Instructie brandmeldinstallaties

Indien uw bedrijf of organisatie over een brandmeldinstallatie beschikt is het – om de veiligheid te waarborgen – ook van belang dat er juist mee wordt omgegaan. De Instructie brandmeldinstallaties wordt daarom op uw eigen locatie en over uw eigen Dräger brandmeldinstallatie gehouden.

 

Neem voor meer informatie over deze instructie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Doelstelling

Na het volgen van deze instructie hebben de personen die de brandmeldinstallatie bedienen het volgende geleerd:
> hoe de installatie werkt
> wat te doen bij een brandalarm
> wat te doen bij een storingsmelding
> hoe bij u het beheer, de certificering en het onderhoud van de brandmeldinstallatie is geregeld

Doelgroep

Deze instructie is bedoeld voor alle medewerkers die verantwoordelijk zijn of worden voor de bediening van de brandmeldinstallatie.

Opleidingsinhoud

Theorie:

  • inventariseren specifieke informatiebehoefte
  • uitleg systeemopbouw van uw brandmeldinstallatie (detectiezones, alarmzones, stuurzones en alarmmatrix: wat gebeurt er bij welk alarm)
  • korte uitleg ‘aanvalsplan’ brandweer
  • korte uitleg certificeringsproces (indien voor uw systeem van toepassing)
  • logboek

Praktijk:

  • systeemopbouw
  • bedienen van uw brandmeldinstallatie
  • logboek

Daarnaast is er uiteraard veel ruimte voor het stellen van vragen. Specifieke vragen of aandachtspunten kunnen ook vooraf met onze docent besproken worden, zodat deze tijdens de instructie behandeld worden.

Opleidingsduur

3 uur

Lestijden

0 - 0

Locatie

Op locatie van de opdrachtgever
Er dient een vergaderruimte of leslokaal met beamer ter beschikking te zijn.

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum 2 deelnemer(s)
Maximum 5 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze instructie ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€