Herhalingsopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen conform SOG-kwalificaties

Conform de SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG – zie in dit verband ook www.vcainfra.nl) dienen personen welke in het bezit zijn van het VCA diploma Werken met onafhankelijke adembescherming (OA) iedere 3 jaar geherexamineerd te worden. Immers, om op een veilige en verantwoorde manier met onafhankelijke ademlucht werken is het ook voor een geoefende gebruiker van belang om periodiek zijn of haar kennis op te frissen. Dräger is een erkend opleidingscentrum voor de opleiding “Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen” met afsluitend SOG examen. Tijdens onze eendaagse Herhaling SOG Werken met onafhankelijke ademlucht wordt de deelnemers in de morgen een gerichte training aangeboden, waarna aansluitend het examen wordt afgenomen.

Doelstelling

Trainingsdoel is het opfrissen van de kennis van de deelnemer m.b.t. het werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen. Het veilig werken binnen de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende systemen staat hierbij voorop. Onderdeel van de training is tevens het oefenen van verschillende praktijkscenario's.

Doelgroep

Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van het VCA diploma 'Werken met onafhankelijke adembescherming' waarvan de geldigheidstermijn (bijna) is verlopen. De opleiding richt zich op personen die werkzaam zijn binnen de (petro)chemische industrie in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is. De concentratie gevaarlijke stoffen in de omgevingen waarin deze personen werkzaam zijn overschrijden de IDLH en PAC-2 richtlijnen niet (conform richtlijnen SIR adembescherming categorie B).

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • Gasgevaren
 • Wet- en regelgeving
 • Ademfysiologie
 • Werkduurberekening
 • Indeling en verschillende soorten adembescherming
 • Eisen aan adembescherming
 • Inzetlimieten aan adembescherming
 • Werking en gebruik ademluchttoestellen
 • Werking en gebruik ademluchtlijnsystemen

Praktijk:

 • Inzet gereedmaken ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Omhangen ademluchttoestel/in gebruik nemen ademluchtlijnsysteem en gebruik andere PBM’s
 • Uitvoeren veiligheidschecks
 • Training gebruik ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem in een ademluchtoefenbaan
 • Afleggen ademluchttoestel/uit gebruik nemen ademluchtlijnsysteem

Deze opleiding wordt gegeven conform de landelijke eisen die gesteld zijn in de SSVV opleidingengids S.O.G., en wordt afgesloten met een onafhankelijk theorie- en praktijkexamen welke door de Koninklijke PBNA wordt verzorgd. Dit houdt in dat het afgegeven certificaat landelijk erkend is en breed geaccepteerd wordt.

Opleidingsduur

1 dag, inclusief SOG examen

Lestijden

8:30 - 16:45

Locatie

Dräger Academy, Hoogvliet

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
Geldige medische verklaring van geschiktheid
De deelnemer dient glad geschoren te zijn (geen baard- of stoppelgroei) en mag geen belemmerende sieraden dragen.
Deelnemer moet ten tijde van het examen in het bezit zijn van een geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een VCA diploma 'Werken met onafhankelijke adembescherming' met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 235,00 excl. BTW
Het gebruik van een ademluchtset is bij de prijs inbegrepen. De deelnemer dient zelf een werkoveral en veiligheidsschoenen mee te nemen.

Examenkosten

€ 57,80 excl. BTW
Het is ook mogelijk om herexamen te doen bij Dräger. Neem hiervoor contact met ons op.