21 Zoekresultaten voor ademlucht

Onderhoud ademluchtlijnsystemen gordelunits X-Plore series

De veiligheid en het ademcomfort van de gebruiker wordt gewaarborgd door het uitvoeren van onderhoud aan ademlijngordelunits uit de Dräger X-Plore serie. Bovendien wordt de levensduur van de apparatuur verlengd. De deelnemers leren kwalitatief hoogwaardig onderhoud uit te voeren in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Basisopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen (e-learning & praktijksessie) – NIEUWE TRAININGSLOCATIE

Wilt u gemakkelijk en vertrouwd het certificaat ‘Werken met onafhankelijke ademlucht’ behalen, zonder onnodig lang in de klas te zitten? Dan is de basisopleiding werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen, bestaande uit e-learning en een praktijksessie van de Dräger Academy iets voor u of uw medewerkers!   Onze interactieve e-learning bereidt u voor op de praktijksessie. Tijdens de praktijksessie richten... Bekijk Artikel

Basisopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen conform SOG-kwalificatie (e-learning & praktijksessie) – NIEUWE TRAININGSLOCATIE

De SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG) definieert werken met onafhankelijke ademlucht als een specifiek risicovolle taak. Daarom acht men training en toetsing volgens vastgestelde eind- en toetstermen van groot belang voor het voorkomen van ongevallen en incidenten. Dräger is een erkend opleidingscentrum voor de SOG-opleiding Werken met onafhankelijke ademlucht (OA). Onze in het voorjaar van 2021 geheel vernieuwde basisopleiding bestaat... Bekijk Artikel

Herhalingsopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen (e-learning & praktijksessie) – NIEUWE TRAININGSLOCATIE

Om op een veilige en verantwoorde manier met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen te werken is het ook voor een geoefende gebruiker van belang om periodiek zijn of haar kennis op te frissen. De Dräger Academy biedt hiertoe een ‘Herhalingsopleiding Werken met onafhankelijke ademlucht’ aan welke bestaat uit een e-learning en een korte praktijksessie. Zo is hercertificering snel, gemakkelijk en vertrouwd... Bekijk Artikel

Herhalingsopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen conform SOG-kwalificatie (e-learning & praktijksessie) – NIEUWE TRAININGSLOCATIE

Conform de SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG – zie in dit verband ook www.vcainfra.nl) dienen personen welke in het bezit zijn van het VCA-diploma Werken met onafhankelijke adembescherming (OA) iedere 3 jaar geherexamineerd te worden. Immers, om op een veilige en verantwoorde manier met onafhankelijke ademlucht werken is het ook voor een geoefende gebruiker van belang om periodiek zijn of haar... Bekijk Artikel

Mijn Academy – Informatiedatabase Onderhoud Ademluchttoestellen

De DOC informatiedatabase voor deelnemers aan de opleiding ‘Onderhoud ademluchttoestellen’ niveau 2, 3 of 4 op de website www.draeger.com/doc vervalt. Dezelfde informatie wordt vanaf heden omsloten via ‘Mijn Academy’. Wanneer u in het bezit bent van een geldig certificaat ‘Onderhoud ademluchttoestellen’ niveau 2, 3 of 4 kunt u telefonisch (079 – 34 44 750 – alleen tijdens kantooruren) of via e-mail (opleidingen@draeger.com)... Bekijk Artikel

Onderhoud ademluchttoestellen – basisopleiding niveau 2A

Alleen goed preventief onderhoud aan ademluchttoestellen waarborgt te allen tijde de veiligheid van de gebruiker. Deze van origine door Dräger geïnitieerde opleiding is conform de richtlijnen van Brandweer Nederland (v/h NVBR) en wordt gehandhaafd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De vernieuwde basisopleiding onderhoud ademluchttoestellen niveau 2A ziet op het onderhoud na gebruik aan Dräger volgelaatsmaskers en ademluchtcilinders.

Onderhoud ademluchttoestellen – basisopleiding niveau 2B

Alleen goed preventief onderhoud aan ademluchttoestellen waarborgt te allen tijde de veiligheid van de gebruiker. Deze van origine door Dräger geïnitieerde opleiding is conform de richtlijnen van Brandweer Nederland (v/h NVBR) en wordt gehandhaafd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De vernieuwde basisopleiding onderhoud ademluchttoestellen niveau 2B ziet op het onderhoud na gebruik aan Dräger ademluchtautomaten en ademluchttoestellen. Deze opleiding vormt een... Bekijk Artikel

Onderhoud ademluchttoestellen – basisopleiding niveau 3

Alleen goed preventief onderhoud aan ademluchttoestellen waarborgt te allen tijde de veiligheid van de gebruiker. Deze van origine door Dräger geïnitieerde opleiding is conform de richtlijnen van Brandweer Nederland (v/h NVBR) en wordt gehandhaafd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Onderhoud ademluchttoestellen – basisopleiding niveau 4

Alleen goed preventief onderhoud aan ademluchttoestellen waarborgt te allen tijde de veiligheid van de gebruiker. Deze van origine door Dräger geïnitieerde opleiding is conform de richtlijnen van Brandweer Nederland (v/h NVBR) en wordt gehandhaafd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Onderhoud ademluchttoestellen – herhalingsopleiding niveau 2(B)

Om kwalitatief goed preventief onderhoud aan ademluchttoestellen – en daarmee de veiligheid van de gebruiker – te waarborgen dienen de kennis en vaardigheden van de onderhoudsmedewerker periodiek opgefrist en geüpdatet te worden. Onze herhalingsopleidingen, waarin bovendien veel ruimte is voor het stellen vragen uit de praktijk, geven hieraan invulling.

