Privacybeleid

Dräger verplicht zich tot bescherming van de privacyrechten van iedereen van wie Dräger persoonsgegevens verwerkt. Daarom beantwoorden wij in dit Privacybeleid belangrijke vragen over de verwerking van uw gegevens.

Dit beleid geldt voor de websites van Dräger en de websites van alle met Dräger gelieerde bedrijven die op hun websites naar dit beleid verwijzen. Het geldt niet voor Dräger-websites die naar hun eigen Privacybeleid verwijzen.

Raadpleeg onze Provideridentificatie voor informatie over de gegevensbeheerder in de zin van het recht inzake Gegevensbescherming (voor gebruikers binnen de Europese Unie: Artikel 4 [7] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Dräger behoudt zich het recht voor de gegevens die u zendt te delen met onze vestigingen en verkooppartners (dealers) over de hele wereld. We delen deze gegevens echter alleen dan, indien het verwerken ervan nodig is voor het beoogde doel.

Voor de technische verwerking van de gegevens zet Dräger soms externe dienstverleners in. Wij verzenden en verwerken uw gegevens mogelijk buiten het land waarin u woonachtig bent of in één van de landen waarin Dräger of vestigingen heeft of waarin verkooppartners (dealers) of dienstverleners en leveranciers van Dräger actief zijn. Dergelijke entiteiten kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. Contractuele verplichtingen ten aanzien van de naleving van wetgeving inzake gegevensbescherming bestaan zowel binnen het bedrijf als bij onze verkooppartners, dienstverleners en leveranciers.

Dräger streeft ernaar haar websites en online-diensten te blijven verbeteren. Daarom verwerken we informatie over de bezoekers van onze websites en de deelnemers aan onze marketingcampagnes. Om dit te doen gebruiken we verschillende soorten cookies.

Wat zijn cookies?
Met behulp van een cookie kan een webserver tekstinformatie (bijv. een uniek ID) op uw computer opslaan. In de regel worden cookies gebruikt om u de volgende keer dat u onze websites gebruikt te herkennen. De cookie wordt door de webserver naar de browser verzonden of wordt gegenereerd aan de hand van scripts van de klant (zoals JavaScript). De cookie-informatie wordt lokaal op uw computer opgeslagen en heeft gewoonlijk een beperkte geldigheidsduur.

Websites met Flash-media schrijven gebruikersspecifieke gegevens op uw computer en lezen ze later opnieuw. Deze bestanden worden Flash-cookies of Local Shared Objects (LSO) genoemd. Ze worden niet door de webbrowser zelf beheerd, maar door de betreffende Flash Player plug-in. Voor Flash-cookies gelden dezelfde regels als voor traditionele cookies. Ze kunnen uitsluitend worden gelezen door de website die de opslag van de Flash-cookie heeft geïnitieerd. De hoeveelheid informatie die zij kunnen opslaan, is echter veel groter.

Kan ik de website van Dräger zonder cookies gebruiken?
U kunt onze website ook zonder cookies gebruiken. Browsers bieden gewoonlijk diverse instellingen om het gebruik van cookies te regelen. U kunt het opslaan van cookies ook deactiveren of het accepteren van cookies voor bepaalde websites beperken. Een andere optie is uw browser zo in te stellen dat deze u waarschuwt wanneer een cookie wordt verzonden.

Omdat cookies echter ook de inhoud van de website regelen, kunt u een beperkte weergave van de pagina of een beperkte gebruikersnavigatie verwachten indien u deze functie deactiveert. Websites die via links met onze website verbonden zijn, gebruiken wellicht cookies zonder dat wij in staat zijn u eerst over hun gebruik te informeren.

Onze gegevensbeschermingsfunctionaris beantwoordt graag uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en handelt uw verzoeken om informatie of om correctie of verwijdering af.

