Onderhoud aanblaasfilterunits en accessoires X-Plore 8000 serie

Door het uitvoeren van onderhoud aan aanblaasfilterunits uit de Dräger X-Plore 8000 serie wordt de veiligheid en het ademcomfort van de gebruiker gewaarborgd en bovendien de levensduur van de apparatuur verlengd. Door het volgen van deze opleiding leren de deelnemers kwalitatief hoogwaardig onderhoud uit te voeren conform de richtlijn NEN-EN 529 ‘Respiratory protective devices – Recommendations for selection, use, care and maintenance’.

 

Voert u naast de aanblaasfilterunits ook onderhoud uit op gordelriemunits zoals de X-Plore 9300, PAS X-Plore en X-Plore 9500? Klik dan hier voor de opleiding ‘Onderhoud Ademluchtlijnsystemen Gordelunits X-Plore series.

Doelstelling

Personen die belast zijn met verrichten van onderhoud aan aanblaasfilterunits, hoofdkappen en helmen uit de Dräger X-Plore 8000 serie moeten voldoen aan wettelijke eisen en normeringen en de instructies van de fabrikant, waardoor de veiligheid van de gebruiker wordt gewaarborgd en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die belast zijn met het dagelijks- en periodiek onderhoud en reparaties van aanblaasfilterunits en toebehoren als hoofdkappen en helmen uit de Dräger X-Plore 8000 serie.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • wet- en regelgeving en normeringen
 • de onderhoudskringloop
 • ademfysiologie
 • werking en eigenschappen aanblaasfilterunit
 • werking en eigenschappen verschillende filters
 • werking hoofdkappen/helmen
 • onderhoud en controle na gebruik
 • reparaties

Praktijk:

 • het reinigen, repareren en testen van aanblaasfilterunits
 • het reinigen, repareren en testen van hoofdkappen en helmen
 • het uitvoeren van periodieke controles op aanblaasfilterunits
 • het uitvoeren van statische testen m.b.v. de Dräger Testor
 • het uitvoeren van dynamische testen m.b.v. flowbuizen
 • inzet gereedmaken van onderdruk-volgelaatsmaskers

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

LBO of VMBO, technische richting

Aantal deelnemers

Minimum 4 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, bij gebleken geschiktheid, een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Herhaling

Na het vervallen van de geldigheidsduur van het certificaat dient opnieuw aan de basisopleiding te worden deelgenomen. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd om opnieuw aan de basisopleiding deel te nemen.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 450,00 excl. BTW

Examenkosten

€