Gebruikerstraining Alcoholdetectie m.b.v. Dräger alcoholtesters

Dräger kan uw medewerkers trainen in het hygiënisch, verantwoord en valide uitvoeren van een alcoholtest met behulp van Dräger alcoholtestapparatuur. Naast de werking, het gebruik en de bediening van de tester is er in onze Gebruikerstraining Dräger alcoholtesters ook aandacht voor de achtergronden met betrekking tot alcoholgebruik.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze training op een verantwoorde en hygiënische wijze en conform de richtlijnen een valide alcoholtest uitvoeren.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor personen die vanuit hun functie belast zijn met het uitvoeren van alcoholtests bij volwassenen.

Opleidingsinhoud

Theorie:

  • richtlijnen m.b.t. alcoholtests
  • invloed van alcohol op het menselijk lichaam
  • alcohollimieten en begrippen ugl en promillage
  • werkingsprincipe en werking alcoholtestapparatuur
  • hygiëne
  • communicatie met de te testen persoon voor- en tijdens de afname van een alcoholtest
  • herkenning van misleiding en fraudepogingen

Praktijk:

  • gebruik en bediening alcoholtester

De training wordt afgesloten met een interactieve toets.

Desgewenst kunnen wij de inhoud van deze training geheel afstemmen op uw specifieke opleidingswens of (bedrijfs)situatie. Tevens is het mogelijk de training op uw eigen locatie te verzorgen. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

ca. 2 uur

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar

Aantal deelnemers

Minimum 2 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze training ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€