Gebruikersinstructie Dräger Oxy K/3000/6000 vluchttoestel

De Dräger Oxy K, de Oxy 3000 en de Oxy 6000 zijn omgevingslucht onafhankelijke vluchttoestellen voor zelfredding uit rokerige, toxische of zuurstofarme omgevingen. Door de relatief lange inzettijd wordt dit toestel vooral gebruikt bij het werk in schachten en gesloten ruimten, bijvoorbeeld in de tunnelbouw of tijdens rioleringswerkzaamheden. Om tijdens een noodsituatie adequaat te kunnen handelen is het van groot belang dat men weet hoe het Dräger Oxy vluchttoestel werkt en hoe men het moet gebruiken. Onze Gebruikersinstructie Dräger Oxy vluchttoestel voorziet uw medewerkers van deze kennis, terwijl men ook in praktische zin het vluchttoestel leert gebruiken.

 

Neem voor meer informatie over deze gebruikersinstructie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze instructie op een veilige en verantwoorde wijze gebruik maken van het Dräger Oxy K/3000/6000 zuurstofvluchttoestel, het zuurstofvluchttoestel controleren op functionaliteit en kent tevens de mogelijkheden en beperkingen tijdens het gebruik.

Doelgroep

Deze instructie is bedoeld voor dragers en/of (potentiële) gebruikers van het Dräger Oxy K/3000/6000 zuurstofvluchttoestel.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • wat is ademlucht
 • ademfysiologie
 • gevaren van bedreigende atmosferen
 • opbouw en werking Dräger Oxy K/3000/6000*
 • controles voor gebruik
 • gebruik Dräger Oxy K/3000/6000*
 • beperkingen Dräger Oxy K/3000/6000*

Praktijk:

Gebruik van de Dräger Oxy K/3000/6000:*

 • activering
 • opzetten Dräger Oxy K/3000/6000*
 • juiste, effectieve wijze van ademhalen
 • ervaren hoe het is de Dräger Oxy K/3000/6000 te gebruiken*
 • deactivering
 • indien wenselijk en veilig mogelijk het oefenen van een scenario

* Afhankelijk van het in gebruik zijnde model.

Per instructiesessie kunnen maximaal 8 personen deelnemen. Desgewenst is het mogelijk de gebruikersinstructie in het Engels te verzorgen.

Opleidingsduur

½ dag

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is instructie op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Deelnemers dienen kritisch te kijken naar hun eigen gezondheidssituatie en dienen bij twijfel niet aan deze gebruikersinstructie deel te nemen.

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze instructie ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€