Werken met afhankelijke adembescherming (maskers en filters) – klassikale instructie

Het veilig en bewust gebruiken van maskers en filters is meer dan even een masker opzetten. Basiskennis omtrent de werking van de adembeschermingsmiddelen en de praktische dagelijkse controle vergroot het veiligheidsbewustzijn en correcte toepassing en gebruik.

 

Desgewenst kunnen wij de inhoud van deze opleiding geheel afstemmen op uw specifieke opleidingswens en/of bedrijfssituatie. Daarnaast biedt de Dräger Academy ook een voordelig geprijsde e-learningvariant van deze opleiding aan. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze opleiding op een veilige en verantwoorde wijze afhankelijke adembeschermingsmiddelen controleren en gebruiken tijdens werkzaamheden. Daarnaast beschikt de deelnemer over algemene kennis omtrent de werking van adembeschermingsmiddelen en invloeden op het menselijke lichaam. Deze opleiding wordt gegeven conform de NEN-EN 529; Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud.

Optioneel behoort het uitvoeren van individuele kwantitatieve face-fittest tot de mogelijkheden.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die vanuit hun positie afhankelijke adembeschermingsmiddelen gebruiken tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • introductie in afhankelijke adembescherming
 • wet- en regelgeving omtrent gebruik maskers en filters
 • ademfysiologie
 • opbouw, werking en typen filters
 • opbouw, werking en type (volgelaats-)maskers
 • keuze juiste type filter
 • beperkingen maskers en filters
 • onderhoud

Praktijk:

 • controle voor gebruik volgelaatsmasker
 • controle voor gebruik filterbus
 • opzetten en gebruik volgelaatsmasker en filters
 • uitvoeren van checks tijdens gebruik maskers en filters

Face-fittest (optioneel)

 • uitvoeren van kwantitatieve face-fittest

Het begrip fittesten is een groeiend fenomeen binnen organisaties en steeds vaker een onderwerp van gesprek. De Face-fittest wordt beschreven in de NEN-EN529. In sommige landen (Australia, Canada, Verenigde Staten en Groot Brittannië) is het zelfs verplicht om werknemers aan een fittest te onderwerpen. Een fittest is kort gezegd een methode om vast te stellen of een masker een juiste aanhechting heeft bij een individuele gebruiker. Bij een kwantitatieve test wordt met behulp van een speciaal apparaat het aantal deeltjes binnen en buiten het masker geteld waardoor er een kwantitatieve fit-factor (percentage lekkage) bepaald kan worden.

Opleidingsduur

Ca. 3 uur (theorie en praktijk) plus - optionieel voor de face-fittest - 20 minuten per deelnemer per masker.

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is tevens training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimale leeftijd 18 jaar.
De deelnemer dient gladgeschoren te zijn (geen baard- of stoppelgroei) en tevens in goede lichamelijke conditie te verkeren.

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, bij gebleken geschiktheid, een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.
Daarnaast wordt bij het afnemen van een Face-fit test een individueel Face-fit testrapport verstrekt.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 5 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€