Controle, uitgifte en gebruikersinstructie van persoonlijke beschermings- en detectiemiddelen

Bij het verstrekken van PBM’s en gasdetectiemiddelen dient voor uitgifte een korte controle plaats te vinden. Daarnaast dient de beoogde gebruiker een korte gebruikersinstructie te krijgen. Om dit juist te doen zijn algemene basiskennis met betrekking tot de specifieke PBM’s en gasdetectiemiddelen en de wet- en regelgeving hieromtrent ontbeerlijk.

 

Neem voor meer informatie over deze opleiding of een offerte op maat verblijvend contact met ons op.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze training op een veilige en verantwoorde wijze persoonlijke beschermings- en detectiemiddelen controleren en uitgeven en tevens een korte gebruikersinstructie verzorgen.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van chemische of petrochemische bedrijven die vanuit hun positie persoonlijke beschermings- en detectiemiddelen controleren, uitgeven en een korte gebruikersinstructie bij uitgifte verzorgen voor onderstaande middelen.

Adembeschermingsapparatuur
> onderdruk gelaatstukken en filters
> overdruk gelaatstukken
> ademluchttoestellen
> vluchttoestellen
> airline systemen

Gasdetectieapparatuur
> PAC series
> X-am series
> accessoires gasdetectieapparatuur
> laadstations meetapparatuur
> gasdetectiebuisjes + pomp

Opleidingsinhoud

Theorie:

  • wet- en regelgeving
  • ademfysiologie in relatie tot adembeschermende middelen
  • werking afhankelijke en onafhankelijke adembeschermende middelen
  • werking vluchttoestellen
  • werking gasdetectieapparatuur

Praktijk:

  • controle en uitgifte van adembeschermende middelen
  • controle en bumptesten gasdetectieapparatuur

Desgewenst kunnen wij de inhoud van deze opleiding afstemmen op uw specifieke (bedrijfs)situatie. Tevens is het mogelijk de opleiding af te sluiten met een examen.

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimaal LBO technische richting, een opleiding voor gebruik van adembeschermende middelen is een pre.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, bij gebleken geschiktheid, een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 5 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€