Evita XL – PartnerCare Training

“Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen”, aldus paragraaf 1.2 van de Convenant Veilige Toepassing van medische technologie in het ziekenhuis. Dräger neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij stellen ons de opdracht onze klanten een nieuwe standaard te bieden in Educatie & Training.

Doelstelling

Doel van deze PartnerCare Training is medische technici leren volledig zelfstandig inspectie, preventief en correctief onderhoud uit te voeren aan de Dräger Evita XL.

Doelgroep

Deze training is uitsluitend bestemd voor medische technici die de Eerstelijnstraining Evita XL reeds gevolgd hebben.

Opleidingsinhoud

Deze training is ontwikkeld voor medische technici die volledig zelfstandig preventief en correctief onderhoud gaan uitvoeren aan Dräger apparatuur. Na het volgen van een PartnerCare training wordt een ServiceConnect account aangemaakt, mits er een PartnerCare abonnement afgesloten wordt. ServiceConnect geeft toegang tot alle (technische) documentatie, informatie en nieuwe ontwikkelingen van de betreffende apparatuur. In geval van een storing kan er een errorlog ingestuurd worden, waarvan op afstand een analyse van de storing gedaan kan worden.

Deelname aan deze training is alleen mogelijk na voltooiing van de Eerstelijnstraining Evita XL.

Extra informatie
Indien wij het PartnerCare contract voor aanvang van de training ondertekend retour ontvangen hebben, kunt u tijdens de training onder uw eigen account op uw eigen meegebrachte laptop gebruik maken van ServiceConnect. Voor installatie van ServiceConnect op uw laptop buiten de training worden kosten in rekening gebracht.

Opleidingsduur

2 dagen

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum 2 deelnemer(s)
Maximum 4 deelnemer(s)
De training vindt plaats indien minimaal 2 personen zich hebben ingeschreven.
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Bij afronding van het volledige programma ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Herhaling

Datum

Deze opleiding wordt enkel op verzoek verzorgd.

Prijs per cursist

€ 2.268,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€