Beademing op de Intensive Care

Op de intensive care heeft u er elke dag mee te maken. De meest zieke patiënt wordt aan uw zorg toevertrouwd. Patiënten van alle leeftijden en met de meest uiteenlopende aandoeningen. Vaak zelfs niet meer in staat om zelf te kunnen ademhalen.

 

Het is een grote verantwoordelijkheid deze belangrijke vitale functie zo optimaal mogelijk te ondersteunen en vraagt van u, als intensive care verpleegkundige, een diepgaande kennis van het beademen én van de ventilator.

Doelstelling

Het doel van deze training is het aanbieden van praktijkgerichte theorie aangevuld met casuïstiek en hands-on training. Actuele medische inzichten worden tijdens deze trainingsdag afgewisseld met herhaling van eerder opgedane kennis zodat de trainee opgefrist en up-to-date weer aan de slag kan.

Onderwerpen zijn o.a.:
> Non-invasieve beademing; hoe krijg ik de machine rustig?
> Proportional Pressure Support versus Pressure Support / ASB
> Procedures en diagnoses op de beademingsmachine; NIF, P.01, PEEPi
> Curven en loops

Doelgroep

Deze training is bestemd voor IC-verpleegkundigen.

Opleidingsinhoud

Door middel van casussen en hands-on trainingen worden theorie en praktijk aan elkaar verbonden. Het onderdeel curven en loops wordt in samenwerking met een ervaren Ventilation Practitioner gegeven.

Programma
09:00 Ontvangst en kennismaking
09:15 NIV Tips voor een goede NIV beademing
10:45 Pauze
11:00 Proportional Pressure Support vs Pressure Support
11:45 Procedures en diagnoses
12:30 Lunch
13:10 Curven en loops
14:30 Pauze
14:45 Vervolg curven en loops

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

09:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemer aan deze training ontvangt een bewijs van deelname.

Accreditatie is aangevraagd bij de V&VN.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 150,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€