Herhalingsopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen (e-learning & praktijksessie) – NIEUWE TRAININGSLOCATIE

Om op een veilige en verantwoorde manier met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen te werken is het ook voor een geoefende gebruiker van belang om periodiek zijn of haar kennis op te frissen. De Dräger Academy biedt hiertoe een ‘Herhalingsopleiding Werken met onafhankelijke ademlucht’ aan welke bestaat uit een e-learning en een korte praktijksessie. Zo is hercertificering snel, gemakkelijk en vertrouwd geregeld!

 

Met behulp van de e-learning frissen de deelnemers zelf en in hun eigen tempo de noodzakelijke theoretische kennis op. Tijdens de klassikale praktijksessie – het woord zegt het al – kunnen we vervolgens meteen aan de slag met praktisch oefenen. Bovendien wordt door deze blended learning aanpak de duur van het klassikale gedeelte verkort. Benieuw geworden naar de e-learning? Klik hier om een korte demo van de interactieve leermodules te bekijken.

 

Klantspecifieke training
Wilt de e-learning combineren met een praktijksessie waarin specifiek wordt ingegaan op de onafhankelijke adembeschermingsmiddelen welke binnen uw bedrijf of organisatie worden gebruikt? Of heeft het toch uw voorkeur uw medewerkers geheel klassikale herhalingsopleiding te laten volgen? Ook dat is mogelijk! Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

 

De Dräger Academy verzorgt desgewenst ook een 1-daagse Herhalingsopleiding werken met onafhankelijke ademlucht met afsluitend SOG-examen.

Doelstelling

Trainingsdoel is het opfrissen van de kennis van de deelnemer m.b.t. het werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen. Het veilig werken binnen de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende systemen staat hierbij voorop.

Doelgroep

Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van het certificaat "Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen" waarvan de geldigheidstermijn bijna is verlopen.

Opleidingsinhoud

Het trainingspakket bestaat uit een online training en een praktijksessie van 5½ uur.

Online training
Met de online training bereidt de deelnemer zich voor op de praktijksessie. De gemiddelde studieduur voor de volledige e-learning is ca. 2½ uur. De online training, welke geheel voorzien is van een voice-over, bestaat uit:
7 interactieve leermodules, te weten introductie in adembescherming, wet- en regelgeving, ademfysiologie, opbouw en ingebruikname ademluchttoestel, opbouw en ingebruikname ademluchtlijnsysteem, werkduurberekeningen en grenzen aan gebruik van onafhankelijke adembescherming. Een demo van deze interactieve leermodules kunt u hier raadplegen.
online oefentoets per module
digitaal naslagwerk
online theorie-examen
Bewijs van deelname

Deelnemers welke geslaagd zijn voor het online theorie-examen kunnen het Bewijs van deelname printen. Het Bewijs van deelname is het toegangsbewijs voor de praktijksessie.

Praktijksessie
De opleiding wordt afgesloten met een praktijksessie. De praktijksessie start om 8:30 uur en duurt tot ca. 14:00 uur. Met behulp van verschillende werkvormen wordt er geoefend met het inzet gereedmaken, omhangen en het daadwerkelijk werken met ademluchttoestellen en ademluchtlijnsystemen. Naast het opfrissen en verdiepen van eerder opgedane kennis wordt ook ingegaan op wijzigingen en vernieuwingen. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor het stellen van (praktijk)vragen. De praktijksessie wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid.

Opleidingsduur

Ca. 2½ uur online training en 5½ uur praktijktraining.

Lestijden

8:30 - 14:00

Locatie

Dräger Academy, Hoogvliet of Vlaardingen
In overleg is tevens training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
Geldige medische verklaring van geschiktheid
De deelnemer dient gladgeschoren te zijn (geen baard- of stoppelgroei) en mag geen belemmerende sieraden dragen.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na de proeve van bekwaamheid met goed gevolg te hebben afgelegd, een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 288,00 excl. BTW
Het gebruik van een ademluchtset is bij de prijs inbegrepen. De deelnemer dient zelf een werkoveral en veiligheidsschoenen mee te nemen.

Examenkosten

€