Onderhoud ademluchttoestellen – basisopleiding niveau 2B

Alleen goed preventief onderhoud aan ademluchttoestellen waarborgt te allen tijde de veiligheid van de gebruiker. Deze van origine door Dräger geïnitieerde opleiding is conform de richtlijnen van Brandweer Nederland (v/h NVBR) en wordt gehandhaafd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De vernieuwde basisopleiding onderhoud ademluchttoestellen niveau 2B ziet op het onderhoud na gebruik aan Dräger ademluchtautomaten en ademluchttoestellen. Deze opleiding vormt een aanvulling op de basisopleiding niveau 2A.

Doelstelling

Personen die belast zijn met verrichten van onderhoud aan ademautomaten en -toestellen moeten voldoen aan wettelijke eisen en normeringen, waardoor de veiligheid van de gebruiker wordt gewaarborgd en de levensduur van de ademluchtapparatuur wordt verlengd.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die belast zijn met het onderhoud na gebruik aan Dräger PSS ademluchtautomaten en Dräger ademluchttoestellen.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • Ademautomaat PSS
  • opbouw en werking
  • periodiek onderhoudsschema
  • reinigen na gebruik
  • visuele controle
  • testen van ademautomaten (testcyclus/uitleg teststappen)
 • Ademluchttoestellen PSS 90/PSS 100/PSS 5000/PSS 7000
  • opbouw en werking toestel, met daarbij extra aandacht voor de draagplaat en het bandenstel
  • opbouw en werking drukregelaar
  • Manometer/Bodyguard II/Bodyguard 7000
  • periodiek onderhoudsschema
  • reinigen na gebruik
  • visuele controle
  • testen van toestellen (testcyclus/uitleg teststappen)

Praktijk:

 • Ademautomaat PSS
  • reinigen en drogen van ademautomaten
  • (de)montage O-ring en membraan
  • testen m.b.v. de Dräger Testor en/of Quaestor
 • Ademluchttoestellen PSS 90/PSS 100/PSS 5000/PSS 7000
  • reinigen en drogen van toestellen
  • hogedruklekdichtheidstest en testen restdrukwaarschuwingssignaal

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

LBO of VMBO werk- en denkniveau, affiniteit met techniek is een pre.
Geldig certificaat "Onderhoud onafhankelijke adembescherming – niveau 2A".

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een digitaal theorie-examen. Na het examen met goed gevolg te hebben afgerond ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 2 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 530,00 excl. BTW

Examenkosten

€