkeld en ook de inzichten rondom beademen zijn aan verandering onderhevig. Met onze kennis van beademingstechnologie in de OK, willen wij u tijdens deze masterclass klinische training geven over longprotectieve ventilatie en de laatste actuele medische inzichten met u delen op het gebied van beademing op de OK.

Doelstelling

Het doel van deze training is het bieden van relevante kennis en informatie, gericht op dagelijkse praktijksituaties. Actuele medische inzichten worden tijdens deze trainingsdag afgewisseld met herhaling van eerder opgedane kennis zodat de trainee opgefrist en up-to-date weer aan de slag kan. De deelnemer zorgt daarmee voor een veilige omgeving voor de patiënt, een kwalitatieve behandeling van de patiënt en effectief gebruik van de medische technologie.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor artsen en medewerkers van de afdeling Anesthesiologie.

Opleidingsinhoud

Door de verbinding van theorie en praktijk, met interactie tussen cursist en trainer, krijgt de cursist handvatten mee om stappen te zetten in het handelen in de dagelijkse praktijk.

Programma
09:00 Ontvangst; kennismaking & verwachtingen
09:15 Longprotectieve ventilatie
10:30 Pauze
10:45 Vervolg longprotectieve ventilatie
12:00 Lunch
12:45 Curves en loops
14:30 Pauze
14:45 Serious fun
15:15 Evaluatie en afsluiting

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

09:00 - 15:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemer aan deze training ontvangt een bewijs van deelname.

Accreditatie is aangevraagd bij de NVAM.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 150,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€