Gasmeten Ex-Ox-Tox – klassikale herhalingsopleiding

Periodiek herhalingsonderwijs is belangrijk om op een veilige manier een kwalitatief goede gasmeting uit te kunnen voeren. Tijdens onze 1-daagse klassikale herhalingsopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox worden de kennis en vaardigheden van uw medewerkers opgefrist en geüpdatet. Zo nodig kunnen bepaalde onderwerpen verder worden verdiept. Daarnaast is er uiteraard veel ruimte voor het stellen van vragen uit de praktijk.

 

Deze 1-daagse klassikale herhalingsopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox heeft een startgarantie. De opleiding gaat altijd door, ongeacht het aantal inschrijvingen. Dit geeft u zekerheid en voorkomt teleurstellingen!

Doelstelling

De deelnemers leren alles wat nodig is voor de selectie, bediening en inzet van instrumenten voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen alsook die van brandbare gassen en dampen.

Doelgroep

Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van de kwalificatie "Gasmeten Ex-Ox-Tox industie" en waarvan de geldigheidstermijn van het certificaat bijna is verlopen. Na succesvolle afronding van deze herhalingsopleiding ontvangt de deelnemer een nieuw certificaat "Gasmeten Ex-Ox-Tox industrie" met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Opleidingsinhoud

De inhoud van onze herhalingsopleidingen wisselt periodiek. Naast het opfrissen en verdiepen van eerder opgedane kennis wordt ook ingegaan op wijzigingen en vernieuwingen in zowel de apparatuur als het meten zelf. Kennis en kunde van de deelnemers worden op de proef gesteld in verschillende praktijkoefeningen. Daarnaast is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Onderwerpen welke onder andere aan de orde komen zijn:

Theorie:

 • wet- en regelgeving
 • fysische eigenschappen van gassen en dampen
 • zuurstoftekort en -verrijking (Ox)
 • explosie- en brandgevaar (Ex)
 • vergiftigingsgevaar (Tox)
 • (wettelijke) grenswaarden
 • Chemiekaarten en de herkenning van gevaarlijke stoffen
 • meetprincipes van draagbare gasmeetinstrumenten
 • het meten van gassen en dampen en het interpreteren van de meetgegevens
 • meetstrategie
 • besloten ruimten

Praktijk:

 • meten met behulp van gasdetectiebuisjes
 • meten met behulp van elektronische gasmeetapparatuur
 • uitvoeren van metingen op practica opstellingen

Desgewenst kunnen wij de inhoud van deze opleiding geheel afstemmen op uw specifieke bedrijfssituatie. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

1 dag, inclusief examen

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 3)
Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
Opleiding/certificaat "Gasmeten Ex-Ox-Tox industrie"

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 199,00 excl. BTW

Examenkosten

€