Opleiding tot erkend face-fittester/zelf uitvoeren van face-fittesten

Het begrip fittesten komt uit het Engels (to fit = passen) en is een groeiend fenomeen binnen diverse organisaties. In sommige landen (Australië, Canada, Verenigde Staten en Groot Brittannië) is het verplicht om werknemers één of twee keer per jaar (verschilt per land) aan een fittest met hun adembeschermingsuitrusting te onderwerpen. Het doel van een fittest is niet alleen gelegen in de naleving van de toepasselijke regelgeving: het gaat er vooral om de maximaal mogelijke bescherming te bieden en om de gebruiker de zekerheid te bieden dat datgene wat hij/zij draagt ook daadwerkelijk past. Belangrijk onderdeel hiervan is de face-fittester; alleen een persoon die precies weet wat hij of zij doet is in staat een valide face-fittest uit te voeren.

 

Tijdens de 1-daagse opleiding tot face-fittester wordt het kwantitatief testen met behulp van de PortaCount behandeld. Naast de noodzakelijke theorie, is er veel ruimte voor het oefenen met het uitvoeren van face-fittesten in de praktijk. Ook het verhelpen van storingen welke zich tijdens het face-fittesten voor kunnen doen is onderdeel van onze opleiding. De opleiding wordt afgesloten met een digitaal theorie-examen, welke de deelnemer thuis – binnen 2 weken na afloop van de opleiding – dient te maken.

 

Dräger adviseert om in voorbereiding op de opleiding tot face-fittester de 1-daagse Introductieopleiding adembeschermende middelen te volgen. Voldoende (voor)kennis m.b.t. de vele soorten en typen adembeschermende middelen is essentieel bij het uitvoeren van face-fittesten.

 

De Dräger Academy is door de Vereniging Veilig & Gezond Werken (VVGW) erkend als opleidingsinstituut voor de opleiding tot face-fittester. Dräger’s opleiding tot face-fittester bereidt u voor op het VVGW examen face-fittester. Wilt u examen doen, dan dient u dit examen zelf aan te vragen via de website van het Instituut CEC.

Doelstelling

Personen die belast zijn met het uitvoeren van face-fittesten (pasvormtesten) moeten de testen op en betrouwbare en valide wijze en tevens conform het gekozen testprotocol en/of de branche specifieke voorschriften uit kunnen voeren.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die binnen bedrijven en organisaties periodiek verschillende soorten face fittesten (pasvormtesten) afnemen en daarnaast gebruikersinstructies en adviezen geven.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • wet- en regelgeving en normeringen, met bijzondere aandacht voor de NEN-EN 529 norm en de HSE norm
 • kwalitatief en kwantitatief fittesten
 • TPF, NPF en protectiefactor
 • werking PortaCount en software
 • noodzakelijke voorbereidingen fittest
 • beïnvloedingsfactoren
 • hygiëne

Praktijk:

 • voorbereidingen op fittesten halfgelaatsmasker/volgelaatsmasker
 • voorbereidingen gebruik PortaCount en software
 • uitvoeren van een face-fittest
 • beoordelen meetresultaten
 • mogelijkheden bij niet geslaagde face-fittest/verhelpen van storingen

In verband met het zelf uitvoeren van face-fittesten is het wenselijk dat deelnemers aan deze opleiding gladgeschoren zijn (maximaal 8 uur voor aanvang van de opleiding).

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

MBO werk en denkniveau, technische richting
Introductieopleiding adembeschermende middelen
Opleiding tot Veiligheidskundige is een pre

Aantal deelnemers

Minimum 3 deelnemer(s)
Maximum 6 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een digitaal theorie-examen. Na het examen met goed gevolg te hebben afgerond ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

Na het vervallen van de geldigheidsduur van het certificaat dient opnieuw aan de basisopleiding te worden deelgenomen. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd om opnieuw aan de basisopleiding deel te nemen.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 520,00,00 excl. BTW
Wanneer door de cursist zowel aan de opleiding tot Face-fittester als aan de Introductieopleiding adembescherming wordt deelgenomen ontvangt men een korting van € 70,00 excl. BTW op de totale opleidingskosten.

Examenkosten

€