Basisopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen (e-learning & praktijksessie) – NIEUWE TRAININGSLOCATIE

Wilt u gemakkelijk en vertrouwd het certificaat ‘Werken met onafhankelijke ademlucht’ behalen, zonder onnodig lang in de klas te zitten? Dan is de basisopleiding bestaande uit e-learning en een praktijksessie van de Dräger Academy iets voor u of uw medewerkers!

 

Met onze interactieve e-learning bereidt men zich voor op de praktijksessie. Tijdens de praktijksessie richten we ons vervolgens met behulp van verschillende werkvormen op hetgeen het echt om draait; namelijk het op de juiste manier inzet gereedmaken van ademluchttoestellen en ademluchtlijnsystemen en het veilig werken hiermee. De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.

 

De voordelen van dit blended learning concept zijn legio. Ten eerste zijn de kosten lager dan voor traditionele meerdaagse klassikale trainingen. Deelnemers bepalen zelf waar, wanneer en in welk tempo zij de e-learning doorlopen. Meer dan een tablet of PC met internetverbinding is hiervoor niet nodig. Door het kijken van video’s en het doen van oefeningen leren de deelnemers hoe ademluchttoestellen en ademluchtlijnsystemen zijn opgebouwd, en hoe deze inzet gereed dienen te worden gemaakt. Ook doet men met behulp van de e-learning op een interactieve manier noodzakelijke achtergrondkennis op over onder andere de van toepassing zijde wet- en regelgeving, ademfysiologie en werkduurberekeningen. Na de e-learning doorlopen te hebben starten de deelnemers optimaal voorbereid én met een gelijkwaardig kennisniveau aan de praktijksessie. Deze praktijksessie duurt 1 dag, terwijl een reguliere basisopleiding ‘Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen’ 2 dagen in beslag neemt. Zo bespaart u dus ook nog eens tijd!

 

Benieuwd geworden naar de e-learning? Klik hier om een korte demo van de interactieve leermodules te bekijken.

 

Klantspecifieke training
Wilt de e-learning combineren met een praktijksessie waarin specifiek wordt ingegaan op de onafhankelijke adembeschermingsmiddelen welke binnen uw bedrijf of organisatie worden gebruikt? Of heeft het toch uw voorkeur uw medewerkers geheel klassikaal op te leiden? Ook dat kan! Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

 

Andere, soortgelijke trainingen
Naast een basisopleiding verzorgt de Dräger Academy ook een herhalingsopleiding en een opleiding werken met onafhankelijke ademlucht met afsluitend SOG-examen. Daarnaast bieden wij een opleidingsvariant aan welke specifiek bedoeld is voor BHV+ functionarissen.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze opleiding op een veilige en verantwoorde wijze een onafhankelijk ademluchttoestel of -systeem gebruiken, controleren op functionaliteit en kent de mogelijkheden en beperkingen tijdens het gebruik.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is.

Opleidingsinhoud

Het trainingspakket bestaat uit een online training en een praktijksessie van één dag.

Online training
Met de online training bereidt de deelnemer zich voor op de praktijksessie. De gemiddelde studieduur is 2½ uur. De online training, welke geheel voorzien is van een voice-over, bestaat uit:
7 interactieve leermodules, te weten introductie in adembescherming, wet- en regelgeving, ademfysiologie, opbouw en ingebruikname ademluchttoestel, opbouw en ingebruikname ademluchtlijnsysteem, werkduurberekeningen en grenzen aan gebruik van onafhankelijke adembescherming. Een demo van deze interactieve leermodules kunt u hier raadplegen.
online oefentoets per module
digitaal naslagwerk
online theorie-examen
Bewijs van deelname

Deelnemers welke geslaagd zijn voor het online theorie-examen kunnen het Bewijs van deelname printen. Het Bewijs van deelname is het toegangsbewijs voor de praktijksessie.

Praktijksessie
De opleiding wordt afgesloten met een praktijkdag. De praktijkdag start om 8:30 uur en duurt tot ca. 16:30 uur. Er wordt geoefend met het inzet gereedmaken, omhangen en werken met ademluchttoestellen en ademluchtlijnsystemen. Aan het einde van de dag wordt een proeve van bekwaamheid afgenomen.

Opleidingsduur

Ca. 2½ uur online training en 1 praktijkdag.

Lestijden

8:30 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Hoogvliet of Vlaardingen
In overleg is tevens training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
Geldige medische verklaring van geschiktheid
De deelnemer dient gladgeschoren te zijn (geen baard- of stoppelgroei) en mag geen belemmerende sieraden dragen.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na de proeve van bekwaamheid met goed gevolg te hebben afgelegd, een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 365,00 excl. BTW
Het gebruik van een ademluchtset is bij de prijs inbegrepen. De deelnemer dient zelf een werkoveral en veiligheidsschoenen mee te nemen.

Examenkosten

€