Onderhoud ademluchttoestellen – herhalingsopleiding niveau 4

Om kwalitatief goed onderhoud aan ademluchttoestellen – en daarmee de veiligheid van de gebruiker – te waarborgen dienen de kennis en vaardigheden van de onderhoudsmedewerker periodiek opgefrist en geüpdatet te worden. Voor onderhoudsmedewerkers welke naast preventief en correctief onderhoud ook het jaarlijks onderhoud uitvoeren geldt dit des te meer! Onze herhalingsopleidingen, waarin bovendien veel ruimte is voor het stellen vragen uit de praktijk, geven hieraan invulling.

Doelstelling

Doelgroep

Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van de kwalificatie "Onderhoud onafhankelijke adembescherming - niveau 4" en waarvan de geldigheidstermijn van het certificaat bijna is verlopen. Na succesvolle afronding van deze herhalingsopleiding ontvangt de deelnemer een nieuw certificaat "Onderhoud onafhankelijke adembescherming - niveau 4" met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Opleidingsinhoud

De inhoud van onze herhalingsopleidingen wisselt periodiek. Naast het opfrissen van eerder opgedane kennis wordt ook ingegaan op wijzigingen en vernieuwingen in zowel de apparatuur als de manier van onderhouden. Kennis en kunde van de deelnemers worden op de proef gesteld in verschillende complexe praktijkoefeningen. Daarnaast is er veel ruimte voor eigen inbreng, het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

10:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

De deelnemer dient reeds in bezit te zijn van het certificaat "Onderhoud onafhankelijke adembescherming - niveau 4".
Deze herhalingsopleiding is alleen toegankelijk voor regionaal brandweerpersoneel t.b.v. onderhoud en keuring van de eigen materialen.

Aantal deelnemers

Minimum 4 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, bij gebleken geschiktheid, een certificaat met een geldigheidsduur van 1 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 475,00 excl. BTW

Examenkosten

€