Herhalingsopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen conform SOG-kwalificatie (e-learning & praktijksessie) – NIEUWE TRAININGSLOCATIE

Conform de SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG – zie in dit verband ook www.vcainfra.nl) dienen personen welke in het bezit zijn van het VCA-diploma Werken met onafhankelijke adembescherming (OA) iedere 3 jaar geherexamineerd te worden. Immers, om op een veilige en verantwoorde manier met onafhankelijke ademlucht werken is het ook voor een geoefende gebruiker van belang om periodiek zijn of haar kennis op te frissen. Dräger is een erkend opleidingscentrum voor de opleiding “Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen” met afsluitend SOG-examen.

 

Tijdens onze eendaagse Herhalingsopleiding SOG Werken met onafhankelijke ademlucht wordt de deelnemers in de morgen een praktijkgerichte training aangeboden, waarna aansluitend in de middag het SOG theorie- en praktijkexamen wordt afgenomen. Vooraf bereiden de deelnemers zich zelfstandig voor op het theorie-examen met onze e-learning ‘Werken met onafhankelijke adembescherming’. Een korte demo van de e-learning kunt u hier bekijken.

 

Klantspecifieke training
Heeft het toch uw voorkeur uw medewerkers geheel klassikaal op te leiden? Of wilt u de inhoud van de opleiding geheel afstemmen op uw specifieke bedrijfssituatie? Ook dat kan! Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

 

Andere, soortgelijke trainingen
De Dräger Academy verzorgt naast deze herhalingsopleiding ook een basisopleiding “Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen” met afsluitend SOG-examen.

Doelstelling

Trainingsdoel is het opfrissen van de kennis van de deelnemer m.b.t. het werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen. Het veilig werken binnen de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende systemen staat hierbij voorop. Onderdeel van de training is het oefenen van verschillende praktijkscenario's.

Doelgroep

Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van het VCA-diploma 'Werken met onafhankelijke adembescherming' waarvan de geldigheidstermijn (bijna) is verlopen. De opleiding richt zich op personen die werkzaam zijn binnen de (petro)chemische industrie in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is. De concentratie gevaarlijke stoffen in de omgevingen waarin deze personen werkzaam zijn overschrijden de IDLH en PAC-2 richtlijnen niet (conform richtlijnen SIR adembescherming categorie B).

Opleidingsinhoud

Het trainingspakket bestaat uit een online training, een praktijksessie en een SOG-examen.

Online training
Met de online training bereidt de deelnemer zich zelfstandig voor op het SOG-theorie-examen. De gemiddelde studieduur is 2½ uur. De online training, welke geheel voorzien is van een voice-over, bestaat uit:
7 interactieve leermodules, te weten introductie in adembescherming, wet- en regelgeving, ademfysiologie, opbouw en ingebruikname ademluchttoestel, opbouw en ingebruikname ademluchtlijnsysteem, werkduurberekeningen en grenzen aan gebruik van onafhankelijke adembescherming. Een demo van deze interactieve leermodules kunt u hier raadplegen.
online oefentoets per module
digitaal naslagwerk
online theorie-examen
Bewijs van deelname

Deelnemers welke geslaagd zijn voor het online theorie-examen kunnen het Bewijs van deelname printen. Het Bewijs van deelname is het toegangsbewijs voor de praktijksessie.

Praktijksessie
De praktijksessie start om 8:30 uur. Er wordt geoefend met het inzet gereedmaken, omhangen en werken met ademluchttoestellen en ademluchtlijnsystemen.

SOG-examen
Aansluitend aan de praktijksessie wordt in de middag het SOG-examen afgenomen. Het SOG-examen bestaat uit twee deelexamens, namelijk een theorie-examen en een praktijkexamen.

Opleidingsduur

Ca. 2½ uur online training en 1 dag (inclusief SOG-examen).

Lestijden

8:30 - 16:45

Locatie

Dräger Academy, Hoogvliet of Vlaardingen

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
Geldige medische verklaring van geschiktheid
De deelnemer dient gladgeschoren te zijn (geen baard- of stoppelgroei) en mag geen belemmerende sieraden dragen.
Deelnemer moet ten tijde van het examen in het bezit zijn van een geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een VCA-diploma 'Werken met onafhankelijke adembescherming' met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 288,00 excl. BTW
Het gebruik van een ademluchtset is bij de prijs inbegrepen. De deelnemer dient zelf een werkoveral en veiligheidsschoenen mee te nemen.

Examenkosten

€ 62,00 excl. BTW
Het is ook mogelijk om herexamen te doen bij Dräger. Neem hiervoor contact met ons op.