Onderhoud ademluchttoestellen – herhalingsopleiding niveau 3

Om kwalitatief goed preventief en correctief onderhoud aan ademluchttoestellen – en daarmee de veiligheid van de gebruiker – te waarborgen dienen de kennis en vaardigheden van de onderhoudsmedewerker periodiek opgefrist en geüpdatet te worden. Onze herhalingsopleidingen, waarin bovendien veel ruimte is voor het stellen vragen uit de praktijk, geven hieraan invulling.

Onderhoud ademluchttoestellen – herhalingsopleiding niveau 4

Om kwalitatief goed onderhoud aan ademluchttoestellen – en daarmee de veiligheid van de gebruiker – te waarborgen dienen de kennis en vaardigheden van de onderhoudsmedewerker periodiek opgefrist en geüpdatet te worden. Voor onderhoudsmedewerkers welke naast preventief en correctief onderhoud ook het jaarlijks onderhoud uitvoeren geldt dit des te meer! Onze herhalingsopleidingen, waarin bovendien veel ruimte is voor het stellen vragen... Bekijk Artikel

Onderhoud ademluchtvluchttoestellen Saver CF en PP – niveau 4

Alleen goed preventief onderhoud aan ademluchtvluchttoestellen waarborgt de veiligheid van de gebruiker op het moment dat dit daadwerkelijk nodig is. De opleiding Onderhoud Saver CF en PP (niveau 4) is conform de richtlijnen van Brandweer Nederland (v/h NVBR) en wordt gehandhaafd door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie).

Vullen van ademluchtcilinders

De gevaren van het vullen van ademluchtcilinders worden vaak onderschat. Echter; met een druk van 300 bar mag niets aan toeval of onkunde worden overgelaten. Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer op een verantwoorde en gegarandeerd veilige wijze de volledige (vul-)logistiek van de ademluchtcilinders op zich nemen. Desgewenst (bij voldoende groepsgrootte en de beschikbaarheid van een vulinstallatie) is... Bekijk Artikel

Ademlucht kwaliteitsmeting conform NEN-EN 12021

Tijdens de opleiding Ademlucht kwaliteitsmeting conform NEN-EN 12021 leert u hoe u veilig en valide een ademluchtkwaliteitsmeting uitvoert.Bij het comprimeren van lucht treedt vervuiling op. Dit vereist de toepassing van speciale filters. Bovendien kan ingenomen buitenlucht van samenstelling wisselen. Een en ander bij elkaar maakt een regelmatige controle van de kwaliteit van de ademlucht geen overbodige luxe maar noodzakelijk. Neem... Bekijk Artikel

Gebruikersinstructie Dräger Saver CF en PP ademluchtvluchttoestel

In noodsituaties kunnen de omstandigheden snel verslechteren. De lucht is plotseling gevuld met rook of giftige dampen. Vluchten is dan de enige optie. Dräger Saver ademluchtvluchttoestellen geven gebruikers tijdens hun vlucht uit de gevarenzone de vrijheid om te ademen. Daarmee vergroten zij de kans op een veilige ontsnapping. Om het Dräger Saver ademluchtvluchttoestel snel en optimaal te kunnen gebruiken – en zo de tijd waarin... Bekijk Artikel

E-learning Werken met afhankelijke adembescherming (maskers en filters)

Wat voor typen adembeschermende middelen bestaan er? Hoe kies je het juiste type? Waarop berust de werking van afhankelijke adembescherming eigenlijk? Welke bescherming biedt het? Waar moet je allemaal aan denken bij het gebruik? En welke wet- en regelgeving en normen zijn van toepassing? Werken met afhankelijke adembescherming is veel meer dan alleen ‘even een masker met filter opzetten’. De... Bekijk Artikel

Mijn Academy – Wat vind ik onder ‘Mijn Academy’?

‘Mijn Academy’ is het digitale platform van de Dräger Academy. Via dit platform stellen wij digitale leermiddelen ter beschikking, bijvoorbeeld e-learning maar ook de Dräger informatiedatabase Onderhoud Ademluchttoestellen voor de deelnemers aan de opleiding ‘Onderhoud ademluchttoestellen’ niveau 2, 3 of 4. Daarnaast is het mogelijk via ‘Mijn Academy’ de details te raadplegen van de opleidingen waarvoor u staat ingepland en... Bekijk Artikel

Mijn Academy – Hoe kom ik aan inloggegevens voor ‘Mijn Academy’?

Inloggegevens worden aan u verstrekt zodra u bent ingeschreven voor een opleiding waarvoor digitale leermiddelen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld e-learning of de Dräger informatiedatabase voor het onderhoud aan ademluchttoestellen. Wenst u inloggegevens te ontvangen, of bent u van mening dat u ten onrechte geen inloggegevens voor ‘Mijn Academy’ heeft ontvangen? Neem dan contact op met het team van de Dräger Academy... Bekijk Artikel

Onderhoud aanblaasfilterunits en accessoires X-Plore 8000 serie

Door het uitvoeren van onderhoud aan aanblaasfilterunits uit de Dräger X-Plore 8000 serie wordt de veiligheid en het ademcomfort van de gebruiker gewaarborgd en bovendien de levensduur van de apparatuur verlengd. Door het volgen van deze opleiding leren de deelnemers kwalitatief hoogwaardig onderhoud uit te voeren conform de richtlijn NEN-EN 529 ‘Respiratory protective devices – Recommendations for selection, use, care and maintenance’.... Bekijk Artikel