Veiligheid bij het werken in de nabijheid van CO2 installaties

Dräger heeft een specifieke opleiding ontwikkeld welke de deelnemer bij een incident met kooldioxide (CO2)  in staat stelt adequaat te handelen om de effecten binnen en buiten het bedrijf te beperken.

 

Neem voor meer informatie over deze opleiding of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Doelstelling

De deelnemer is na het volgen van deze opleiding op de hoogte van de gevaren die het werken met kooldioxide en de installatie met zich meebrengen. Daarnaast is de deelnemers op een verantwoorde wijze in staat om tijdens een incident waarbij kooldioxide vrijkomt de risico’s inschatten en hier adequaat op handelen om de effecten binnen en buiten het bedrijf te beperken.

Doelgroep

De opleiding richt zich op medewerkers van bedrijven waar kooldioxide gebruikt wordt zoals:
> operators en andere medewerkers die de installatie bedienen of werken in de directe omgeving daarvan
> technici die vanuit hun functie werkzaamheden verrichten in en/of aan de kooldioxide installatie
> leidinggevenden van de hierboven genoemde medewerkers
> bovendien is de training waardevol voor BHV'ers en/of bedrijfsbrandweer van bedrijven met een kooldioxide-installatie en betrokken overheidsinstanties

Opleidingsinhoud

 • basiswerking en opbouw CO2 en installatie
 • regelgeving en normeringen
 • verstikkings- en vergiftigingsgevaar
 • fysische, chemische en toxische eigenschappen van CO2
 • veiligheids- en detectiemaatregelen
 • werking en bediening detectiesysteem*
 • bedrijfsnoodplan
 • persoonlijke beschermingsmiddelen*
 • vluchtapparatuur*
 • veilig handelen bij een incident met CO2
 • reddings- (on)mogelijkheden bij CO2
 • eerste hulp CO2 slachtoffer
 • hulpdiensten informeren en ondersteunen

Het oefenen van een CO2-scenario m.b.v. bijvoorbeeld de BHV-organisatie behoort tot de mogelijkheden.

* Indien relevant, in overleg definitief vast te stellen.

Opleidingsduur

Afhankelijk van diepgang en trainingsinhoud 0,5 of 1 dag.

Lestijden

0 - 0

Locatie

In overleg - op locatie van de opdrachtgever

Toelatingseisen

Afhankelijk van diepte en omvang training en de (vlucht)apparatuur welke wordt gebruikt.

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€