BHV – herhalingsopleiding

De overheid verplicht werkgevers BHV’ers aan te stellen. Een BHV’er moet getraind worden zodat hij of zij, mocht de veiligheid in uw bedrijf in gevaar komen, daadwerkelijk in staat is adequaat te handelen.

 

Dräger verzorgt de herhalingsopleiding BHV als blended learning traject. De theorie herhalen de deelnemers via internet; waar en wanneer het de deelnemer uitkomt en op zijn of haar eigen tempo. Vervolgens neemt men deel aan de praktijkdag, waarbij de eerder opgedane kennis in de praktijk moet worden gebracht. Door vooraf de theorie middels e-learning te herhalen start men goed voorbereid aan de praktijkdag waardoor het leerrendement wordt vergroot. Dit kan als een aanzienlijk voordeel worden gezien!

Doelstelling

Doel van deze herhalingsopleiding is het opfrissen van de kennis met betrekking tot het verlenen van eerste hulp en het handelen in geval van brand en ontruiming.

Doelgroep

De herhalingsopleiding BHV is bedoeld voor iedereen die in het bezit is van een geldig BHV certificaat en dit certificaat moet verlengen.

Opleidingsinhoud

De herhalingsopleiding BHV bestaat uit:

 1. Online theorieonderwijs m.b.v. e-learning
 2. Bewijs van Deelname
 3. Praktijkdag

1. Online theorie

De online theorie BHV bestaat uit:

 • 6 interactieve BHV e-learningmodules met geluid, vragen en oefeningen, waarvan bepaalde modules volledig doorlopen dienen te worden
 • Oefentoetsen; onbeperkt oefenen van lesstof gerelateerde vragen met feedback
 • Online theorie-examen bestaande uit twee deelexamens; het deelexamen Levensreddende Eerste Handelingen (LEH) en het deelexamen brand

2. Bewijs van Deelname

Nadat de deelnemer de verplichte e-learningmodules volledig heeft doorlopen en geslaagd is voor het online theorie-examen krijgt hij of zij toegang tot het Bewijs van Deelname. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de praktijkdag.

3. Praktijkdag

Tijdens deze dag gaat het echt om het in praktijk brengen van de eerder opgedane kennis. De praktijkdag wordt verzorgt door gediplomeerde brandweerinstructeurs en kaderdocenten EHBO. Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers wordt er met kleine groepen gewerkt.

Tijdens de praktijkdag komen de volgende zaken aan de orde:

Deel Brand & Ontruiming:

 • Praktijk brand

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH):

 • Verkeersongeval
 • Verslikking
 • Suikerziekte
 • Hyperventilatie
 • Buik- rugdraaiing
 • Stabiele zijligging
 • Verbandleer
 • Theorie gaspen en reanimatie
 • Praktijk reanimatie

Deelnemers wordt verzocht comfortabele kleding en schoeisel te dragen. Een lichte lunch wordt verzorgt.

Vanaf 10 deelnemers is het mogelijk een (besloten) praktijkdag op uw eigen locatie te verzorgen. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Dräger verzorgt de opleiding BHV in samenwerking met haar partner PlusPort.

Opleidingsduur

Het doorlopen van de theorie via e-learning duurt ongeveer 1,5 uur voor de verplichte onderdelen of ca. 3 uur wanneer men alle onderdelen wilt doorlopen. Daarnaast neemt men deel aan een praktijkdag. De praktijkdag start om 08:30 uur en eindigt om ca. 15:00 uur.

Lestijden

0 - 0

Locatie

De praktijkdag vindt plaats op één van de centraal binnen Nederland gelegen locaties. Klik voor een indruk van de diverse locatiemogelijkheden vrijblijvend op de knop 'Inschrijven'.

Toelatingseisen

Deelnemers dienen reeds in bezit te zijn van een geldig BHV certificaat.

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen - indien geslaagd - een certificaat en bijbehorend certificaatpasje met een geldigheidsduur van 1 jaar. Het certificaat BHV is geldig in Nederland.
Een deelnemer is geslaagd indien hij of zij de verplichte e-learningmodules volledig heeft doorlopen, geslaagd is voor het online theorie-examen, het Bewijs van Deelname heeft ingeleverd, actief heeft deelgenomen aan de praktijkdag en de docent hem/haar competent heeft verklaard.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 185,00 excl. BTW
Inclusief e-learning, praktijkdag en gebruik van verband- en blusmiddelen, lunch en koffie/thee, certificaat en pasje (indien geslaagd).

Examenkosten

€