Basisopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen

Zinvolle theorie, aangevuld met goede praktijksimulaties. Zo kent de deelnemer de achtergronden en is hij of zij geoefend voor een veilig en verantwoord werken met onafhankelijke ademlucht in de dagelijkse praktijk.

 

Naast een basisopleiding verzorgt de Dräger Academy ook een herhalingsopleiding en een opleiding werken met onafhankelijke ademlucht met afsluitend SOG-examen. Daarnaast bieden wij een opleidingsvariant aan welke specifiek bedoeld is voor BHV+ functionarissen.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze opleiding op een veilige en verantwoorde wijze een onafhankelijk ademluchttoestel of -systeem gebruiken, controleren op functionaliteit en kent de mogelijkheden en beperkingen tijdens het gebruik.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • Gasgevaren
 • Wet- en regelgeving
 • Ademfysiologie
 • Werkduurberekening
 • Indeling en verschillende soorten adembescherming
 • Eisen aan adembescherming
 • Inzetlimieten aan adembescherming
 • Werking en gebruik ademluchttoestellen
 • Werking en gebruik ademluchtlijnsystemen

Praktijk:

 • Inzet gereedmaken ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Omhangen ademluchttoestel/in gebruik nemen ademluchtlijnsysteem en gebruik andere PBM’s
 • Uitvoeren veiligheidschecks
 • Training gebruik ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem in een ademluchtoefenbaan
 • Afleggen ademluchttoestel/uit gebruik nemen ademluchtlijnsysteem

De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen.

Desgewenst kunnen wij de inhoud van deze opleiding geheel afstemmen op uw specifieke bedrijfssituatie. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

2 dagen, inclusief examen op de 2e opleidingsdag

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Hoogvliet
In overleg is tevens training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
Geldige medische verklaring van geschiktheid
De deelnemer dient glad geschoren te zijn (geen baard- of stoppelgroei) en mag geen belemmerende sieraden dragen.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een certificaat en bijbehorend certificaatpasje met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 335,00 excl. BTW
Het gebruik van een ademluchtset is bij de prijs inbegrepen. De deelnemer dient zelf een werkoveral en veiligheidsschoenen mee te nemen.

Examenkosten

€