Face-fittest

Het begrip fittesten komt uit het Engels (to fit = passen) en is een groeiend fenomeen binnen diverse organisaties. In sommige landen (Australië, Canada, Verenigde Staten en Groot Brittannië) is het verplicht om werknemers één of twee keer per jaar (verschilt per land) aan een face-fittest met hun adembeschermingsuitrusting te onderwerpen. Het doel van een face-fittest is niet alleen gelegen in de naleving van de toepasselijke regelgeving: het gaat er vooral om de maximaal mogelijke bescherming te bieden en om de gebruiker de zekerheid te bieden dat datgene wat hij/zij draagt ook daadwerkelijk past.

 

Een face-fittest is kort gezegd een methode om vast te stellen of een masker een juiste aanhechting heeft bij een individuele gebruiker. Bij een kwantitatieve test wordt met behulp van een speciaal apparaat het aantal deeltjes binnen en buiten het masker geteld waardoor er een kwantitatieve fit-factor (percentage lekkage) bepaald kan worden. Tijdens de face-fittest dient de testpersoon een aantal oefeningen uit te voeren. Met deze oefeningen worden de bewegingen op de werkplek gesimuleerd. Eén test neemt ca. 20 tot 30 minuten in beslag. Na afloop van de test ontvangt iedere deelnemer een individueel face-fittest rapport.

 

Face-fittesten kunnen – op afspraak – worden uitgevoerd op onze kantoren te Zoetermeer en Hoogvliet. Tevens is het, bij voldoende deelname, mogelijk de fittesten op uw eigen locatie uit te voeren. In combinatie met het uitvoeren van kwantitatieve face-fittesten kan de Dräger Academy ook maskercontroles en/of een toolbox adembeschermende middelen voor u verzorgen. Tot slot behoort ook het uitvoeren van een kwalitatieve face-fittest tot de mogelijkheden. Neem voor meer informatie hierover of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

 

Het testen van slechts één persoon is ook mogelijk!
Wilt u zelf gefittest worden of heeft u maar één of enkele collega’s welke een face-fittest moeten ondergaan? Ook dat kan de Dräger Academy voor u verzorgen! Neem voor meer informatie m.b.t. de kosten en mogelijkheden contact met ons op via telefoonnummer 079 – 3444 750 of per e-mail via opleidingen@draeger.com. Ook wanneer de face-fittest met spoed moet worden uitgevoerd kunnen wij u vaak behulpzaam zijn.

 

Gele SafetySign erkend
Dräger Nederland B.V. is Gele SafetySign erkend. Dit geeft u de zekerheid dat de personen die de face-fittesten afnemen aantoonbaar competent en ervaren zijn, de gebruikte meetmethode gevalideerd is en de meetapparatuur juist onderhouden en op tijd gekalibreerd is. Voor personen welke werkzaam binnen de asbestverwijdering is het een jaarlijkse verplichting om een face-fittest te laten uitvoeren door een door SafetySign erkend bedrijf. Meer informatie over het Gele SafetySign treft u hier.

 

Wilt u zelf face-fittesten kunnen uitvoeren? Volg dan onze 1-daagse opleiding tot face-fittester.

Doelstelling

Doelgroep

Opleidingsinhoud

Om een goede kwantitatieve face-fittest af te kunnen nemen en het testen soepel te laten verlopen zijn een aantal voorbereidingen noodzakelijk. Graag ontvangen wij daarom de volgende gegevens van u:

 • Merk en type van het te testen masker of de te testen maskers. Voor maskers met een merk specifieke filteraansluiting hebben wij een door u beschikbaar gestelde testadapter nodig. Voor Dräger maskers en de meest gangbare type universele aansluitingen (bijvoorbeeld Rd40) hebben wij de testadapters uiteraard in ons bezit.
 • De gegevens van de deelnemers aan de face-fittest.
 • Uw keuze ten aanzien van het gewenste testprotocol en de te hanteren fit-factor. Door de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen (NVVK) wordt het testprotocol uit Groot Brittannië (de HSE-norm) aanbevolen voor Nederland. Andere mogelijkheden testprotocollen zijn OSHA (Verenigde Staten), CSA (Canada) en ANSI/AIHA (Australië). Standaard testen wij conform het HSE-protocol. Desgewenst kunnen wij u meer informatie over dit onderwerp verstrekken.

Ook de deelnemer zelf dient een aantal voorbereidingen te treffen. Indien niet aan onderstaande voorwaarden is voldaan, kan de face-fittest niet worden afgenomen!

 • De te testen deelnemer dient glad geschoren te zijn (stoppelvrij), maximaal 8 uur voor aanvang van de fittest. Klik hier voor een afbeelding m.b.t. de toegestane gezichtsbeharing.
 • De te testen deelnemer mag 60 minuten voorafgaand aan de fittest niet roken.
 • Er mogen geen belemmerende sierraden zoals piercings gedragen worden in het gebied van de afdichtingsrand van het adembeschermende middel.
 • Additionele PBM’s – zoals een helm of een veiligheidsbril – die tijdens de dagelijkse werkzaamheden gedragen worden, dienen te worden meegenomen naar de fittest.

Indien wij de face-fittest op uw eigen locatie uitvoeren, verzoeken wij u vriendelijk een testruimte te reserveren welke voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • De ruimte dient relatief schoon te zijn (geen productie-omgeving).
 • De ruimte dient qua omvang voldoende te zijn om de testen uit te kunnen voeren en een stabiele partikelconcentratie te genereren. De maximumgrootte is 40 m2 met minimaal één tafel en twee stoelen. De ruimte dient afsluitbaar te zijn en de ventilatie moet uitgeschakeld zijn.
 • Ten aanzien van het juist functioneren van de testapparatuur is het van belang dat er voldoende partikels (deeltjes) in de testruimte aanwezig zijn. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om gebruik te maken van een partikelgenerator (water en zout) of om kaarsen aan te steken.
 • I.v.m. de privacy van de deelnemer en het voorkomen van externe afleiding biedt de testruimte bij voorkeur geen inkijk van buitenaf.

Optionele toolbox en maskercontrole
Onderdeel van een verantwoord PBM beleid is het geven van voorlichting en onderwijs op de in gebruik zijnde adembeschermende middelen. Desgewenst kunnen wij dit middels een toolboxmeeting voor u verzorgen. In ca. 60 minuten komen de werking, het gebruik, de do’s en dont’s praktisch en theoretisch aan bod. Tot slot kunnen onze specialisten direct een maskercontrole voor u verzorgen, waarbij zij het masker conform de gebruiksaanwijzing keuren en testen.

Opleidingsduur

Een face-fittest duurt ca. 20-30 minuten per deelnemer per masker.

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet of in overleg op locatie van de opdrachtgever.

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen een individueel fittestrapport.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€