Basisopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen conform SOG-kwalificatie (e-learning & praktijksessie) – NIEUWE TRAININGSLOCATIE

De SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG) definieert werken met onafhankelijke ademlucht als een specifiek risicovolle taak. Daarom acht men training en toetsing volgens vastgestelde eind- en toetstermen van groot belang voor het voorkomen van ongevallen en incidenten. Dräger is een erkend opleidingscentrum voor de SOG-opleiding Werken met onafhankelijke ademlucht (OA). Onze in het voorjaar van 2021 geheel vernieuwde basisopleiding bestaat uit e-learning, een praktijksessie en een SOG-examen.

 

De basisopleiding
Met onze interactieve e-learning bereiden de deelnemers zich zelfstandig voor op de praktijksessie. De praktijksessie wordt verzorgd door ervaren vakdocenten. Met behulp van verschillende werkvormen wordt uitgebreid geoefend met het inzet gereedmaken van ademluchttoestellen en ademluchtlijnsystemen en het veilig werken hiermee. De opleiding wordt afgesloten met het SOG theorie- en praktijkexamen ‘Werken met onafhankelijke ademlucht’.

 

Het blended learning concept van de Dräger Academy heeft vele voordelen. Ten eerste zijn de kosten lager dan voor traditionele meerdaagse klassikale trainingen. Deelnemers bepalen zelf waar, wanneer en in welk tempo zij de e-learning doorlopen. Meer dan een tablet of PC met internetverbinding is hiervoor niet nodig. Door het kijken van video’s en het doen van oefeningen leren de deelnemers over de techniek van ademluchttoestellen en ademluchtlijnsystemen, en hoe deze inzet gereed dienen te worden gemaakt. Ook doet men met behulp van de e-learning noodzakelijke achtergrondkennis op over onder andere de van toepassing zijde wet- en regelgeving, ademfysiologie en werkduurberekeningen. Na de e-learning doorlopen te hebben starten de deelnemers optimaal voorbereid én met een gelijkwaardig kennisniveau aan de praktijksessie. Deze praktijksessie duurt korter dan een reguliere basisopleiding ‘Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen’ waardoor er dus ook tijd wordt bespaard! Een korte demo van de e-learning kunt u hier bekijken.

 

Klantspecifieke training
Wilt de e-learning combineren met een praktijksessie waarin specifiek wordt ingegaan op de onafhankelijke adembeschermingsmiddelen welke binnen uw bedrijf of organisatie worden gebruikt? Of heeft het toch uw voorkeur uw medewerkers geheel klassikaal op te leiden? Ook dat kan! Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

 

Andere, soortgelijke trainingen
De Dräger Academy verzorgt naast de basisopleiding ook een herhalingsopleiding “Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen (OA)” met afsluitend SOG examen.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze opleiding op een veilige en verantwoorde wijze een onafhankelijk ademluchttoestel of -systeem gebruiken, controleren op functionaliteit en kent de mogelijkheden en beperkingen tijdens het gebruik.

Doelgroep

Personen die werkzaam zijn binnen de (petro)chemische industrie in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is. De concentratie gevaarlijke stoffen in de omgevingen waarin deze personen werkzaam zijn overschrijden de IDLH en PAC-2 richtlijnen niet (conform richtlijnen SIR adembescherming categorie B).

Opleidingsinhoud

Het trainingspakket bestaat uit een online training, een praktijksessie van één dag en een SOG-examen.

Online training
Met de online training bereidt de deelnemer zich voor op de praktijksessie. De gemiddelde studieduur is 2½ uur. De online training, welke geheel voorzien is van een voice-over, bestaat uit:
7 interactieve leermodules, te weten introductie in adembescherming, wet- en regelgeving, ademfysiologie, opbouw en ingebruikname ademluchttoestel, opbouw en ingebruikname ademluchtlijnsysteem, werkduurberekeningen en grenzen aan gebruik van onafhankelijke adembescherming. Een demo van deze interactieve leermodules kunt u hier raadplegen.
online oefentoets per module
digitaal naslagwerk
online theorie-examen
Bewijs van deelname

Deelnemers welke geslaagd zijn voor het online theorie-examen kunnen het Bewijs van deelname printen. Het Bewijs van deelname is het toegangsbewijs voor de praktijksessie.

Praktijksessie
De praktijksessie start om 8:30 uur en duurt tot ca. 16:30 uur. Er wordt geoefend met het inzet gereedmaken, omhangen en werken met ademluchttoestellen en ademluchtlijnsystemen.

SOG-examen
Het SOG-examen bestaat uit twee deelexamens, namelijk een theorie-examen en een praktijkexamen. Het theorie-examen wordt (met behulp van CBT) gedurende de praktijksessie afgenomen. Het praktijkexamen vindt plaats in duo’s en wordt op een andere dag afgenomen.

Opleidingsduur

Ca. 2½ uur online training en een 1-daagse praktijksessie. Het SOG praktijkexamen wordt op een ander moment afgenomen.

Lestijden

8:30 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Hoogvliet of Vlaardingen

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
Geldige medische verklaring van geschiktheid
De deelnemer dient zowel tijdens de praktijksessie als het SOG-examen gladgeschoren te zijn (geen baard- of stoppelgroei) en mag geen belemmerende sieraden dragen.
Deelnemer moet ten tijde van het examen in het bezit zijn van een geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het SOG-examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een VCA-diploma 'Werken met onafhankelijke adembescherming' met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 365,00 excl. BTW
Het gebruik van een ademluchtset is bij de prijs inbegrepen. De deelnemer dient zelf een werkoveral en veiligheidsschoenen mee te nemen.

Examenkosten

€ 62,00 excl. BTW
Het is ook mogelijk om herexamen te doen bij Dräger. Neem hiervoor contact met ons op.