Basisopleiding Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen conform SOG-kwalificaties

De SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG) definieert werken met onafhankelijke ademlucht als een specifiek risicovolle taak. Derhalve acht men training en toetsing conform vastgestelde eind- en toetstermen van groot belang voor het voorkomen van ongevallen en incidenten. Dräger is een erkend opleidingscentrum voor de SOG-opleiding Werken met onafhankelijke ademlucht (OA). In deze opleiding, welke wordt verzorgt door zeer ervaren vakdocenten, wordt zinvolle theorie aangevuld met goede praktijksimulaties. Zo kent de deelnemer de achtergronden en is hij of zij geoefend voor een veilig en verantwoord gebruik van onafhankelijke ademlucht in de dagelijkse praktijk.

 

De Dräger Academy verzorgt naast de basisopleiding ook een 1-daagse herhalingsopleiding “Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen (OA)” met afsluitend SOG examen.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze opleiding op een veilige en verantwoorde wijze een onafhankelijk ademluchttoestel of -systeem gebruiken, controleren op functionaliteit en kent de mogelijkheden en beperkingen tijdens het gebruik.

Doelgroep

Personen die werkzaam zijn binnen de (petro)chemische industrie in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is. De concentratie gevaarlijke stoffen in de omgevingen waarin deze personen werkzaam zijn overschrijden de IDLH en PAC-2 richtlijnen niet (conform richtlijnen SIR adembescherming categorie B).

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • Gasgevaren
 • Wet- en regelgeving
 • Ademfysiologie
 • Werkduurberekening
 • Indeling en verschillende soorten adembescherming
 • Eisen aan adembescherming
 • Inzetlimieten aan adembescherming
 • Werking en gebruik ademluchttoestellen
 • Werking en gebruik ademluchtlijnsystemen

Praktijk:

 • Inzet gereedmaken ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem
 • Omhangen ademluchttoestel/in gebruik nemen ademluchtlijnsysteem en gebruik andere PBM’s
 • Uitvoeren veiligheidschecks
 • Training gebruik ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem in een ademluchtoefenbaan
 • Afleggen ademluchttoestel/uit gebruik nemen ademluchtlijnsysteem

Deze opleiding wordt gegeven conform de landelijke eisen die gesteld zijn in de SSVV opleidingengids S.O.G., en wordt afgesloten met een onafhankelijk theorie- en praktijkexamen welke door de Koninklijke PBNA wordt verzorgd. Dit houdt in dat het afgegeven certificaat landelijk erkend is en breed geaccepteerd wordt.

Opleidingsduur

2 dagen, inclusief SOG examen op de 2e opleidingsdag

Lestijden

8:30 - 16:45

Locatie

Dräger Academy, Hoogvliet

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
Geldige medische verklaring van geschiktheid
De deelnemer dient glad geschoren te zijn (geen baard- of stoppelgroei) en mag geen belemmerende sieraden dragen.
Deelnemer moet ten tijde van het examen in het bezit zijn van een geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een VCA diploma 'Werken met onafhankelijke adembescherming' met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 335,00 excl. BTW
Het gebruik van een ademluchtset is bij de prijs inbegrepen. De deelnemer dient zelf een werkoveral en veiligheidsschoenen mee te nemen.

Examenkosten

€ 57,80 excl. BTW
Het is ook mogelijk om herexamen te doen bij Dräger. Neem hiervoor contact met ons op.