E-learning Werken met afhankelijke adembescherming (maskers en filters)

Wat voor typen adembeschermende middelen bestaan er? Hoe kies je het juiste type? Waarop berust de werking van afhankelijke adembescherming eigenlijk? Welke bescherming biedt het? Waar moet je allemaal aan denken bij het gebruik? En welke wet- en regelgeving en normen zijn van toepassing? Werken met afhankelijke adembescherming is veel meer dan alleen ‘even een masker met filter opzetten’. De e-learning ‘Werken met afhankelijke adembescherming’ geeft antwoord op de genoemde vragen, en biedt uw medewerkers voldoende kennis om veilig en verantwoord maskers en filters te gebruiken tijdens hun werkzaamheden. Naast gebruikers, is de e-learning ook zeer interessant voor personen die belast zijn met de keuze of inkoop van adembeschermende middelen, of personen die advies geven over het gebruik van adembescherming, zoals preventiemedewerkers en VGM-functionarissen.

 

In de e-learning komen alle typen afhankelijke adembescherming aan bod; stofmaskers, half- en volgelaatsmaskers met stof- en/of gasfilters, aanblaasfilterunits (PAPR’s) en afhankelijke adembescherming voor vluchtdoeleinden. Met behulp van video’s en oefeningen leren de deelnemers de specifieke eigenschappen van alle typen kennen, inclusief de juiste manier van inzet gereedmaken en opzetten. Ook de ademfysiologie en het herkennen en voorkomen van een ademcrisis komen aan bod. Voordeel van het aanbieden van de lesstof via e-learning is dat de kosten lager zijn dan traditionele klassikale trainingen, en de deelnemers zelf kunnen bepalen waar, wanneer en in welk tempo ze leren. Na een paar maanden nog eens even terugkijken hoe iets ook alweer zat? Ook dat kan! De e-learning is bovendien – naast via een reguliere PC – ook via een tablet of smartphone te volgen.

 

Benieuwd geworden? Klik hier om een korte demo van de interactieve leermodules te bekijken.

 

Geeft u de voorkeur aan een volledig klassikale training? Ook deze kan de Dräger Academy voor u verzorgen. Meer informatie over onze klassikale instructie ‘Werken met afhankelijke adembescherming’ treft u hier. Daarnaast verzorgt de Dräger Academy tevens trainingen met betrekking tot het gebruik van onafhankelijke adembescherming en face-fittesten.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze e-learning op bepalen welk type afhankelijke adembeschermingsmiddel nodig is, en dit op een veilige en verantwoordelijke gebruiken tijdens zijn of haar werkzaamheden. Daarnaast beschikt de deelnemer over algemene kennis omtrent de werking van (afhankelijke) adembescherming en invloed hiervan op het menselijke lichaam.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die afhankelijke adembescherming gebruiken tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Daarnaast is de e-learning ook zeer interessant voor personen die belast zijn met de keuze of inkoop van afhankelijke adembeschermingsmiddelen, zodat zij voldoende achtergrondkennis hebben om de juiste afwegingen te kunnen maken. Tot slot is de e-learning geschikt voor personen die vanuit hun positie advies geven over het gebruik van afhankelijke adembescherming, zoals preventiemedewerkers en VGM-functionarissen.

Opleidingsinhoud

De Nederlandstalige e-learning ‘Werken met afhankelijke adembescherming’ bestaat uit:
6 interactieve leermodules, te weten introductie in adembescherming, wet- en regelgeving, ademfysiologie, filtertechniek, type afhankelijke adembescherming kiezen en afhankelijke adembescherming gebruiken. Een demo van deze interactieve leermodules kunt u hier raadplegen.
online oefentoets per module
digitaal naslagwerk
extra te downloaden documenten
online theorie-examen
certificaat; deelnemers welke geslaagd zijn voor het online theorie-examen kunnen het certificaat printen.

De e-learning is samengesteld door ervaren vakkrachten van Dräger, toonaangevend leverancier van adembeschermende middelen, conform de NEN-EN 529; Adembeschermende middelen – Aanbevelingen voor selectie, gebruik, verzorging en onderhoud.

Klantspecifieke training
Wilt de e-learning combineren met een korte praktijksessie, waarin specifiek wordt ingegaan op de afhankelijke adembeschermingsmiddelen welke binnen uw bedrijf of organisatie worden gebruikt? Dat kan! Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

Ca. 2 tot 3 uur

Lestijden

0 - 0

Locatie

0

Toelatingseisen

Geen. Enige kennis van of werkervaring met adembeschermende middelen is een pre.

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze e-learning ontvangen, wanneer zij het online theorie-examen met een voldoende resultaat afsluiten, een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 48,00 excl. BTW

Examenkosten

€