Gasmeetspecialist Ex-Ox-Tox Industrie

Verdiepende opleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox tot Gasmeetspecialist. Niet alleen vanuit de noodzakelijke theoretische benadering, maar ook met behulp van praktijksimulaties leert de deelnemer aan deze opleiding meer over het op een veilige en verantwoorde wijze uitvoeren van gasmetingen in besloten ruimten, het toepassen van gebiedsbewaking, het verrichten van metingen t.b.v. lekopsporing en het gebruikt van persoonlijke detectie instrumenten.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van de opleiding op een veilige en verantwoorde wijze gasmetingen verrichten aan en in besloten ruimten, op een veilige en verantwoorden wijze gebiedsbewaking toepassen, lekopsporingen verrichten en persoonlijk detectie instrumenten gebruiken. Daarnaast heeft de deelnemer diepgaande kennis omtrent het gasmeten en gasmeetinstrumentarium.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van chemische of petrochemische bedrijven die vanuit hun positie een adviserende, leidinggevende of toezichthoudende rol hebben bij het meten en vaststellen van gassen en dampen, bij het vrijgeven van besloten ruimten, bij het instellen van gebiedsbewaking, bij lekopsporing en/of bij de toepassing van persoonlijke detectie instrumenten.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • wet- en regelgeving en normeringen
 • herkenning van gevaarlijke stoffen en situaties
 • fysische eigenschappen van gassen en dampen
 • brandbare en explosieve gassen en dampen
 • toxicologie van gassen en dampen
 • dispersie van gassen en dampen
 • meetprincipes
 • eisen aan gasmeetinstrumenten
 • meetstrategie conform EN normeringen
 • meten van gassen en dampen
 • keuze van meetmiddelen
 • besloten ruimten

Praktijk:

 • fysische eigenschappen van gassen en dampen m.b.v. schaalmodellen
 • brand en explosiegevaar m.b.v. schaalmodellen
 • uitvoeren metingen op schaalmodellen en op werklocaties (indien mogelijk)
 • bepaling gevoeligheid sensoren en meetmethodiek
 • effecten van kalibraties op sensoren
 • uitlezen en veranderingen aanbrengen in meetapparatuur

Opleidingsduur

3 dagen, inclusief examen.

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimaal MBO technische/chemische richting niveau 4
Opleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox (industrie)
Opleiding Werken met onafhankelijke ademlucht (industrie)
Deelnemer is niet kleurenblind
Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte. Bij onvoldoende animo kan worden besloten de opleiding te annuleren of te verplaatsen.

Certificaat

Aan de deelnemer wordt een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar verstrekt als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
> geslaagd voor het schriftelijk examen
> 100% aanwezigheidsplicht
> alle practica opdrachten uitgevoerd

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 1.295,00 excl. BTW

Examenkosten

€