Gasmeten aan boord van bulkschepen

De opleiding richt zich op personen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van gasmetingen aan boord van bulkschepen met droge stortgoederen. Aantoonbaar dient gemaakt te worden dat de atmosfeer conform het Arbobesluit artikel 3.5g geen schadelijke gassen of dampen bevat die de grenswaarden overschrijden.

Doelstelling

De deelnemers leren alles wat nodig is voor de selectie, bediening en inzet van instrumenten voor directe detectie en concentratiemeting van gassen en dampen aan boord van bulkschepen.

Doelgroep

De opleiding richt zich op personen die verantwoordelijk zijn voor meettechnische taken ten behoeve van de bescherming van personen en installaties en het vrijgeven van scheepsruimen en besloten ruimten.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • Ex-Ox-Tox gevaren
 • gasgevaren in bulkschepen
 • herkennen van uitgevoerde gassingen
 • gasgedragingen bekende gassen
 • wettelijke grenswaarden
 • meetprincipes
 • meetstrategie

Praktijk:

 • werking personal meters en vrijgave meters
 • gereedmaken meetapparatuur en accessoires
 • bumptesten
 • meten op proefopstellingen of op een bulkschip zelf (indien veilig mogelijk)
 • rapportage van de meetwaarden

De opleiding wordt naar wens afgesloten met een theorie- en/of praktijkexamen.

Desgewenst kunnen wij de inhoud van deze opleiding geheel afstemmen op uw specifieke bedrijfssituatie. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

1 dag (inclusief examen)

Lestijden

09:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is tevens training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 3)
Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar

Aantal deelnemers

Minimum 4 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€