Per e-mail: dataprivacy.c.nl@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
T.a.v. dhr. P. Jansen – Gegevensverwerkingsfunctionaris
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer

We verzamelen en verwerken gegevens uitsluitend voor vooraf vastgelegde doeleinden, die het resultaat kunnen zijn van technische noodzaak, contractuele bepalingen of uitdrukkelijke gebruikersverzoeken. Bovendien gebruiken wij uw gegevens uitsluitend indien u ons vooraf toestemming hiertoe hebt verleend. Sommige van onze online-diensten, zoals My Academy en DMO Certificaat Portaal, zijn uitsluitend beschikbaar voor geregistreerde gebruikers die als zodanig zijn ingelogd. Deze registratie wordt gebruikt om uw toegang en het gebruik van de betreffende functies te kunnen beheren. Wij vragen om persoonsgegevens die verzameld en opgeslagen worden wanneer u inlogt als onderdeel van de betreffende online-dienst.

Zie hieronder of raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van de betreffende online-diensten voor meer informatie over de opslag, de verwerking en het doel van het verzamelen van uw gegevens.

Dräger verzamelt uw gegevens voor de volgende doeleinden

Sollicitantenbeheer
De onderstaande paragraaf is van toepassing op de verwerking van uw gegevens naar aanleiding van uw sollicitatie.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot één persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: een naam, een huisadres, een persoonlijk e-mailadres of een burgerservicenummer (BSN).

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
We bewaren deze gegevens voor een periode van een jaar. Indien de bewaartermijn van uw gegevens binnenkort verloopt en u zich nog middenin een sollicitatie voor een vacature bij Dräger bevindt, wordt de periode verlengd totdat uw sollicitatieproces is afgerond.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen
We bieden u geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Uw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn of er via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Welke rechten heeft u?
Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging, en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Toegankelijkheid van de gegevens van de sollicitant
Hebt u gesolliciteerd naar een specifieke functie (directe sollicitatie)? Dan krijgen de afdeling met de vacature en de betreffende HR-afdeling toegang tot uw gegevens.

Veiligheid bij de omgang met persoonsgegevens
Bij Dräger worden alle gegevens zowel bij het versturen als het opslaan beveiligd. Daarbij wordt altijd gebruik gemaakt van de nieuwste beveiliging/encryptie technologieen.

Aanpassen van gegevens
Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar: stnl-hr@draeger.com.

Akkoord
Door te klikken op de knop “ja, ik ga akkoord met het Privacy statement” geeft u toestemming van verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden, zoals hierboven omschreven.

E-mailmarketing
Hebt u zich opgegeven voor één van onze nieuwsbrieven of in een andere context (bijv. door het invullen van een contactformulier) uw interesse getoond in informatie van Dräger? In dit geval kunnen wij uw e-mailadres gebruiken om u op basis van uw interesses informatie (bijv. uitnodigingen voor evenementen, webinars of productinformatie) te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens indien u niet langer geïnteresseerd bent in onze informatie. Klik hiervoor gewoon op de link “Annuleren” in de betreffende nieuwsbrief van Dräger.

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de verklaring van toestemming die u hebt verleend in de zin van Artikel 6 (1) (a) AVG.

Uw aanspreekpunt
Hebt u een van onze contactformulieren gebruikt om informatie aan te vragen over producten en diensten van Dräger? Over het algemeen gebruiken we de gegevens die u in het formulier vermeldt om uw aanvraag te verwerken. U kunt ons tevens uw separate toestemming geven voordat u uw contactaanvraag zendt indien u ook geïnteresseerd bent in aanvullende informatie zoals uitnodigingen voor evenementen, webinars of productinformatie:

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de verklaring van toestemming die u hebt verleend in de zin van Artikel 6 (1) (a) AVG.

Levering van goederen en diensten
Wanneer u goederen of diensten van Dräger bestelt, gebruiken we de door u verstrekte persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken of de bestelde goederen af te leveren. We kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens eveneens gebruiken om de noodzakelijke stappen te nemen voordat het contract wordt afgesloten, uw gerelateerde vragen te beantwoorden, verzend- en factureringsinformatie te versturen en klantenfeedback en klantenservice te verwerken of te verlenen.

