Vullen van ademluchtcilinders

De gevaren van het vullen van ademluchtcilinders worden vaak onderschat. Echter; met een druk van 300 bar mag niets aan toeval of onkunde worden overgelaten. Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer op een verantwoorde en gegarandeerd veilige wijze de volledige (vul-)logistiek van de ademluchtcilinders op zich nemen. Desgewenst (bij voldoende groepsgrootte en de beschikbaarheid van een vulinstallatie) is het ook mogelijk deze opleiding op uw eigen locatie te verzorgen.

 

Door wie en waarom dient de opleiding ‘Vullen van ademluchtcilinders’ gevolgd te worden?
Alleen personen welke een afdoende en aantoonbare opleiding gehad hebben mogen ademluchtcilinders vullen. In dit kader zijn de diverse Arbeidsomstandighedenwetten (te raadplegen via www.wetten.overheid.nl) en het Onderhoudsplan Persoonlijke bescherming, Adembeschermende middelen van de NVBR relevant. Neem voor meer informatie over dit onderwerp vrijblijvend contact met ons op.

 

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze opleiding op een verantwoorde en veilige wijze de volledige
(vul-)logistiek van de ademluchtcilinders op zich nemen conform de richtlijnen van Brandweer
Nederland (v/h NVBR).

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die belast zijn met het onderhoud na gebruik van ademluchtcilinders. De opleiding behelst geen reparaties.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • wet- en regelgeving
 • periodiek onderhoudsschema
 • opbouw cilinders
 • visuele controle
 • kwaliteit ademlucht
 • vulprocedure
 • afblaasprocedure
 • registratie
 • persoonlijke beschermingsmiddelen bij het vullen
 • veiligheidsinstructie

Praktijk:

 • uitvoeren van visuele controles
 • uitvoeren handelingen vulprocedure
 • uitvoeren handelingen afblaasprocedure

Opleidingsduur

½ dag

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer
In overleg is tevens training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimaal LBO of VMBO niveau

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 12 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een digitaal theorie-examen. Na het examen met goed gevolg te hebben afgerond ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 5 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 225,00 excl. BTW

Examenkosten

€