Gasmeten Ex-Ox-Tox – klassikale basisopleiding

De kennis van gassen en Drägers enorme ervaring op het gebied van gasdetectie is vertaald naar een basisopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox die de deelnemers alles leert wat nodig is voor de selectie, bediening en juiste inzet van portable gasdetectieapparatuur. Noodzakelijke theoretische benadering wordt afgewisseld en aangevuld met (gesimuleerde, dus veilige) praktijkvoorbeelden en -opdrachten.

 

Dräger biedt in samenwerking met haar partner PlusPort – naast een klassikale basisopleiding van 2 dagen – ook een opleidingspakket “Gasmeten Ex-Ox-Tox” aan bestaande uit een online training en één klassikale praktijkdag.

Doelstelling

De deelnemers leren alles wat nodig is voor de selectie, bediening en inzet van instrumenten voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen alsook die van brandbare gassen en dampen.

Doelgroep

De opleiding richt zich op personen die verantwoordelijk zijn voor meettechnische taken ten behoeve van de bescherming van personen en installaties, alsook leidinggevenden, vakkrachten en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de omgang met gevaarlijke stoffen en het vrijgeven van besloten ruimten.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • wet- en regelgeving
 • fysische eigenschappen van gassen en dampen
 • zuurstoftekort en -verrijking (Ox)
 • explosie- en brandgevaar (Ex)
 • vergiftigingsgevaar (Tox)
 • (wettelijke) grenswaarden
 • Chemiekaarten en de herkenning van gevaarlijke stoffen
 • meetprincipes van draagbare gasmeetinstrumenten
 • het meten van gassen en dampen en het interpreteren van de meetgegevens
 • meetstrategie
 • besloten ruimten

Praktijk:

 • meten met behulp van gasdetectiebuisjes
 • meten met behulp van elektronische gasmeetapparatuur
 • uitvoeren van metingen op practica opstellingen

Desgewenst kunnen wij de inhoud van deze opleiding geheel afstemmen op uw specifieke bedrijfssituatie. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

2 dagen, inclusief examen

Lestijden

09:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 3)
Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 375,00 excl. BTW

Examenkosten

€