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens de uitvoering van een contract of de geplande afsluiting van een contract in de zin van Artikel 6 (1) (a) AVG.

Klanttevredenheidsonderzoeken
Hebt u kort geleden een Dräger product gekocht of laten repareren? Wij willen graag weten of u tevreden was met de service die wij verleenden en of wij in de toekomst iets anders kunnen doen. We gebruiken daarvoor de in dit kader gedeelde contactgegevens om na onze interactie contact op te nemen met een willekeurig geselecteerde groep klanten. Om contact op te nemen met klanten zet Dräger soms externe dienstverleners in waarmee dienovereenkomstige overeenkomsten inzake gegevensbescherming zijn gesloten.

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens ons legitiem belang in de zin van Artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitiem belang is ontleend aan de onderstaande doeleinden van gegevensverzameling: het bepalen van de tevredenheid van bestaande Dräger klanten na de aanschaf of reparatie van een Dräger product. Omdat u op dat moment al een klant van Dräger bent, gaan we ervan uit dat u ermee akkoord gaat dat wij contact met u opnemen om te vragen of u tevreden bent met ons.

Optimalisering website
Wij streven ernaar onze website voor u te blijven verbeteren. Om dit te doen gebruiken we verschillende soorten webanalysetools die ons antwoorden geven op specifieke vragen, zoals: Welke van onze pagina’s hebt u bezocht? Op welke links hebt u geklikt? U vindt een lijst van deze tools onder “Welke tools gebruikt Dräger voor analyse en marketing?

Voor gebruikers uit de Europese Unie is de wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens Artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitiem belang is ontleend aan de onderstaande doeleinden van gegevensverzameling: het waarborgen van een probleemloze aansluiting en het gemakkelijk gebruik van onze website en/of sollicitatie, en de analyse van systeembeveiliging en -stabiliteit.

Dräger bewaart de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt slechts zolang dat nodig is (d.w.z., om aan de doelstellingen waarvoor u ons deze gegevens hebt verstrekt te voldoen, wij zullen deze echter eerder verwijderen indien wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn of indien u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen). Wij zullen gegevens die u verwijderd wilt hebben blokkeren indien wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren.

U hebt het recht:

 • informatie op te vragen over de gegevens die Dräger over u heeft opgeslagen.
 • Dräger uw persoonsgegevens te laten corrigeren, verwijderen, blokkeren of overdragen, mits ons dit wettelijk is toegestaan en wij dit uit contractueel oogpunt kunnen doen. Wij zullen gegevens die u verwijderd wilt hebben blokkeren indien wij wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren.
 • bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
 • direct contact op te nemen met de betreffende toezichthoudende autoriteit in geval van een bezwaar

Dräger verwijst naar websites van derden door links te plaatsen. Hoewel wij deze externe partijen zorgvuldig selecteren, kunnen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud en de gegevensbescherming op websites van derden. Het Privacybeleid van Dräger is bovendien niet van toepassing op de websites van derden waarnaar deze links verwijzen. Dräger is niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid of de inhoud van andere websites.

Om technische redenen dienen wij wanneer u onze website bezoekt bepaalde gegevens te verzamelen en op te slaan. Wij gebruiken deze gegevens om onze websites technisch te beheren.

De gegevens die wij verzamelen en opslaan wanneer u onze website bezoekt zijn:

 • datum en duur van uw bezoek
 • de websites die u hebt bezocht
 • gegevens over de browser en het soort besturingssysteem dat u gebruikt
 • de gegevens over de website die u hebt bezocht voordat u onze website bezocht (indien beschikbaar)

Bovendien worden verdere gegevens verzameld met behulp van een logbestand. Dit is een automatische registratie van alle geselecteerde activiteiten op een computersysteem. Dit betekent dat gegevens automatisch in logbestanden op onze servers worden opgeslagen, elke keer dat u één van onze websites bezoekt en elke keer dat u een bestand op een van onze websites opent.

