Herhalingsopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen

Om op een veilige en verantwoorde manier met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen te werken is het ook voor een geoefende gebruiker van belang om periodiek zijn of haar kennis op te frissen. Onze Herhalingsopleiding werken met onafhankelijke ademlucht, waarin veel ruimte is voor het oefenen van praktijkscenario’s onder gecontroleerde omstandigheden, geeft hieraan invulling.

 

De Dräger Academy verzorgt desgewenst ook een 1-daagse Herhalingsopleiding werken met onafhankelijke ademlucht met afsluitend SOG-examen.

Doelstelling

Trainingsdoel is het opfrissen van de kennis van de deelnemer m.b.t. het werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen. Het veilig werken binnen de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende systemen staat hierbij voorop. Onderdeel van de training is tevens het oefenen van verschillende praktijkscenario's.

Doelgroep

Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van het certificaat "Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen" waarvan de geldigheidstermijn bijna is verlopen.

Opleidingsinhoud

De inhoud van onze herhalingsopleidingen wisselt periodiek. Naast het opfrissen en verdiepen van eerder opgedane kennis wordt ook ingegaan op wijzigingen en vernieuwingen. Kennis en kunde van de deelnemers worden op de proef gesteld in verschillende praktijkoefeningen. Daarnaast is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Onderwerpen welke onder andere aan de orde komen zijn:

Theorie:

 • Gasgevaren
 • Wet- en regelgeving
 • Ademfysiologie
 • Werkduurberekening
 • Indeling en verschillende soorten adembescherming
 • Eisen aan adembescherming
 • Inzetlimieten aan adembescherming
 • Werking en gebruik ademluchttoestellen
 • Werking en gebruik ademluchtlijnsystemen

Praktijk:

 • Inzet gereedmaken ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Omhangen ademluchttoestel/in gebruik nemen ademluchtlijnsysteem en gebruik andere PBM’s
 • Uitvoeren veiligheidschecks
 • Training gebruik ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem in een ademluchtoefenbaan
 • Afleggen ademluchttoestel/uit gebruik nemen ademluchtlijnsysteem

De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen.

Desgewenst kunnen wij de inhoud van deze opleiding geheel afstemmen op uw specifieke bedrijfssituatie. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

1 dag, inclusief examen

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Hoogvliet
In overleg is tevens training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
Geldige medische verklaring van geschiktheid
De deelnemer dient glad geschoren te zijn (geen baard- of stoppelgroei) en mag geen belemmerende sieraden dragen.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een certificaat en bijbehorend certificaatpasje met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 235,00 excl. BTW
Het gebruik van een ademluchtset is bij de prijs inbegrepen. De deelnemer dient zelf een werkoveral en veiligheidsschoenen mee te nemen.

Examenkosten

€