Infinity Acute Care System – Refreshment PartnerCare Training

“Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen”, aldus paragraaf 1.2 van de Convenant Veilige Toepassing van medische technologie in het ziekenhuis. Dräger neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij stellen ons de opdracht onze klanten een nieuwe standaard te bieden in Educatie & Training.

Doelstelling

Kennis is vluchtig, weet een ieder. Dräger heeft dan ook een trainingsvorm opgestart, die erop gericht is om de gevolgde trainingen regelmatig te “refreshen” en de opgedane kennis te actualiseren.

Doelgroep

Deze training is uitsluitend bestemd voor medische technici die de PartnerCare Training Infinity Acute Care System reeds gevolgd hebben.

Opleidingsinhoud

Door het volgen van deze training blijft de deelnemer op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en huidige specificaties van de betreffende apparatuur.

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 475,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€