NRTO-keurmerk

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
Dräger Nederland B.V. bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Dräger Nederland B.V. voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl of bekijk deze informatieve animatie over het NRTO-keurmerk.nrto_keurmerk

Dräger Nederland B.V. erkent de NRTO gedragscode. De Algemene voorwaarden van Dräger Nederland B.V., met daarin ook specifieke bepalingen m.b.t. het verzorgen van trainingen en opleidingen, zijn te raadplegen via deze link.