Gebruikersinstructie Dräger Saver CF en PP ademluchtvluchttoestel

In noodsituaties kunnen de omstandigheden snel verslechteren. De lucht is plotseling gevuld met rook of giftige dampen. Vluchten is dan de enige optie. Dräger Saver ademluchtvluchttoestellen geven gebruikers tijdens hun vlucht uit de gevarenzone de vrijheid om te ademen. Daarmee vergroten zij de kans op een veilige ontsnapping. Om het Dräger Saver ademluchtvluchttoestel snel en optimaal te kunnen gebruiken – en zo de tijd waarin onbeschermd in de gevarenzone wordt verbleven te verkleinen – is het van groot belang dat uw medewerkers juist geïnstrueerd zijn met betrekking tot het gebruik van het Dräger Saver CF of Saver PP ademluchtvluchttoestel. Hiertoe heeft de Dräger Academy de Gebruikersinstructie Dräger Saver ademluchtvluchttoestel ontwikkeld.

 

Neem voor meer informatie over deze gebruikersinstructie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze instructie op een veilige en verantwoorde wijze gebruik maken van het Dräger Saver CF en PP ademluchtvluchttoestel, het ademluchtvluchttoestel controleren op functionaliteit en kent tevens de mogelijkheden en beperkingen tijdens het gebruik.

Doelgroep

Deze instructie is bedoeld voor dragers en/of (potentiële) gebruikers van het Dräger Saver CF en PP ademluchtvluchttoestel.

Opleidingsinhoud

Theorie

 • wat is ademlucht
 • ademfysiologie
 • gevaren van bedreigende atmosferen
 • opbouw en werking Saver CF en/of PP*
 • controles voor gebruik
 • gebruik Saver CF en/of PP*
 • beperkingen Saver CF en/of PP*

Praktijk

Gebruik van de Saver CF en/of PP:*

 • activering
 • opzetten van de vluchtkap (Saver CF) en/of het volgelaatsmasker (Saver PP)*
 • juiste, effectieve wijze van ademhalen
 • ervaren hoe het is de Saver CF en/of PP te gebruiken*
 • deactivering
 • indien wenselijk en veilig mogelijk het oefenen van een scenario

* Afhankelijk van het in gebruik zijnde model. CF staat voor Constant Flow. PP staat voor Positive Pressue.

Per instructiesessie kunnen maximaal 8 personen deelnemen. Desgewenst is het mogelijk de gebruikersinstructie in het Engels te verzorgen.

Opleidingsduur

½ dag

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is instructie op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Deelnemers dienen kritisch te kijken naar hun eigen gezondheidssituatie en dienen bij twijfel niet aan deze gebruikersinstructie deel te nemen.

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze instructie ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€