Introductieopleiding adembeschermende middelen

Er zijn vele soorten en typen adembeschermende middelen beschikbaar. Hoe kunnen medewerkers in specifieke werkomstandigheden voldoende worden beschermd? En welk adembeschermend middel is hiervoor het meest geschikt? Wat zijn de selectiecriteria die hierbij gehanteerd moeten worden? Moet er een face-fittest worden uitgevoerd? En wat is eigenlijk de gebruiksduur van een filter?

 

Om gebruikers van adembeschermende middelen optimale veiligheid te bieden is het van groot belang dat de betrokken personen over voldoende kennis over adembescherming beschikken. Tijdens deze ‘Introductieopleiding adembeschermende middelen’ leren de deelnemers alles wat nodig is om op een juiste wijze tot een verantwoorde keuze over het gebruik van adembeschermende middelen te komen.

Doelstelling

Personen die belast zijn de keuze, inkoop, advies en/of het gebruik van adembeschermende middelen voldoende achtergrondkennis op laten doen zodat zij tijdens hun werkzaamheden de juiste afwegingen kunnen maken m.b.t. de inzet van adembeschermende middelen.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die die zich willen verdiepen in adembescherming en/of hieromtrent een adviserende rol spelen binnen het bedrijf of de organisatie waarin zij werkzaam zijn. De 'Introductieopleiding adembeschermende middelen' is bovendien een must voor personen die de opleiding tot face-fittester gaan volgen.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • wet- en regelgeving en normeringen in relatie tot adembescherming
 • ademfysiologie
 • afhankelijke adembescherming
 • onafhankelijke adembescherming
 • selectie en classificatie adembescherming
 • TPF, NPF en protectiefactoren
 • beperkingen en voorwaarden tijdens gebruik
 • onderhoud aan adembeschermende middelen
 • face-fittesten
 • hygiëne

Praktijk:

 • diverse praktijkcasussen

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

MBO werk en denkniveau, technische richting
Opleiding tot Veiligheidskundige is een pre

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 12 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 315,00 excl. BTW
Wanneer door de cursist zowel aan de Introductieopleiding adembescherming als aan de opleiding tot Face-fittester wordt deelgenomen ontvangt men een korting van € 70,00 excl. BTW op de totale opleidingskosten.

Examenkosten

€