Onderhoud ademluchttoestellen – basisopleiding niveau 4

Alleen goed preventief onderhoud aan ademluchttoestellen waarborgt te allen tijde de veiligheid van de gebruiker. Deze van origine door Dräger geïnitieerde opleiding is conform de richtlijnen van Brandweer Nederland (v/h NVBR) en wordt gehandhaafd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Doelstelling

Personen die belast zijn met verrichten van onderhoud aan ademluchttoestellen moeten voldoen aan wettelijke eisen en normeringen, waardoor de veiligheid van de gebruiker wordt gewaarborgd en de levensduur van de ademluchttoestellen wordt verlengd.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud aan ademluchttoestellen, reparaties en periodieke controles uitvoeren en daarnaast ook verantwoordelijk zijn voor het jaarlijks onderhoud.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • de onderhoudskringloop
 • periodiek onderhoudsschema
 • jaarlijks onderhoudsschema
 • onderhoud van het ademluchttoestel
 • gelaatsstukken
 • ademautomaten
 • draagplaat en bandenstel
 • drukregelaar
 • uitvoeren dynamische test
 • manometer / bodyguard
 • kwaliteit ademlucht
 • afsluiters reviseren
 • upgrades

Praktijk:

 • het reinigen, repareren en testen van gelaatsstukken
 • het reinigen, repareren, inregelen en dynamisch testen van ademautomaten
 • het reinigen, repareren en inregelen van de pneumatiekset
 • het reinigen, testen en uitwisselen van drukregelaars
 • het uitvoeren van jaarcontroles
 • het uitvoeren van dynamische testen m.b.v. de Dräger Quaestor

Opleidingsduur

4 dagen, inclusief ½ dag praktijkexamen en ½ dag theorie-examen

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

MBO, technische richting
Geldig certificaat "Onderhoud onafhankelijke adembescherming – niveau 3"
Minimaal één jaar ervaring in een ademluchtwerkplaats
Deze opleiding is alleen toegankelijk voor regionaal- of industrieel brandweerpersoneel t.b.v. onderhoud en keuring van de eigen materialen.

Aantal deelnemers

Minimum 4 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een praktijk- en een theorie-examen. Na het examen met goed gevolg te hebben afgerond ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 2.495,00 excl. BTW

Examenkosten

€