Infinity M300 en M300+ – Update & Refresh PartnerCare Training

U bent verantwoordelijk voor het preventief en correctief onderhoud van de M300 en M300+? Om uw kennis up-to-date te houden en toegang tot de Dräger Service Tools te behouden is het noodzakelijk om uw PartnerCare certificaat elke 4 jaar te vernieuwen. Tijdens deze training brengen we up de hoogte van alle veranderingen en in een workshopachtige setting worden problemen besproken die u en uw collega’s de afgelopen jaren zijn tegengekomen.

Doelstelling

Kennis update, verlenging van het PartnerCare certificaat.

Doelgroep

Deze training is uitsluitend bestemd voor service technici, medisch technici en ziekenhuis instrumentatietechnici die de PartnerCare Training Infinity M300 en M300+ reeds gevolgd hebben.

Opleidingsinhoud

Deze training bevat de volgende modulen:
• Korte samenvatting van de eerder gevolgde Eerstelijns- en PartnerCare trainingen
• Uitwisselen ervaring tussen trainer en cursisten
• Veranderingen in applicatie bespreken
• Service Software
– Uitleg over de veranderingen in de Dräger Service tools
• Preventief onderhoud
– Veranderingen in de Inspectie volgens het Dräger protocol (IPM-L) bespreken
– Veranderingen met betrekking tot vervangen van preventieve onderdelen bespreken
• Correctief onderhoud
– Wijzigingen in reparatieprocedures bespreken
– Lopende modificatie acties bespreken

Opleidingsduur

½ dag

Lestijden

09:00 - 12:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum 2 deelnemer(s)
Maximum 4 deelnemer(s)
De training vindt plaats indien minimaal 2 personen zich hebben ingeschreven.
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Bij afronding van het volledige programma ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 567,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€