Babylog 8000 (Plus) – Eerstelijnstraining

Optimale zorg bieden met betrouwbare medische technologie. Maar hoe controleert u of een luchtfilter of O2 sensor vervangen moet worden? En hoe doet u dat op een veilige manier? Wat zijn de consequenties voor de patiënt als u het niet op de juiste wijze doet?

 

Betrouwbare medische technologie blijft betrouwbaar als de technologie goed onderhouden wordt. In handen van een goed getraind team waarbij medisch technici en gebruikers elkaars context kennen en zich bewust zijn van het belang van hun werkzaamheden. Door efficiënt samen te werken worden kleine incidenten snel verholpen.

Doelstelling

Stimuleren van preventieve gebruikersondersteuning en verantwoord toestelgebruik zodat uw Dräger toestel optimaal ingezet wordt.

Doelgroep

Service engineers, medisch technici, ziekenhuis instrumentatietechnici.

Opleidingsinhoud

Het trainingsprogramma bevat een goede afwisseling van theorie en hands-on training.

U krijgt praktische tips van ervaren geaccrediteerde Dräger trainers die zelf de nodige praktijkervaring hebben.

Zo leert u:
– de effecten, functie en de rol van het toestel voor de patiënt.
– hoe een toestel in elkaar zit en de technische werking.
– het toestelgebruik zodat u oneigenlijk gebruik kunt signaleren, oplossen en communiceren.
– de werking van het toestel te controleren.
– onderscheid te maken tussen gebruikersfouten en toestelstoringen.
– 1e lijns-toestelstoringen te verhelpen.
– gebruiksonderdelen veilig en adequaat te vervangen.

Vooropleiding:
Wij adviseren voorafgaand aan de Eerstelijnstraining de training Basisbegrippen Beademing te volgen.
Door het volgen van deze training krijgt de deelnemer inzicht in de diverse beademingsvormen.

Vervolgopleiding:
Update & Refresh Eerstelijnstraining Babylog 8000 (Plus)

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Huygensstraat 3-5 te Zoetermeer

Toelatingseisen

MBO techniek

Aantal deelnemers

Minimum 3 deelnemer(s)
Maximum 6 deelnemer(s)
De training vindt plaats indien minimaal 3 personen zich hebben ingeschreven.
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Bij afronding van het volledige programma ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Herhaling

Dräger adviseert na het vervallen van de geldigheidsduur van het certificaat deel te nemen aan de Update & Refresh Eerstelijnstraining om de hands-on vaardigheden te borgen en verdiepen.

Datum

Deze opleiding wordt enkel op verzoek verzorgd.

Prijs per cursist

€ 905,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€