Onderhoud ademluchttoestellen – basisopleiding niveau 2A

Alleen goed preventief onderhoud aan ademluchttoestellen waarborgt te allen tijde de veiligheid van de gebruiker. Deze van origine door Dräger geïnitieerde opleiding is conform de richtlijnen van Brandweer Nederland (v/h NVBR) en wordt gehandhaafd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. De vernieuwde basisopleiding onderhoud ademluchttoestellen niveau 2A ziet op het onderhoud na gebruik aan Dräger volgelaatsmaskers en ademluchtcilinders.

Doelstelling

Personen die belast zijn met verrichten van onderhoud aan volgelaatsmaskers en cilinders moeten voldoen aan wettelijke eisen en normeringen, waardoor de veiligheid van de gebruiker wordt gewaarborgd en de levensduur van de ademluchtapparatuur wordt verlengd.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die belast zijn met het onderhoud na gebruik aan Dräger volgelaatsmaskers en ademluchtcilinders.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • Wet- en regelgeving
 • Panorama Nova en FPS 7000 gelaatstukken
  • opbouw en werking
  • periodiek onderhoudsschema
  • reinigen na gebruik
  • visuele controle
  • testen van gelaatstukken m.b.v. de Dräger Testor en/of Prestor (testcyclus/uitsleg teststappen)
 • Ademluchtcilinders
  • PED regelgeving
  • opbouw en werking
  • periodiek onderhoudsschema
  • visuele controle/beoordelen van beschadigingen
  • vul- en afblaasprocedure
  • persoonlijke bescherming tijdens het vullen/veiligheidsinstructie
  • ademluchtkwaliteit

Praktijk:

 • Panorama Nova en FPS 7000 gelaatstukken
  • reinigen en drogen van gelaatstukken
  • (de)monteren van gelaatstukken
  • testen m.b.v. de Dräger Testor en/of Prestor, opsporen van storingen
 • Ademluchtcilinders
  • uitvoeren van visuele controles
  • uitvoeren handelingen vulprocedure
  • uitvoeren handelingen afblaasprocedure

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

LBO of VMBO werk- en denkniveau, affiniteit met techniek is een pre.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een digitaal theorie-examen. Na het examen met goed gevolg te hebben afgerond ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Herhaling

Na het vervallen van de geldigheidsduur van het certificaat dient opnieuw aan de basisopleiding te worden deelgenomen. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd om opnieuw aan de basisopleiding deel te nemen.

Deelnemers welke tevens in het bezit zijn van het certificaat "Onderhoud onafhankelijke adembescherming – niveau 2B" volgen hun herhalingsopleidingen op dit niveau, en hoeven derhalve na het vervallen van de geldigheidsduur van het certificaat "Onderhoud onafhankelijke adembescherming – niveau 2A" niet opnieuw aan de basisopleiding niveau 2A deel te nemen.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 530,00 excl. BTW

Examenkosten

€