Gebruikerstraining Dräger DrugTest 5000

Het Dräger DrugTest 5000 systeem bestaat uit twee hoofdcomponenten: de DrugTest 5000 Testkits en de DrugTest 5000 Analyzer. Het systeem vormt een snelle, nauwkeurige methode voor het testen van (speeksel)monsters op de aanwezigheid van drugs, zoals amfetaminen, opiaten, cocaïne, benzodiazepinen, cannabis, ketamine en methadon. Tijdens de Gebruikerstraining Dräger DrugTest 5000 leren de deelnemers op een correcte wijze gebruik te maken van het Dräger DrugTest 5000 systeem. Daarnaast doen de deelnemers kennis op over wat drugs zijn en hoe verdovende middelen invloed hebben op het menselijk lichaam.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze training op een verantwoorde en hygiënische wijze een drugstest uitvoeren met behulp van de Dräger DrugTest 5000.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor personen die vanuit hun functie belast zijn met het afnemen van drugstests bij volwassenen en kinderen.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • verschillende soorten drugs
 • invloed van drugs op het menselijk lichaam
 • verschillende methoden om drugs te detecteren
 • drugslimieten en cutoff waarden
 • werkingsprincipe en werking Dräger DrugTest 5000 Testkit en Dräger DrugTest 5000 Analyzer
 • bemonsteren van oppervlakten en substanties m.b.v. de Dräger SSK 5000 sampler*
 • hygiëne
 • communicatie met de te testen persoon voor- en tijdens de afname van een drugstest

Praktijk:

 • afname van een speekselmonster m.b.v. de Dräger DrugTest 5000 Testkit
 • monstername op oppervlakten en/of in substanties m.b.v. de Dräger SSK 5000 sampler*
 • gebruik en bediening Dräger DrugTest 5000 Analyzer

De training wordt afgesloten met een interactieve toets.

* Indien van toepassing/in gebruik.

Desgewenst kunnen wij de inhoud van deze training geheel afstemmen op uw specifieke opleidingswens of (bedrijfs)situatie. Op aanvraag is het tevens mogelijk een training ‘Herkenning van onder invloed verkerende personen’ te verzorgen, al dan niet in combinatie met de Gebruikerstraining Dräger DrugTest 5000. Ook is het mogelijk deze opleiding incompany te verzorgen op uw eigen locatie. Neem voor meer informatie of een offerte op maat vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

ca. 2 uur

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar.

Aantal deelnemers

Minimum 2 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze training ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€