BHV – basisopleiding

De overheid verplicht werkgevers BHV’ers aan te stellen. Een BHV’er moet getraind worden zodat hij of zij, mocht de veiligheid in uw bedrijf in gevaar komen, daadwerkelijk in staat is adequaat te handelen.

 

Dräger verzorgt de basisopleiding BHV als blended learning traject. De theorie leren de deelnemers via internet; waar en wanneer het de deelnemer uitkomt en op zijn of haar eigen tempo. Bijkomend voordeel is dat de deelnemers al een goede basiskennis hebben op het moment dat zij de stof in de praktijk gaan brengen. Dat maakt de praktijkdag veel leuker en meer ontspannen. Daarnaast duurt de praktijk – omdat er geen theorie meer hoeft te worden gedaan – slechts één dag!

Doelstelling

Na de training is de cursist in staat:
• Om eerste hulp te verlenen bij ongevallen
• Om bij brand actief op te treden
• Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
• Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
• Uw BHV-organisatie actief te houden

Doelgroep

Voor iedereen die belast wordt met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie, in het kader van de Arbo-wet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die niet in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat.

Opleidingsinhoud

De basisopleiding BHV bestaat uit:

 1. Basiscursus BHV e-learning
 2. Praktijkdag
 3. Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
 4. Inzet van een LOTUS-slachtoffer

E-learning Basiscursus BHV

 • e-learning modules inclusief oefentoets per module
 • Online naslagwerk
 • Online theorie-examen (verplicht af te ronden vòòr de praktijkdag). Na afronding van het online theorie-examen ontvangt men een Bewijs van deelname welke toegang geeft tot de praktijkdag.

Praktijkdag

Tijdens deze dag gaat het echt om het in praktijk brengen van de kennis die eerder is opgedaan tijdens de online training. De praktijkdag wordt verzorgt door gediplomeerde brandweerinstructeurs en kaderdocenten EHBO. Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers wordt er met kleine groepen gewerkt.

Tijdens de praktijkdag komen de volgende zaken aan de orde:

Deel Brand & Ontruiming (BOC):

 • Ontruiming
 • Brand
 • Praktijk beperking en bestrijding van een beginnende brand

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH):

 • Vijf belangrijke punten + Rautekgreep
 • Verslikking
 • Buik-rugligging
 • Stabiele zijligging
 • Theorie reanimatie
 • Praktijk reanimatie met gebruik van een AED
 • Gebruik van snelverband
 • Gebruik van wonddrukverband

Deelnemers wordt verzocht comfortabele kleding en schoeisel te dragen. Een lichte lunch wordt verzorgt.

Vanaf 10 deelnemers is het mogelijk een (besloten) praktijkdag op uw eigen locatie te verzorgen. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Dräger verzorgt de opleiding BHV in samenwerking met haar partner PlusPort.

Opleidingsduur

Het doorlopen van de theorie via e-learning duurt ca. 3 uur. Daarnaast neemt men deel aan een praktijkdag. De praktijkdag start om 08:30 uur en eindigt om ca. 16:00 uur.

Lestijden

0 - 0

Locatie

De praktijkdag vindt plaats op één van de centraal binnen Nederland gelegen locaties. Klik voor een indruk van de diverse locatiemogelijkheden vrijblijvend op de knop 'Inschrijven'.

Toelatingseisen

De deelnemer moet fysiek in staat zijn om praktische handelingen uit te kunnen voeren.
Daarnaast dient de deelnemer het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit bewijs behaalt de deelnemer door de Basiscursus BHV e-learning door te nemen en vervolgens het online theorie-examen met succes af te ronden.

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen - indien geslaagd - een digitaal deelnamecertificaat met een geldigheidsduur van 1 jaar. Het certificaat BHV is geldig in Nederland.
Een deelnemer is geslaagd indien hij of zij alle e-learningmodules volledig heeft doorlopen, geslaagd is voor het online theorie-examen, het Bewijs van Deelname heeft ingeleverd, actief heeft deelgenomen aan de praktijkdag en de docent hem/haar competent heeft verklaard.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 265,00 excl. BTW
Inclusief e-learning, praktijkdag en gebruik van verband- en blusmiddelen, lunch en koffie/thee en certificaat (indien geslaagd).

Examenkosten

€