Ademlucht kwaliteitsmeting conform NEN-EN 12021

Bij het comprimeren van lucht treedt vervuiling op. Dit vereist de toepassing van speciale filters. Bovendien kan ingenomen buitenlucht van samenstelling wisselen. Een en ander bij elkaar maakt een regelmatige controle van de kwaliteit van de ademlucht geen overbodige luxe maar noodzakelijk.

 

Neem voor meer informatie omtrent deze opleiding of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Doelstelling

De deelnemers leren alle handelingen en controles welke noodzakelijk zijn om op een veilige en valide wijze een ademluchtkwaliteitsmeting uit te voeren op ademlucht hogedrukcomponenten conform de NEN-EN12021 en m.b.v. de Aerotest simultaan HP.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van periodieke controles op de ademluchtkwaliteit aan hogedrukcomponenten.

Opleidingsinhoud

Theorie:

  • wat is ademlucht
  • wet- en regelgeving
  • NEN-EN-12021
  • grenswaarden
  • principe werking Aerotest simultaan HP
  • meetprotocol
  • acties bij overschrijding van de grenswaarden

Praktijk:

  • noodzakelijke voorbereidingen en controles voor uitvoering van de test
  • uitvoeren Aerotest simultaan HP
  • invullen meetprotocol

Opleidingsduur

½ dag

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Deelnemer is bekend met onderhoud aan ademluchtsystemen of voert onderhoud uit aan ademluchtsystemen.

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€