Gasmeten in riool en waterzuiveringsinstallaties

Het betreden van riolen en waterzuiveringsinstallaties brengt zeer specifieke gevaren met zich mee, zoals het aanwezig zijn van de gassen zwavelwaterstof en methaan. Ook de toegankelijkheid van veel ruimten op deze locaties is niet altijd optimaal. De opleiding “Gasmeten in riool en waterzuiveringsinstallaties” legt een verbinding tussen deze specifieke gevaren en omstandigheden enerzijds, en algemene kennis omtrent de eigenschappen van gassen en de werking van gasdetectieapparatuur anderzijds. De opleiding geeft invulling aan de in de paragrafen 2.1.5 en 2.1.10 van de ‘Arbocatalogus sector Waterschappen – Deel 2 > Besloten ruimten’ genoemde verplichting tot het opleiden, voorlichten en trainen van alle werknemers die gasmetingen uitvoeren en bij werkzaamheden in besloten ruimten betrokken zijn.

 

Desgewenst kunnen wij de opleiding Gasmeten in riool en waterzuiveringsinstallaties klantspecifiek aanbieden. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Doelstelling

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn bij riolen en waterzuiveringsinstallaties en verantwoordelijk zijn voor het gasvrij geven van ruimten.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • begripsbepaling bij gevaarlijke situaties
 • eigenschappen van gevaarlijke stoffen
 • explosie- en brandgevaar
 • zuurstoftekort of -verrijking
 • vergiftigingsgevaar
 • meetprincipes van draagbare gasmeetinstrumenten
 • het meten en interpreteren van de meetgegevens m.b.v. Dräger gasdetectiebuisjes
 • begripsbepaling m.b.t. wettelijke grenswaarden in samenhang met de Arbo-regelgeving
 • meten in besloten ruimten

Praktijk:

 • meten m.b.v. Dräger gasdetectiebuisjes
 • meten m.b.v. elektronische gasmeetapparatuur
 • uitvoeren van metingen op practica opstellingen
 • uitvoeren van metingen in besloten ruimten op werklocaties (indien mogelijk)

Desgewenst kunnen wij de inhoud van deze opleiding afstemmen op uw specifieke bedrijfssituatie en/of opleidingsbehoefte. Tevens kunnen wij eendaagse herhalingsopleidingen op maat verzorgen. Neem voor meer informatie of een offerte op maat vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

2 dagen

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 3)

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€