Logbestanden leggen de volgende gegevens vast:

 • het IP-adres van uw computer
 • authenticatievelden
 • datum en tijdstip van toegang
 • toegangsmethode
 • inhoud van de HTML-toegang
 • statuscode van de webserver
 • informatie over de browser die wordt gebruikt en over uw besturingssysteem

Wij verwerken eveneens persoonsgegevens die u vrijwillig met ons deelt als onderdeel van een contract, een enquête, tijdens het verwerken van uw aanvraag of uw registratie, of wanneer u inlogt. Meer informatie vindt u onder de paragraaf “Voor welke doeleinden gebruikt Dräger mijn gegevens?”

Facebook
We willen dat onze websites er aantrekkelijk uitzien en voor u gemakkelijk te gebruiken zijn. Sommige van onze websites maken daarom eventueel gebruik van social plug-ins van het sociale netwerk facebook.com. Dit netwerk wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, ca. 94304, VS (“Facebook”).

De social plug-ins van Facebook worden aangeduid door:

 • het Facebook-logo (met “f” pictogram op een blauwe achtergrond of een opgestoken duim pictogram)
 • het woord “Like”
  of
 • door de woorden “Facebook Social plug-in”

De lijst met social plug-ins van Facebook kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Wanneer u een website met een dergelijke social media plug-in bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de social plug-in wordt dan rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de website geïntegreerd. In dit geval krijgt Facebook de beschikking over uw IP-adres en andere apparaatgerelateerde informatie. De informatie dat u onze website hebt bezocht, wordt ook aan Facebook doorgezonden. Facebook kan dan ook een cookie op uw computer opslaan die verwijderd wordt wanneer de browser gesloten wordt (zie de bovenstaande paragraaf over cookies). Dräger heeft geen controle over de omvang van de gegevens die met de social plug-in door Facebook wordt verzameld.

Voor zover wij weten, kan Facebook uw bezoek aan onze sites koppelen aan uw persoonlijke gebruikersaccount op Facebook, wanneer u bij Facebook ingelogd bent terwijl u onze website bezoekt. Door interactie met social plug-ins – door bijv. op de “Like”-knop (“Vind ik leuk”) te drukken of een reactie achter te laten – wordt de betreffende informatie rechtstreeks vanaf uw computer naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Deze gegevensoverdracht kunt u uitsluitend vermijden door uit te loggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt. Zelfs wanneer u geen lid bent van Facebook, bestaat nog steeds de kans dat Facebook uw IP-adres bepaalt en opslaat. Het is bovendien mogelijk om social plug-ins van Facebook te blokkeren door gebruik te maken van add-ons voor uw browser zoals de “Facebook Blocker” add-on.

Zie voor informatie over de verzameling van gegevens (doel, omvang, verdere verwerking en gebruik) door Facebook, alsook over uw rechten op dit vlak en de instellingen om uw privacy te helpen beschermen het privacybeleid op https://de-de.Facebook.com/privacy/explanation.php.

LinkedIn
Verder worden plug-ins van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (hierna “LinkedIn” genoemd) in onze websites opgenomen. Deze plug-ins worden aangeduid door het LinkedIn-logo.

Wanneer u een van onze websites bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de LinkedIn-server, waardoor LinkedIn de informatie krijgt dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht.

Zie voor informatie over de verzameling van gegevens (doel, omvang, verdere verwerking en gebruik) door LinkedIn, alsook over uw rechten op dit vlak en de instellingen om uw privacy te helpen beschermen het privacybeleid op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy.

YouTube
Op onze websites vindt u eveneens geïntegreerde plug-ins van YouTube, eigendom van Google Inc., 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Zodra u een website van Dräger bezoekt met een YouTube plug-in, maakt uw browser een verbinding met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt vervolgens geïnformeerd over welke van onze websites u hebt bezocht. Wanneer u bij uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct met uw persoonlijke profiel associëren. Dit gebeurt niet als u al eerder bij uw YouTube bent uitgelogd.

