Gebruikersinstructie Dräger X-am 8000

De Dräger X-am 8000 is een draagbaar meetinstrument voor het gelijktijdig en continu meten van maximaal zeven brandbare- en toxische gassen en dampen en Zuurstof. Het is specifiek ontworpen voor gebruik met een pomp, waardoor de het meetinstrument bijzonder geschikt is voor het uitvoeren van vrijgavemetingen. Hiertoe is de X-am 8000 bovendien voorzien van verschillende slimme assistentiefuncties, welke de gebruiker stap voor stap door elk proces begeleiden. Daarnaast kunnen er met het meetinstrument ook Benzeenspecifieke metingen worden uitgevoerd. Tijdens de Gebruikersinstructie Dräger X-am 8000 leren de deelnemers het instrument te juist bedienen en de slimme assistentiefuncties te gebruiken. Hierdoor wordt de veiligheid van de gebruiker bevorderd en neemt de betrouwbaarheid van de meetresultaten toe.

 

Neem voor meer informatie over deze gebruikersinstructie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze instructie op een veilige en verantwoorde wijze gebruik maken van het Dräger X-am 8000 meervoudige gasmeetinstrument.

Doelgroep

Deze gebruikersinstructie is bedoeld voor personen die vanuit hun positie de Dräger X-am 8000 gebruiken als gasmeetinstrument.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • mogelijke gevaren en gevolgen van gasatmosferen
 • opbouw Dräger X-am 8000
 • verschillende soorten sensoren, reactietijd en sensorvergiftiging
 • werking/bediening
 • gebruik tijdens het verrichten van vrijgavemetingen
 • gebruik slimme assistentiefuncties van het meetinstrument
 • meldingen en alarmen
 • accessoires*
 • laadtechnologie

Praktijk:

 • controle en bumptesten*
 • verse lucht kalibratie
 • menustructuur en gebruikersinstellingen
 • meten op practicumopstellingen of op locatie (indien veilig mogelijk)

* Indien van toepassing/in gebruik.

Per instructiesessie kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Desgewenst is het mogelijk de gebruikersinstructie in het Engels te verzorgen.

Opleidingsduur

½ dag

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is instructie op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze instructie ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€