Infinity Acute Care System – Eerstelijnstraining

“Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen”, aldus paragraaf 1.2 van de Convenant Veilige Toepassing van medische technologie in het ziekenhuis. Dräger neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij stellen ons de opdracht onze klanten een nieuwe standaard te bieden in Educatie & Training.

Doelstelling

Doel van deze eerstelijnstraining is medisch technici alles te leren wat nodig is om adequaat te kunnen reageren bij optredende gebruikersfouten en - daar waar nodig - applicatie ondersteuning te kunnen geven aan de gebruiker.

Doelgroep

Deze training is uitsluitend bestemd voor medisch technici.

Opleidingsinhoud

Het trainingsprogramma bevat een goede afwisseling van theorie en hands-on training betreffende het Infinity Acute Care System.

Trainingsmodulen:

 • Het vertrouwd maken met, en de werkwijze van, de verschillende componenten van het systeem.
 • Theorie.
 • Algemene uitleg van het systeem/de componenten.
 • Behandelen van het blokschema waarna de technici de verschillende blokken zelf moeten herkennen.
 • Exploded View Cockpit.
 • Configureren van de cockpit op het netwerk.
 • Configureren van de printer.
 • Het aanmaken en opslaan van configuraties.
 • ‘Hands-on’/praktijk.
 • Het preventief vervangen van onderdelen.
 • Verhelpen van 1e lijns storingen.

Opleidingsduur

1½ dag

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum 3 deelnemer(s)
Maximum 6 deelnemer(s)
De training vindt plaats indien minimaal 3 personen zich hebben ingeschreven.
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Bij afronding van het volledige programma ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 1.358,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€