Gebruikersinstructie Dräger X-am 7000

De Dräger X-am 7000, een draagbaar meetinstrument voor het gelijktijdig en continu meten van maximaal vijf gassen, is de ideale begeleider in alle situaties waarin betrouwbare bewaking van zuurstof, brandbare- en toxische gassen en dampen in de omgevingslucht nodig is. Doordat er meer dan 25 verschillende sensoren leverbaar zijn, is de Dräger X-am 7000 in vele verschillende configuraties leverbaar. Daarnaast kent het instrument diverse toepassingen; naast personal monitoring, gebiedsbewaking en lekdetectie wordt de Dräger X-am 7000 veelvuldig ingezet tijdens het uitvoeren van vrijgavemetingen. Tijdens de Gebruikersinstructie Dräger X-am 7000 leren de deelnemers het instrument juist te bedienen en gebruiken. Hierdoor wordt de veiligheid van de gebruiker bevorderd en neemt de betrouwbaarheid van de meetresultaten toe.

 

Neem voor meer informatie over deze gebruikersinstructie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze instructie op een veilige en verantwoorde wijze gebruik maken van het Dräger X-am 7000 meervoudige gasmeetinstrument.

Doelgroep

Deze gebruikersinstructie is bedoeld voor personen die vanuit hun positie de Dräger X-am 7000 gebruiken als gasmeetinstrument.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • mogelijke gevaren en gevolgen van gasatmosferen
 • opbouw Dräger X-am 7000
 • verschillende soorten sensoren, reactietijd en sensorvergiftiging
 • werking/bediening
 • laadtechnologie
 • meldingen en alarmen
 • accessoires*
 • gebruik als personal monitor*
 • gebruik tijdens het verrichten van vrijgavemetingen*
 • gebruik als gebiedsbewakingsinstrument*

Praktijk:

 • controle en bumptesten*
 • verse lucht kalibratie
 • menustructuur en gebruikersinstellingen
 • meten op practicumopstellingen of op locatie (indien veilig mogelijk)

* Indien van toepassing/in gebruik.

Per instructiesessie kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Desgewenst is het mogelijk de gebruikersinstructie in het Engels te verzorgen.

Opleidingsduur

½ dag

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is instructie op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze instructie ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€