Evita XL – Superusertraining

Het beademen van patiënten op de IC is een grote uitdaging en vraagt veel van u als zorgverlener en van de beademingsapparatuur. Een beademingsmachine zoals de Evita XL kan 24/7 de respiratie als vitale functie overnemen en is voorzien van vele therapiemogelijkheden om de patiënt te ondersteunen.

 

Haal meer uit de Evita XL met deze uitgebreide toesteltraining zodat u, na de training, uw opgedane kennis direct in de praktijk kan brengen ten voordele van u én de patiënt.

Doelstelling

Het doel van deze training is om gebruikers bredere en diepere kennis aan te bieden zodat deze ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk. De training wordt aangeboden in de vorm van toestelgerichte theorie over de Evita XL. Deze theorie wordt aangevuld met praktische voorbeelden en uitgebreide toestel- en hands-on training. Relevante beademingsvormen en uitgebreide instellingen komen aan bod evenals speciale diagnoses en diagnostiek, non-invasief beademen én toestelconfiguratie. De trainee kan na de training weer up-to-date aan de slag.

Onderwerpen zijn o.a.:
> Toestelconfiguratie; optimaliseren van de scherm lay-out
> Beademingsvormen en uitgebreide instellingen
> Procedures en diagnoses; NIF, P.01, PEEPi
> Non-invasieve beademingsmogelijkheden
> Longrecruitment met de Evita XL
> SmartCare/PS; Automatisch weenprotocol

Doelgroep

Deze training is bestemd voor IC-verpleegkundigen.

Opleidingsinhoud

De dag is afwisselend ingedeeld. De trainee krijgt de stof aangeboden door middel van presentaties, praktijkvoorbeelden, toesteldemonstraties en uitgebreide hands-on training.

Programma
09:00 Ontvangst en kennismaking
09:15 Toestelconfiguratie
10:00 Beademingsvormen op de Evita XL
10:45 Pauze
11:00 Uitgebreide beademingsinstellingen
11:45 Procedures en diagnostiek
12:30 Lunch
13:10 Non-invasieve beademingsmogelijkheden
14:15 Pauze
14:30 Recruitment met de Evita XL
15:15 SmartCare/PS
15:50 Afsluiting

Er is een maximaal aantal deelnemers bepaald voor deze trainingsdag van 10 personen.

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

09:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemer aan deze training ontvangt een bewijs van deelname.

Accreditatie is aangevraagd bij de V&VN.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 150,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€