Infinity M300 en M300+ – PartnerCare Training

Voert u zelf het preventieve en correctieve onderhoud uit aan de M300 en M300+? Dan is de PartnerCare training de juiste training om te volgen. De PartnerCare training is een uitbreiding op de Eerstelijnstraining. U leert hoe u preventief en correctief onderhoud uitvoert met behulp van de service tools van Dräger. Deze training is noodzakelijk om, in combinatie met een PartnerCare contract, toegang te krijgen tot de Dräger Service Tools.

Doelstelling

Zelfstandig een inspectie, preventief en correctief onderhoud uitvoeren, gebruikmakend van Dräger protocollen en service tools.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor service technici, medisch technici en ziekenhuis instrumentatietechnici welke reeds de Eerstelijnstraining Infinity M300 en M300+ gevolgd hebben.

Opleidingsinhoud

Deze training bevat de volgende modulen:
• Korte samenvatting van de eerder gevolgde trainingen
• Uitwisselen ervaring tussen trainer en cursisten
• Extended Service Mode
• Hardware Service Tools
• Service Software
– Uitleg over de Dräger Service tools
– Extra mogelijkheden binnen Service Connect offline en de online portal (t.o.v. ELT)
– Hands on met de cursisten laptops

• Preventief onderhoud
– Inspectie volgens het Dräger protocol (IPM-L)
– Vervangen van preventieve onderdelen

• Correctief onderhoud
– Vaststellen van defecten
– Vervangen en configureren van componenten
– Lopende modificatie acties uitvoeren

Na het volgen van een PartnerCare training wordt een ServiceConnect account aangemaakt, mits er een PartnerCare abonnement afgesloten wordt. ServiceConnect geeft toegang tot alle (technische) documentatie, informatie en nieuwe ontwikkelingen van de betreffende apparatuur.

Extra informatie
Indien wij het PartnerCare contract voor aanvang van de training ondertekend retour ontvangen hebben, kunt u tijdens de training onder uw eigen account op uw eigen meegebrachte laptop gebruik maken van ServiceConnect. Voor installatie van ServiceConnect op uw laptop buiten de training worden kosten in rekening gebracht.

Opleidingsduur

¼ dag

Lestijden

13:30 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum 2 deelnemer(s)
Maximum 4 deelnemer(s)
De training vindt plaats indien minimaal 2 personen zich hebben ingeschreven.
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Bij afronding van het volledige programma ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 284,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal en drankjes.

Examenkosten

€