Zie voor informatie over de verzameling van gegevens (doel, omvang, verdere verwerking en gebruik) door YouTube, alsook over uw rechten op dit vlak en de instellingen om uw privacy te helpen beschermen het privacybeleid op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Indien u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie over het gebruik ervan verzameld. Deze informatie is belangrijk voor Dräger omdat het de enige manier is om de interesse in de inhoud van onze website te kunnen analyseren en onze diensten in de toekomst te verbeteren. Hiervoor maken we gebruik van het onderstaande:

Dräger gebruikt de volgende tools voor analyse en marketing:

Google Analytics

Google Analytics slaat gegevens op over het gebruik van de website, zoals:

 • bezochte pagina’s
 • objecten en links waarop geklikt is
 • informatie over bezoektijden, duur van de aanwezigheid en hernieuwde bezoeken aan de website

Deze gebruikersgegevens worden opgeslagen om de prestatie van onze websites te meten. Dräger heeft hiertoe een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Google Analytics maakt gebruik van cookies, die anoniem worden opgeslagen door het laatste octet van uw IP-adres te maskeren. Daardoor is het onmogelijk conclusies te trekken over u als persoon.

Google kan deze gebruikersgegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dräger heeft hier geen invloed op. Dräger heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten of advertentiedoeleinden.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen het verzamelen van deze gegevens?
U kunt bezwaar aantekenen tegen het verzamelen van uw gebruikersgegevens. Klik op de volgende link om dit te doen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

HubSpot

Voor onze online-marketingactiviteiten maken we gebruik van HubSpot, een geïntegreerde software-oplossing waarmee wij een groot aantal aspecten kunnen bestrijken, waaronder:

 • e-mailmarketing (nieuwsbrief en geautomatiseerde e-mails, bijv. om downloads te verstrekken)
 • verslaglegging en publicatie van social media
 • verslaglegging via de website (bijv. verkeersbronnen, toegang)
 • contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentatie en klantrelatiebeheer)
 • startpagina’s, blogs en contactformulieren

Via onze contactformulieren kunt u als bezoeker van onze website informatie krijgen over ons bedrijf, inhoud downloaden en uw contact- en demografische gegevens met ons delen. Deze informatie en de inhoud van onze website zijn opgeslagen op servers van onze softwarepartner HubSpot. Wij gebruiken deze informatie om contact met u op te nemen. Door cookies kunnen wij er ook achter komen welke van onze diensten voor u van belang kunnen zijn. Hiervoor slaan wij informatie over uw interactie met onze website op, zoals de documenten die u downloadt, de pagina’s die u bezoekt en de datum en het tijdstip van uw bezoek (‘gebruikersgegevens’), maar ook of en wanneer u marketing e-mails van Dräger hebt geopend.

Waar kan ik meer informatie vinden over HubSpot?
HubSpot is een Amerikaans softwarebedrijf met vestigingen in Berlijn.

Contactgegevens:
HubSpot Duitsland GmbH
Unter den Linden 26
10117 Berlijn
Duitsland

Hoe kan ik bezwaar maken tegen het verzamelen van deze gegevens?
Hoewel u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken, kunt u tevens het verzamelen van uw gebruikersgegevens technisch uitsluiten door de cookie-instellingen van uw browser aan te passen en de betreffende cookies te verwijderen.

U leest versie 3.0 van ons Privacybeleid, voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

U vindt de vorige versies van ons Privacybeleid hier: https://www.draeger.com/gegevensbescherming

Dräger kan het Privacybeleid te allen tijde wijzigen indien…

 • … we nieuwe producten of diensten aanbieden
 • … Internet-procedures wijzigen
 • … de Internet- IT-beveiligingstechnologie zich verder heeft ontwikkeld
 • … nieuwe wettelijke voorschriften van kracht zijn

Daarom behouden wij ons het recht voor om ons Privacybeleid naar behoefte te wijzigen of aan te vullen. Alle wijzigingen zullen hier gepubliceerd worden en gelden dan voor toekomstig gebruik van onze website. Bezoek het Privacybeleid regelmatig voor actuele informatie over de status. Een wijziging van het gebruiksdoel van reeds opgeslagen gegevens is niet inbegrepen.