BHV – basisopleiding

De overheid verplicht werkgevers BHV’ers aan te stellen. Een BHV’er moet getraind worden zodat hij of zij, mocht de veiligheid in uw bedrijf in gevaar komen, daadwerkelijk in staat is adequaat te handelen.

 

Dräger verzorgt de basisopleiding BHV als blended learning traject. De theorie leren de deelnemers via internet; waar en wanneer het de deelnemer uitkomt en op zijn of haar eigen tempo. Bijkomend voordeel is dat de deelnemers al een goede basiskennis hebben op het moment dat zij de stof in de praktijk gaan brengen. Dat maakt de praktijkdag veel leuker en meer ontspannen. Daarnaast duurt de praktijk – omdat er geen theorie meer hoeft te worden gedaan – slechts één dag!

Doelstelling

De deelnemers leren alles wat men moet weten over het kunnen verlenen van eerste hulp en hoe te handelen in geval van brand en ontruiming.

Doelgroep

De basisopleiding BHV is bedoeld voor iedereen die nog niet eerder een BHV opleiding heeft gevolg dan wel van wie het BHV certificaat is verlopen.

Opleidingsinhoud

De basisopleiding BHV bestaat uit:

 1. Online theorieonderwijs m.b.v. e-learning
 2. Bewijs van Deelname
 3. Praktijkdag

1. Online theorie

De online theorie BHV bestaat uit:

 • 6 interactieve BHV e-learningmodules met geluid, vragen en oefeningen
 • Oefentoetsen; onbeperkt oefenen van lesstof gerelateerde vragen met feedback
 • Online theorie-examen bestaande uit twee deelexamens; het deelexamen Levensreddende Eerste Handelingen (LEH) en het deelexamen brand

2. Bewijs van Deelname

Nadat de deelnemer alle e-learningmodules volledig heeft doorlopen en geslaagd is voor het online theorie-examen krijgt hij of zij toegang tot het Bewijs van Deelname. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de praktijkdag.

3. Praktijkdag

Tijdens deze dag gaat het echt om het in praktijk brengen van de kennis die eerder is opgedaan tijdens de online training. De praktijkdag wordt verzorgt door gediplomeerde brandweerinstructeurs en kaderdocenten EHBO. Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers wordt er met kleine groepen gewerkt.

Tijdens de praktijkdag komen de volgende zaken aan de orde:

Deel Brand & Ontruiming:

 • Beperking en bestrijding van een beginnende brand (blussen met CO2, schuim en/of blusdeken)
 • Evacuatie & ontruiming
 • Communicatievaardigheden

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH):

 • Verslikking
 • Buik- en rugligging
 • Stabiele zijligging
 • Reanimatie (met AED)
 • Verbandleer

Deelnemers wordt verzocht comfortabele kleding en schoeisel te dragen. Een lichte lunch wordt verzorgt.

Vanaf 10 deelnemers is het mogelijk een (besloten) praktijkdag op uw eigen locatie te verzorgen. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Dräger verzorgt de opleiding BHV in samenwerking met haar partner PlusPort.

Opleidingsduur

Het doorlopen van de theorie via e-learning duurt ca. 3 uur. Daarnaast neemt men deel aan een praktijkdag. De praktijkdag start om 08:30 uur en eindigt om ca. 16:00 uur.

Lestijden

0 - 0

Locatie

De praktijkdag vindt plaats op één van de centraal binnen Nederland gelegen locaties. Klik voor een indruk van de diverse locatiemogelijkheden vrijblijvend op de knop 'Inschrijven'.

Toelatingseisen

Het gewenste vooropleidingsniveau is MBO of hoger.

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen - indien geslaagd - een certificaat en bijbehorend certificaatpasje met een geldigheidsduur van 1 jaar. Het certificaat BHV is geldig in Nederland.
Een deelnemer is geslaagd indien hij of zij alle e-learningmodules volledig heeft doorlopen, geslaagd is voor het online theorie-examen, het Bewijs van Deelname heeft ingeleverd, actief heeft deelgenomen aan de praktijkdag en de docent hem/haar competent heeft verklaard.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 245,00 excl. BTW
Inclusief e-learning, praktijkdag en gebruik van verband- en blusmiddelen, lunch en koffie/thee, certificaat en pasje (indien geslaagd).

Examenkosten

€