Caleo – Eerstelijnstraining

“Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen”, aldus paragraaf 1.2 van de Convenant Veilige Toepassing van medische technologie in het ziekenhuis. Dräger neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij stellen ons de opdracht onze klanten een nieuwe standaard te bieden in Educatie & Training.

Doelstelling

Doel van deze technische Eerstelijnstraining (ELT) is medische technici alles te leren wat nodig is om adequaat te kunnen reageren bij optredende gebruikersfouten en - daar waar nodig - applicatie ondersteuning te kunnen geven aan de gebruiker.

Doelgroep

Deze training is uitsluitend bestemd voor medische technici.

Opleidingsinhoud

Het trainingsprogramma bevat een goede afwisseling van theorie en hands-on training betreffende de Caleo.

Trainingsmodulen:

  • Een uitleg van de diverse functionele instellingen waarbij de werking van de verschillende therapievormen alsmede aanwezige meetfuncties voor controle van de toestand van de patiënt aan bod komen.
  • Verklaring van de begrippen convectie, radiatie, conductie en verdamping bij temperatuur overdracht.
  • Opbouw en werking functionele blokken zoals elektronica en bedieningsinterface.
  • Werking, vervanging en kalibreren van O2 sensoren.
  • Verklaring van toegankelijkheid en opbouw van de zogenaamde Service Mode.
  • Hands-on voor het vaststellen van ongewenste gebruikers- c.q. toesteleigenschappen en het verhelpen van mogelijke eerstelijnsstoringen.
  • Uitvoeren van een device check.

Opleidingsduur

½ dag

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum 3 deelnemer(s)
Maximum 6 deelnemer(s)
De training vindt plaats indien minimaal 3 personen zich hebben ingeschreven.
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Bij afronding van het volledige programma ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 453,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€