Instructie Onderhoud Dräger composiet handbrandblusser

In sommige situaties (ADR of Bouwbesluit) is het vereist dat het onderhoud aan een handbrandblusser wordt uitgevoerd conform de NEN 2559. Eén van de uitvloeisels van de NEN 2559 is dat een sticker op de brandblusser dient te worden geplakt die ook voldoet aan de NEN 2559. Daarnaast dient de persoon deskundig te zijn voor het onderhoud.

 

Aangezien het onderhoud aan de composiet handbrandblusser in essentie een visuele inspectie is, heeft Dräger het mogelijk gemaakt dat een eindgebruiker – mits opgeleid en gecertificeerd door Dräger – namens Dräger het onderhoud mag uitvoeren en een onderhoudssticker van Dräger mag gebruiken.

Doelstelling

Deze opleiding heeft tot doel het opdoen van specifieke kennis met betrekking tot het onderhouden van Dräger composiet handbrandblussers conform de NEN 2559.

Doelgroep

Deze opleiding is uitsluitend toegankelijk voor personeel van eindgebruikers alwaar conform ADR of het Bouwbesluit onderhoud moet worden uitgevoerd aan Dräger composiet handbrandblussers.

Opleidingsinhoud

  • Opening / kennismaking
  • Werking van de composiet handbrandblusser
  • Uitvoering onderhoud
  • NEN 2559 (jaarlijks- en uitgebreid onderhoud)
  • Procedure voor het aanvragen van nieuwe Dräger onderhoudsstickers
  • Eindtest met – indien geslaagd – verstrekking van het certificaat

Na het volgen deze opleiding is men uitsluitend bevoegd om gedurende de geldigheidsduur van het certificaat onderhoud uit te voeren aan composiet handbrandblussers voorzien van het Dräger logo. Indien gerede twijfel bestaat over het misbruik van de onderhoudsstickers wordt een inspectie door Dräger op locatie bij de eindgebruiker uitgevoerd. Indien deze inspectie niet mag plaatsvinden of er een onrechtmatig gebruik van de sticker wordt gesignaleerd, wordt het certificaat ingetrokken en aan die persoon geen onderhoudsstickers meer verstrekt.

Opleidingsduur

2 uur

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 12 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Na het behalen van de eindtest wordt een certificaat verstrekt met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Herhaling

Na het vervallen van de geldigheidsduur van het certificaat dient opnieuw aan de opleiding te worden deelgenomen. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd om opnieuw aan de opleiding deel te nemen.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 150,00 excl. BTW

Examenkosten

€