Gebruikerstraining Dräger DrugCheck 3000

De Dräger DrugCheck 3000 is een snelle en betrouwbare drugtest in pocketformaat waarmee binnen enkele minuten een speekselmonster kan worden afgenomen en geanalyseerd op de aanwezigheid van drugs. Met de Dräger DrugCheck 3000 kunnen gelijktijdig vijf drugsgroepen in speekselmonsters worden aangetoond, te weten cocaïne, opiaten, amfetamine, methamfetamine/designerdrugs (bijvoorbeeld ecstasy) en cannabis. Tijdens de Gebruikerstraining Dräger DrugCheck 3000 leren de deelnemers op een correcte wijze gebruik te maken van de Dräger DrugTest 3000. Daarnaast doen de deelnemers kennis op over wat drugs zijn en hoe verdovende middelen invloed hebben op het menselijk lichaam.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze training op een verantwoorde en hygiënische wijze een drugstest uitvoeren met behulp van de Dräger DrugCheck 3000.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor personen die vanuit hun functie belast zijn met het afnemen van drugstests bij volwassenen.

Opleidingsinhoud

Theorie:

  • verschillende soorten drugs
  • invloed van drugs op het menselijk lichaam
  • verschillende methoden om drugs te detecteren
  • drugslimieten en cutoff waarden
  • werkingsprincipe en werking Dräger DrugCheck 3000
  • hygiëne
  • communicatie met de te testen persoon voor- en tijdens de afname van een drugstest

Praktijk:

  • Dräger DrugCheck 3000; afname speekselmonster en beoordeling testresultaat

De training wordt afgesloten met een interactieve toets.

Desgewenst kunnen wij de inhoud van deze training geheel afstemmen op uw specifieke opleidingswens of (bedrijfs)situatie. Op aanvraag is het tevens mogelijk een training ‘Herkenning van onder invloed verkerende personen’ te verzorgen, al dan niet in combinatie met de Gebruikerstraining Dräger DrugCheck 3000. Ook is het mogelijk deze opleiding incompany te verzorgen op uw eigen locatie. Neem voor meer informatie of een offerte op maat vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

ca. 2 uur

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar.

Aantal deelnemers

Minimum 2 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze training ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€