Onderhoud ademluchtlijnsystemen gordelunits X-Plore series

De veiligheid en het ademcomfort van de gebruiker wordt gewaarborgd door het uitvoeren van onderhoud aan ademlijngordelunits uit de Dräger X-Plore serie. Bovendien wordt de levensduur van de apparatuur verlengd. De deelnemers leren kwalitatief hoogwaardig onderhoud uit te voeren in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Doelstelling

Personen die belast zijn met verrichten van onderhoud aan ademlijngordelunits uit de Dräger X-Plore serie moeten voldoen aan wettelijke eisen en normeringen en de instructies van de fabrikant. Hierdoor wordt de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd en de levensduur van de apparatuur verlengd.

Doelgroep

Personen die belast zijn met verrichten van onderhoud aan gordelunits uit de Dräger X-Plore serie moeten voldoen aan wettelijke eisen en normeringen en de instructies van de fabrikant. Hierdoor wordt de veiligheid van de gebruiker gewaarborgd en de levensduur van de apparatuur verlengd.

Opleidingsinhoud

Theorie:

  • Gordelunits PAS X-Plore 9300, PAS X-Plore en PAS X-Plore 9500
  • Opbouw en werking gordelunits
  • Periodiek onderhoudsschema
  • Reinigen na gebruik
  • Visuele controle
  • Testen van gordel

Praktijk:

  • Het reinigen, repareren en testen van gordelunits
  • Het uitvoeren van periodieke controles op gordelunits
  • Het uitvoeren van statische en dynamische testen op gordelunits
  • Inzet gereedmaken van gordelunits

Opleidingsduur

1/2 dag

Lestijden

09:00 - 12:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

LBO of VMBO, technische richting.

Aantal deelnemers

Minimum 4 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Wij werken met een beperkte groepsgrootte, om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers,

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, bij gebleken geschiktheid, een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Herhaling

Na het vervallen van de geldigheidsduur van het certificaat dient opnieuw aan de basisopleiding te worden deelgenomen. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd om opnieuw aan de basisopleiding deel te nemen.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 210,00 excl. BTW

Examenkosten

€