BHV – herhalingsopleiding

De overheid verplicht werkgevers BHV’ers aan te stellen. Een BHV’er moet getraind worden zodat hij of zij, mocht de veiligheid in uw bedrijf in gevaar komen, daadwerkelijk in staat is adequaat te handelen.

 

Dräger verzorgt de herhalingsopleiding BHV als blended learning traject. De theorie herhalen de deelnemers via internet; waar en wanneer het de deelnemer uitkomt en op zijn of haar eigen tempo. Vervolgens neemt men deel aan de (halve) praktijkdag, waarbij de eerder opgedane kennis in de praktijk moet worden gebracht. Door vooraf de theorie middels e-learning te herhalen start men goed voorbereid aan de praktijkdag waardoor het leerrendement wordt vergroot. Dit kan als een aanzienlijk voordeel worden gezien!

Doelstelling

Na de herhalingsopleiding is de deelnemer in staat:
• Eerste hulp te verlenen bij ongevallen
• Bij brand actief op te treden
• Bij noodsituaties te kunnen alarmeren en medewerkers en bezoekers te evacueren
• Het BHV-plan van uw organisatie uit te voeren bij calamiteiten en te testen
• Uw BHV-organisatie actief te houden
• Nieuwe ontwikkelingen te leren

Doelgroep

Voor iedereen die belast is met de bedrijfshulpverlening in uw organisatie, in het kader van de Arbo-wet (artikel 15) BHV-taken moet kunnen uitvoeren en die in het bezit is van een geldig BHV Basis certificaat wat verlengd moet worden binnen de gestelde termijn.

Opleidingsinhoud

De herhalingsopleiding BHV bestaat uit:

 1. E-learning Herhaling BHV
 2. 2 online theorie-examens
 3. Halve praktijkdag
 4. Gebruik van verband- en blusmiddelen en AED
 5. Inzet van een LOTUS-slachtoffer

E-learning Herhaling BHV

 • 6 e-learning modules met per module een oefentoets
 • Online naslagwerk
 • 2 online theorie-examens

De deelnemer dient het Bewijs van deelname te tonen bij aanvang van de praktijkdag. Dit Bewijs behaalt de deelnemer door de Herhaling BHV e-learning door te nemen en vervolgens beide online theorie-examens met succes af te ronden.

Halve praktijkdag

Tijdens deze halve dag gaat het echt om het in praktijk brengen van de eerder opgedane kennis. De praktijkdag wordt verzorgt door gediplomeerde brandweerinstructeurs en kaderdocenten EHBO. Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers wordt er met kleine groepen gewerkt.

Tijdens de halve praktijkdag komen de volgende zaken aan de orde:

Deel Brand & Ontruiming (BOC):

 • Carrousel van scenario’s
 • Nabespreking en theoretisch kader
 • Praktijk brand blussen

Deel Levensreddende Eerste Handelingen (LEH):

 • Ziektebeelden
 • Reanimatie en AED
 • Carrousel van scenario’s
 • Nabespreking en theoretisch kader

Deelnemers wordt verzocht comfortabele kleding en schoeisel te dragen.

Vanaf 10 deelnemers is het mogelijk een (besloten) praktijkdag op uw eigen locatie te verzorgen. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Dräger verzorgt de opleiding BHV in samenwerking met haar partner PlusPort.

Opleidingsduur

Ca. 2 uur online leren, afhankelijk van de uitkomst van de gedane pre-kennistoets & een halve praktijdag.

Lestijden

0 - 0

Locatie

De praktijkdag vindt plaats op één van de centraal binnen Nederland gelegen locaties. Klik voor een indruk van de diverse locatiemogelijkheden vrijblijvend op de knop 'Inschrijven'.

Toelatingseisen

Deelnemers dienen reeds in bezit te zijn van een geldig BHV certificaat.

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt - indien de opleiding met goed gevolg afgelegd - een digitaal deelnamecertificaat met een geldigheidsduur van 1 jaar. Het certificaat BHV is geldig in Nederland.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 200,00 excl. BTW
Inclusief e-learning, halve praktijkdag en gebruik van verband- en blusmiddelen, koffie/thee en certificaat (indien geslaagd).

Examenkosten

€